Ersättning för ärr

Publicerad

För ett par månader var jag med om en olycka och det blev ett ca 15 cm långt ärr på mitt ben. Försäkringsbolaget påstår att de inte ersätter ärret för än tidigast ett år efter olyckan. Varför betalar de inte nu, ärret lär ju inte försvinna?

 

Generellt gäller att ersättning för ärr skador och även s.k. medicinsk invaliditet är att försäkringsbolagen vanligtvis bedömer skadorna ett år, efter det att skadeläget anses stabilt. Att ärr är ett ärr, men det kan under ett är bli betydligt bättre och synas mindre och bli mindre vanprydande. Du skriver inte vad det är för typ av olycka du drabbats av. Om du drabbats av en trafikolycka är det Trafikskadenämndens tabell som ersättningen bedöms utifrån. Du finner den på:

https://www.folketsombud.se/informationscenter/vanprydande-arr/

Om det är olycksfall som inte är trafikskada så har försäkringsbolagen egna tabeller som de utgår ifrån.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack