Trafikskada Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Ersättning för trafikskada eller annan personskada från försäkringsbolag

Ring 010-15 00 535 nu för gratis juridisk hjälp till rätt ersättning för personskada i följd av trafik!

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada – Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Klicka här!

Folkets Ombud kan hjälpa dig att få rätt ersättning från försäkringsbolag för din trafikskada eller annan personskada. Vi företräder varje år ca 400 klienter och våra kvalificerade juridiska ombud har mångårig erfarenhet av att driva ärenden inom personskaderätt och i synnerhet vid ersättningsfrågor avseende trafikskador.

Vid trafikskador är våra tjänster vanligtvis gratis för dig som skadad. För trafikskador tar vi heller inte ut någon provision på de ersättningar som utbetalas till den som skadats gällande trafikförsäkringen.

Våra juridiska Ombud företräder varje år är ca 400 klienter i ärenden till följd av en trafikskada. Det inträffar varje år ca 3000 trafikolyckor med allvarligare personskada. Folkets Ombud hanterar även andra typer av personskador som arbetsskador, olycksfall, patient och vård skador etc. Vi hjälper dig som drabbats av en personskada att få rätt ersättning.

Samtliga motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt Trafikskadelagen 1975:1410. Om trafikförsäkring saknas träder Trafikförsäkringsföreningen in och kan ersätta för eventuella skador.  Trafikförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för trafikförsäkringsbolag och som ersätter när trafikförsäkring saknas vid olycka.

Man kan även ha andra försäkringar som man tecknat själv, annan tecknare (ex förälder) eller arbetsgivare. Försäkringskassan kan ersätta vid sjukdom eller olycka. Vad gäller försäkringskassan är det bra om man anmält sin inkomst så att SGIn, den sjukdoms grundande inkomsten är korrekt. Det kan spara tid då ersättning skall bedömas och betalas ut.

Oavsett om det är en trafikskada eller annan skada, så krävs ett påvisbart samband mellan olyckan och de besvär eller men som kvarstår av olyckan. När man drabbats av en skada så är det självklart för den skadade att det besvär man har kommer från olyckan. I försäkringssammanhang gäller att skadan klart mer sannolikt kommer från olyckan och inte från någon annan händelse. I klartext, det gäller att kunna bevisa att skadan kommer från olyckstillfället. Ett stort återkommande problem vid t.ex. trafikskador är rygg och nackskador är ofta att kunna styrka att besvären kommer av trafikskadan och inte från något annat..

Det är viktigt att det vid skadetillfället skrivs en läkarjournal som styrker skadan, helst med röntgen eller MRI dokumentation. Om inte en korrekt diagnos dokumenteras från skadetillfället så bedömer försäkringsbolagen, i princip undantagslöst, att samband saknas och att ersättning inte kan lämnas. S.k. Whiplashskador  uppkommer inte bara vi trafikskador utan kan även uppkomma vid exempelvis fall på arbetsplats eller på fritiden. Har man tidigare skador som förvärrats vid exempelvis trafikskadan måste man kunna styrka de tillkommande besvären, vilket kan vara problematiskt.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack