Vi får många frågor vad som gäller vid utlandsresa med bil. Vi har därför sammanställt lite tips.

Publicerad

Folkets Ombud strävar att vara Sveriges främsta juridiska byrå för personskador. Ett led i detta är att tillhandahålla information.

1. Om du reser utomlands med svenskregistrerad bil så täcker din svenska trafikförsäkring för alla personskador som uppstår för dem som befinner sig i bilen och för den person som skadas av bilens framfart. Det gäller inom ramen för Gröna kortet samarbetet som omfattar nästan alla länder i Europa, samt några runt medelhavet. Vissa länder kräver att du har ett grönt kort med på resan. Läs mer på: http://www.cobx.org/Content/Default.asp

2. Om du hyr bil så är det landets trafikförsäkring där bilen är registrerad, som skall ersätta personskador. Det har visat sig att det kan vara svårt att få någon ersättning överhuvudtaget och i Östeuropa tilltar utmaningen att få ersättning, vilket det även gör för stora delar av andra kontinenter. Teckna därför bra reseförsäkringar hemma före avresan.

3. Kortförsäkringar eller försäkringar som tecknas vid flygresor ersätter ofta endast vård och kanske hemresa vid personskada. De har ofta ett lågt försäkringsbelopp, kanske 200 000 Kr, vilket kan förefalla som ett stort belopp, men de ersätter ofta ej inkomstförlust eller medicinsk invaliditet. En bra försäkring kan ha ett försäkringsbelopp om 1 800 000 Kr (ca 40 prisbasbelopp). Man får en procentsats av försäkringsbeloppet vid en skada och denna är ofta under 10%. Det innebär att ersättningen vid 10% blir ca 180 000 från en bra försäkring och bara 20 000 från en försäkring med ett försäkringsbelopp på 200 000. Läs mer värdering av medicinsk invaliditet här.

4. OBS! en del hemförsäkringar kräver att man skall ange vilka som bor i bostaden för att försäkringen skall gälla. Inte som tidigare att alla i familjen omfattas, eller var mantalsskriven i hemmet. Kontrollera dina försäkringar!

Du kan läsa mer under fliken Infocenter på vår hemsida.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack