Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.
Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Trafikskada eller ersättning för annan personskada från försäkringsbolag

Ring 010-15 00 535 nu för hjälp till rätt ersättning!

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning från försäkringsbolag för din personskada. Vi hanterar varje år ca 400 ärenden och våra kvalificerade juridiska ombud har mångårig kvalificerad erfarenhet av att driva ärenden om personskaderätt och i synnerhet gällande trafikskador.

Vid trafikskador är våra tjänster vanligtvis utan kostnad för dig som skadad.

Folkets Ombud handlägger varje år är ca 400 ärenden till följd av en trafikskada. Det inträffar varje år ca 3000 trafikolyckor med allvarligare personskada. Folkets Ombud hanterar även andra typer av personskador som arbetsskador, olycksfall, patient och vård skador etc. Vi hjälper dig som drabbats av en personskada att få rätt ersättning från försäkringsbolag. Oavsett om det är en trafikskada eller annan typ av skada så krävs en eller flera försäkringar för att ersättning skall utgå. Vid  trafikskador så finns en lagstiftning som kräver att alla fordon är försäkrade och i det fall, det mot gällande lag inte är försäkrat, så träder Trafikförsäkringsförening in och täcker ersättningen för trafikskada.

Fördelen för den som drabbats av en trafikskada är att försäkringbolaget vanligtvis står för ombudskostnaden vilket gör att de som drabbas vid trafikskador inte behöver betala för det juridiska stödet.

Andra försäkringar kan vara tecknade av personen i fråga, annan tecknare (ex förälder) eller arbetsgivare. Försäkringskassan ersätter vid sjukdom eller olycka och förutsätter att man anmält inkomst.

Oavsett om det är en trafikskada eller annan skada så krävs ett påvisbart samband mellan olyckan och det besvär eller men som kvarstår av olyckan. När man drabbats av en skada så är det självklart för den skadade att det besvär eller men man har kommer från olyckan. I försäkringssammanhang gäller det att skadan mer sannolikt kommer från olyckan och inte från någon annan händelse. I klartext, det gäller att kunna bevisa att skadan kommer från olyckstillfället. Ett stort återkommande problem vid t.ex. trafikskador är rygg och nackskador, vars symptom kan uppkomma en tid efter skadetillfället eller förvärras vad tiden går.

Det är viktigt att det vid skadetillfället skrivs en läkarjournal som styrker skadan, helst med röntgen eller dynamisk MRI dokumentation. Om inte en korrekt ryggskadediagnos finns från dokumentationen från skadetillfället så bedömer försäkringsbolagen, i princip undantagslöst att samband saknas och att ersättning ej lämnas. Just vad gäller nackskador från en Whiplash pågår en ständig debatt och hur denna typ av skada utvecklas. Whiplashskador  uppkommer inte bara vi trafikskador och kan även uppkomma vid t.ex. fall på arbetsplats eller på fritiden.

Samarbetspartners