Frågor och Svar

Fotoperation Blogg

Publicerad

Efter operation av halux vagus har jag fått en utbuktning av fot benet ut fotens mitt vilket är smärtsamt. Jag har även en stor ärr kvar i samband med operationen och smärta när jag står eller går.

 

Hej

Tack för ditt meddelande till oss på Folkets Ombud.

Folkets Ombud är ett av Sveriges ledande juristbolag som hjälper ca 400

privatpersoner med personskador att få rätt ersättning från

försäkringsbolag.

 

Varje år drabbas 1000-tals personer av misstag som görs inom vården.

Patient/vårdskador kan vara krävande att få ersättning för. Det måste

styrkas att fel gjorts vid vård och det är LÖF som fattar beslut. För att

vi skall handlägga en patient/vårdskada måste den vara godkänd av LÖF.

Om du inte anmält din skada kan du göra det på:

http://lof.se/patient/anmalan/innan-skadeanmalan/

Om det är en privat klinik så skall skadan anmälas till klinikens ansvarsförsäkring och du får kontakata kliniken så att så sker.

 

På körd i Danmark Blogg

Publicerad

Hej

Under en cykeltur i Danmark blev jag påkörd. Nu säger försäkringsbolaget att det inte är en trafikolycka???

Min bedömning av den ringa redogörelse du lämnat är att du blev på körd av en bil som ej var registrerad i Sverige. Det är bilens hemlands trafikförsäkring som kan ersätta dig beroende på de regler som gäller för det landet. Om det var en danskregistrerade bil så skall du nog kontakta det försäkringsbolag där bilen var trafikförsäkrad. Om det inte var, ett vad vi kalla trafikförsäkringspliktigt fordon, ex en cykel, som körde på dig, så är det din olycksfallsförsäkring som kan lämna ersättning.

Vi handlägger bara trafikskadeärenden gällande svenskregistrerade bilar.

När och hur bedömer man medicinsk invaliditet efter en trafikskada? Blogg

Publicerad

Jag skadades i en trafikolycka och jag undrar hur man bedömer den medicinska invaliditeten?

Medicinsk invaliditet innebär att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Medicinsk invaliditet bedöms vanligtvis 1 år efter det att man bedöms som färdigbehandlad och skadeläget är stabilt. Vissa försäkringbolag vill bedöma efter 18 månader och andra efter två år. Om den skadade är ung kan försäkringbolaget begära att vänta med bedömning till dess att skadelidande fyller 20 eller i vissa fall 25. Anledning är att försäkringsbolaget vill ha möjlighet att följa skadeutvecklingen då man bedömer att skadeläget kan förbättras. Det är naturligtvis påfrestande för skadelidande att varken få ut ersättning eller veta hur ärendet kommer att bedömas. Det finns då en möjlighet att begära en delbedömning, d.v.s. en bedömning av vad den framtida skadan minst bedöms bli.

Den medicinsk invaliditeten är en definition av hur stora bestående besvären är. Besvär under själva läke- eller behandlingsprocessen bedöms inte. Det är långt ifrån alla skador som har några bestående besvär.

Den medicinska invaliditeten fastställs utifrån läkarjournaler och andra underlag. Vi mer omfattande skador kan försäkringsbolaget begära att ett invaliditetsintyg upprättas. Det är förenat med kostnader som försäkringsbolaget vanligtvis ersätter.

Försäkringsbolaget tillställer, vad de bedömer som relevanta handlingar till sin medicinske rådgivare. Invaliditeten bedöms utifrån Trafikskadenämndens tabell. Klicka här för att komma till tabellen. Om man har flera skador vägs de tillsammans efter en formell då man inte kan få mer än 100%. Det händer att handläggaren gör vad man kallar, tjänstemannabedömmning och själv bedömer den medicinska invaliditeten utan att tillfråga en medicinsk rådgivare. Om man inte är nöjd med bedömningen kan man begära omprövning av i första hand försäkringsbolaget och i andra hand av Trafikskadenämnden.

Är man inte nöjd kan man även begära prövning i domstol.

Om skadan förvärras har man rätt att begära omprövning inom 10 år från det att den medicinske invaliditeten bedömdes i beslut från försäkringsbolaget.

Påkörd av okänd bil Blogg

Publicerad

Här om natten skulle jag gå över gatan då en bil körde på mig och jag blev skadad. Bilen smet från platsen. Kan jag får någon ersättning?

 

Om du vill ha ersättning skall du först anmäla din skada till Trafikförsäkringsförening. De ersätter personskador där ett oförsäkrat eller okänt trafikförsäkringspliktigt fordon är ersättningsskyldigt. För anmälan klicka här.

När det är gjort kan du vända dig till oss så skall utreda om vi kan hjälpa dig att utan kostnad för dig, få rätt ersättning för din skada. Du skriver inte vilka skador du har så vi kan inte ge dig information om vilka ersättningar som är relevanta. Är du osäker kan du ringa oss på 010-1500535 eller mail igen till info@folketsombud.se

Cyklade, blev påkörd av bil Blogg

Publicerad

När jag cyklade blev jag påkörd av en bil. Jag anser att det var bilistens fel. Vad kan jag få för ersättningar?

 

Tack för att du hör av dig till oss.

Du har inte lenast någon närmare information om hur trafikolyckan skedde och vilka skador som den resulterade i. Därför kan jag bara svara i generella termer.

De ersättningar du vanligtvis har rätt till är:

  • Kostnader som du haft med anledning av olyckan som kläder, glasögon, avgifter för vård, resor etc.
  • Sveda och värk under den tid du vårdas.
  • Inkomstförlust i det fall du varit sjukskriven med anledning av olyckan.
  • Ett år efter det att du bedöms som färdigbehandlas brukar bedömning för medicinsk invaliditet och ärr genomföras.

Du kan läsa mer på vår hemsida under rubriken infocenter om de olika ersättningarna där ovan termer finns beskrivna. Klicka här.

Föraren anmäler ej skadan till sitt försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Hej

Jag cyklade och blev påkörd av en bil som gjorde fel. Bilägaren tillika föraren vägrar att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag och försäkringsbolaget vill därför inte handlägga ärendet. Kan det vara så?

 

Hej

Tyvärr så måste en anmälan göras av bilägaren till försäkringsbolaget för att de skall handlägga ärendet och betala ut ersättning till dig. Du skriver inte vilka skador du har.

Generellt så skall du få ersättning för materiella skador och de skador som åsamkats dig med anledning av olyckan. Du bör ha rätt till ersättning för:

  • Sveda och värk
  • Kostnader
  • Inkomstförlust
  • Medicinsk invaliditet och ärr

Du kan läsa mer om dessa ersättning på vårt infocenter. Jag förslår att du kontaktar bilägaren och förklarar att i det fall han inte anmäler skadan vilket möjliggör för trafikförsäkringen att ersätta dina skador så blir du tvingad att stämma denne i domstol.

Skadat bröstimplantat vid trafikolycka Blogg

Publicerad

Hej

 

Vid en trafikolycka skadades jag och mitt ena bröstimplantat sprack då jag hade säkerhetsbälte på mig. Implantatet togs bort på akutmottagningen och ärret blev inte särskilt snyggt. Nu undrar jag vem som skall ersätta mig för ärr och ett nytt implantat, eller hur går det till?

Då du skadats i en trafikolycka är det i första hand trafikförsäkringen för det fordon du satt i som skall ersätta dig för alla dina besvär. Kostnader, inkomstförlust och sveda och värk utbetalas från det bolag där trafikförsäkringen var tecknad. Medicinsk invaliditet och ärr skador kan ersättas från flera bolag. Läse mer på vår hemsida: https://www.folketsombud.se/informationscenter/

Vad gäller dina implantat så skall trafikförsäkringen ersätta dig för dem och även för ärren. Frågan som kommer att uppstå är vem som skall genomföra operationen för rekonstruktionen av ditt bröst. Försäkringsbolaget kommer nog att hävda att det skall göras av den offentliga vården men min bedömning är att det är det är osäkert om de anser att det är inom deras ansvarsområde. Då skall trafikförsäkringen ersätta dig för rekonstruktionen. Vi har haft ärenden där garanti funnits på implantaten så att tillverkaren tillsammans med kliniken ersatt rekonstruktionen. Hör av dig om du stöter på problem så skall vi hjälpa dig. Trafikförsäkringen bör ersätta dig för ett juridiskt ombud. Du kan göra din anmälan till oss genom att klicka här!

Mopedolycka Blogg

Publicerad

Hej

Körde och vurpade med min moped som var oförsäkrad. Bröt benet och har fått ett fult ärr. Kan jag få någon ersättning?

 

Hej

Du skriver inte hur gammal du är men jag bedömer att du är mellan 15-18 år och du nämner bara ärret som besvär efter din olycka. Även om din moped var oförsäkrad så kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Alla skador som uppkommer med fordon som är försäkringspliktiga ersätts i första hand av fordonets trafikförsäkring och om sådan saknas så träder Trafikförsäkringsföreningen in. Du kan gå in på deras hemsida och göra en anmälan. Du kan även få ersättning från kommunenens barn och ungdomsförsäkring. Kommunen har vanligtvis en olycksfallsförsäkring som täcker alla barn upp till 18 till 20 år. Kontakta kommunen och hör hur du skall gå till väga.

Ärr bedöms vanligtvis ett år efter det att skadan anses som stabil/ färdigbehandlad.

Ärren bedöms efter Trafikskadenämndens ärrtabell.

Läs mer på: https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962

Juridiskt ombud Blogg

Publicerad

Jag har läst i mina försäkringsvillkor att man kan ha rätt till ett juridiskt ombud. Detta verkar gälla om det är en personskada vid en trafikolycka. Vad gäller?

När man drabbas av en personskada kan det vara svårt att veta vilka ersättningar man har rätt till och hur de skall beräknas. Försäkringsbranschen har därför ingått ett avtal med finansdepartementet att försäkringsbolagen skall lämna ersättning för att juridiskt ombud vid personskador som uppstår vid vid trafikolyckor. Dock skall fordonet vara trafikförsäkringspliktigt vilket gäller bilar, lastbilar, 4-hjulingar, truckar mfl.  Om man däremot som person blir påkörd av en cykel så lämnas ingen ersättning för juridiskt ombud. Tyvärr följer inte all försäkringsbolag denna överenskommelse.

Ombudet representerar dig gentemot försäkringsbolaget och all kommunikation skall gå via ombudet. Du slipper då all direkt kontakt med försäkringsbolaget. Ombudet ser till att du får rätt ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust, medicinsk invaliditet, ärr och eventuell ekonomisk invaliditet. Ditt juridiska ombud en kompetent partner som kan svara på frågor och se till att rätt underlag tas fram och tillställs ärendet så att ärendet blir korrekt bedömt.

I det fall ditt ärende skall prövas i Trafikskadenämnden kan det juridiska ombudet även företräda dig i den processen.

Vi rekommenderar alla som är osäkra gällande sitt trafikskadeärende att anlita ett ombud. Ersättningsreglerna är snåriga och fallgroparna många. Försäkra dig om att ditt juridiska ombud behärskar personskadeärenden. Juridiska ombud och advokater har olika kompetensområden och det är långt ifrån alla som behärskar trafikförsäkringsärenden.

Ärrskada Blogg

Publicerad

Jag var med om en olycka på semestern utomlands och fick ett stort ärr i pannan. Hur gör jag för att få ersättning från min olycksfallsförsäkring?

 

Vad gäller ärrskador så handlägger vi främst dem i samband med annan skada då, ersättningarna tyvärr är så ringa att vi ej kan ta ut skälig ersättning för vårt arbete.

Du kan läsa med om ärrskador på Trafikskadenämndens hemsida:

https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962

eller på vår hemsida under Infocenter/ ärrskador

Anmäl skadan till ditt/dina försäkringsbolag (ersättning för ärr kan du få från flera bolag) med en bild på ärret, gärna med ett måttband så att det enkelt går att der storleken så kommer de att bedöma din skada.

Om försäkringsbolaget inte använder sig av Trafikskadenämndens tabeller för ersättning av ärr skall du be försäkringsbolaget om deras värderingsunderlag.

Hoppas det kan vara till hjälp

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack