Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.
Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Trafikskada eller ersättning för annan personskada från försäkringsbolag

Ring 010-15 00 535 nu för hjälp till rätt ersättning!

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning från försäkringsbolag för din personskada. Vi hanterar varje år ca 400 ärenden och våra kvalificerade jurister har ofta över 25 års erfarenhet som skadereglerare på försäkringsbolag.

Vid trafikskador är våra tjänster vanligtvis utan kostnad för dig som skadad.

Folkets Ombud handlägger varje år är ca 300 ärenden till följd av en trafikskada. Det inträffar varje år inträffar ca 3000 trafikolyckor med allvarligare personskada. Folkets Ombud hanterar även andra typer av personskador som arbetsskador, olycksfall, patient och vård skador etc. Vi hjälper dig som drabbats av en personskada att få rätt ersättning från försäkringsbolag. Oavsett om det är en trafikskada eller annan typ av skada så måste man ha en eller flera försäkringar får att få ersättning. Vid  trafikskador så finns en lagstiftning som kräver att alla fordon är försäkrade och i det fall, det mot gällande lag inte är försäkrat, så träder Trafikförsäkringsförening in och täcker ersättningen för trafikskada.

Fördelen för den som drabbats av en trafikskada är att försäkringbolaget vanligtvis står för ombudskostnaden vilket gör att de som drabbas vid trafikskador inte behöver betala för det juridiska stödet.

Alla andra försäkringar kan vara tecknade av personen i fråga, annan tecknare (ex förälder) eller arbetsgivare. Försäkringskassan ersätter vid sjukdom eller olycka med förutsätter att man som anmält inkomst.

Oavsett om det är en trafikskada eller annan skada så krävs ett påvisbart samband mellan olyckan och det besvär eller men som kvarstår av olyckan. När man drabbats av en skada så är det självklart för den skadade att det besvär eller men man har kommer från olyckan. I försäkringssammanhang gäller det att skadan mer sannolikt kommer från olyckan och inte från någon annan händelse. I klartext, det gäller att kunna bevisa att skadan kommer från olyckstillfället. Ett stort återkommande problem vid t.ex. trafikskador är Whiplash, vars symptom kan uppkomma en tid efter skadetillfället eller förvärras vad tiden går.

Det är viktigt att det vid skadetillfället skrivs en läkarjournal som styrker skadan, helst med röntgen eller EMR dokumentation. Om inte en korrekt Whiplash diagnos finns från dokumentationen från skadetillfället så bedömer försäkringsbolagen, i princip undantagslöst att samband saknas och att ersättning ej lämnas. Just vad gäller Whiplashskador pågår en ständig debatt och hur denna typ av skada utvecklas. Whiplash skador  uppkommer inte bara vi trafikskador och kan även uppkomma vid t.ex. fall på arbetsplats eller på fritiden.

Samarbetspartners