Olycksfall och Sjukdom

Sveda och värk

Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning för sveda och värk utan du behöver kontrollera detta i dina gällande försäkringsvillkor. Sveda och värk ingår däremot alltid vid skador då skadeståndslagen tillämpas. Detta gäller exempelvis vid trafikskador och andra typer av ansvarsskador.

Hur bestäms min ersättning?

Ju större lidande desto högre blir sveda och värk ersättningen. Har du till exempel varit inlagd på sjukhus kommer din sveda och värk ersättning vara högre än om du inte varit inlagd. Du får ersättning för sveda och värk under den perioden som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågått. Bedömer försäkringsbolaget att den akuta sjuktiden varat i två månader så kommer försäkringsbolaget att ersätta dig med sveda och värk ersättning för två månader.

Nivån på ersättningen bestäms enligt tabellverk som försäkringsbolagen följer. Beloppen finner du på:

Ersättningen grundas på bland annat typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling. Ibland krävs det att du varit sjukskriven för att du ska få ersättning för sveda och värk. Ersättningen är skattefri.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack