Olycksfall och Sjukdom

Trafikskada

Svensk lag säger att det är obligatoriskt med trafikförsäkring för fordon i trafiken. Trafikförsäkringen lämnar ersättning för skador som orsakas av och i trafiken. Det finns mycket att tänka på om du ska få ersättning för en trafikskada, vilket vi informerar om nedan.

Om du blir skadad…

…har du rätt till skadestånd från personen som orsakade dig skada. Personen som orsakade dig skada, skadevållande, skall ha en trafikförsäkring för sitt fordon. Skadorna ska då anmälas till skadevållandes försäkringsbolag som kommer att utreda om du har rätt till ersättning.

Om du skadar andra…

…har personerna som du orsakar skada rätt till skadestånd. Det är ditt försäkringsbolag där du har din trafikförsäkring som kommer att utreda om och hur mycket ersättning skadelidande har rätt till.

Saknas trafikförsäkring kan man vända sig till trafikförsäkringsföreningen för ersättning.

Trafikskadeersättning

Ersättningar vid trafikskador regleras enligt trafikskadelagen och skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen har du rätt till ersättning för bland annat medicinsk invaliditet (men), inkomstförlust, sveda och värk, kostnader och vid vanprydnader som till exempel ärr (lyte).

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Har du råkat ut för en trafikolycka har du till exempel rätt till ersättning från dina privata olycksfallsförsäkringar också. Om du var på väg till eller från arbetet kan det även vara aktuellt med ersättning från dina försäkringar hos arbetet.

Samband och problematik

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan trafikolyckan och dina besvär. De menar att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan och vill därför inte lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motivering att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård omgående efter trafikolyckan eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

Whiplashskador är en typisk skadeföljd vid trafikolyckor. Det kan ofta vara mycket svårt att få ersättning för whiplashskador då försäkringsbolagen nekar många människor ersättning på grund av uteblivet samband. För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vi på Folkets Ombud arbetar med trafikskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack