Trafikskada Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Trafikskada eller ersättning för annan personskada från försäkringsbolag

Ring 010-15 00 535 nu för hjälp till rätt ersättning!

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning från försäkringsbolag för din personskada eller trafikskada. Vi företräder varje år ca 400 klienter och våra kvalificerade juridiska ombud har mångårig erfarenhet av att driva ärenden inom personskaderätt och i synnerhet vid ersättningsfrågor avseende trafikskador.

Vid trafikskador är våra tjänster vanligtvis utan kostnad för dig som skadad. För trafikskador tar vi inte ut någon provision på de ersättningar som utbetalas till den som skadats gällande trafikförsäkringen.


Våra juridiska Ombud handlägger varje år är ca 400 klienter i ärenden till följd av en trafikskada. Det inträffar varje år ca 3000 trafikolyckor med allvarligare personskada. Folkets Ombud hanterar även andra typer av personskador som arbetsskador, olycksfall, patient och vård skador etc. Vi hjälper dig som drabbats av en personskada att få rätt ersättning från försäkringsbolag. Oavsett om det är en trafikskada eller annan typ av skada så krävs en eller flera försäkringar för att ersättning skall utgå.

Samtliga motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt Trafikskadelagen 1975:1410. Om trafikförsäkring saknas betalar Trafikförsäkringsföreningen ersättning för det fall då det borde ha betalats ersättning från en vanlig trafikförsäkring. Trafikförsäkringsföreningen tillhör alla bolag som säljer trafikförsäkringar och betalar ersättning när trafikförsäkring saknas vid olycka.

Vid skada i samband med en trafikolycka ersätter trafikförsäkringen som regel kostnaden för juridiskt ombud gällande trafikskador, vår hjälp blir således kostnadsfri för dig.

Andra försäkringar kan vara tecknade av personen i fråga, annan tecknare (ex förälder) eller arbetsgivare. Försäkringskassan ersätter vid sjukdom eller olycka och förutsätter att man anmält inkomst.

Oavsett om det är en trafikskada eller annan skada så krävs ett påvisbart samband mellan olyckan och det besvär eller men som kvarstår av olyckan. När man drabbats av en skada så är det självklart för den skadade att det besvär eller men man har kommer från olyckan. I försäkringssammanhang gäller det att skadan mer sannolikt kommer från olyckan och inte från någon annan händelse. I klartext, det gäller att kunna bevisa att skadan kommer från olyckstillfället. Ett stort återkommande problem vid t.ex. trafikskador är rygg och nackskador.

Det är viktigt att det vid skadetillfället skrivs en läkarjournal som styrker skadan, helst med röntgen eller MRI dokumentation. Om inte en korrekt ryggskadediagnos finns från dokumentationen från skadetillfället så bedömer försäkringsbolagen, i princip undantagslöst att samband saknas och att ersättning ej lämnas. S.k. Whiplashskador  uppkommer inte bara vi trafikskador och kan även uppkomma vid t.ex. fall på arbetsplats eller på fritiden.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack