Personskada med stillastående fordon bedöms ej som trafikskada

Publicerad

Jag trillade och skadade mig på bagageluckan i samband med att jag packade bilen. Nu menar försäkringbolaget att att det inte är en trafikskada och att trafikförsäkringen inte täcker min personskada, då bilen inte var under färd. Vad gäller?

För att man skall få ersättning för personskada i samband med en trafikolycka krävs att skadan uppkommit i följd av trafik, d.v.s. att resan anses ha på börjats, att fordonet är i bruk, under färd.

Bedömningarna varierar från ärende till ärende och variationerna i händelseförloppet är många, vilket gör det svårt att vara tydlig i vad som gäller.

Vår erfarenhet är följande.

  • Om motorn är avslagen och man skadar sig på eller runt bilen innan färden påbörjats, så kommer ersättning inte att utgå.
  • Om motorn är på, före resan påbörjats och man går ut, för att t.ex. skrapa rutan då man skadar sig, så är det osannolikt att ersättning utgår.
  • Om motorn är på, resan har påbörjats, man stannar för att t.ex. se om man kan backa säkert och skadar sig, så är det sannolikt att personskadan ersätts.

Gränsdragningen är inte tydlig och ärenden bedöms olika från fall till fall.

Om man anser att man fått felaktig bedömning, kan man begära att försäkringsbolaget gör en ny bedömning och är man inte nöjd med omprövningen kan man begär prövning i Trafikskadenämnden.

 

Vi vill påpeka att små variationer i skadans uppkomst kan rendera i avvikande beslut från försäkringsbolaget och vi rekommenderar därför att man begär ersättning och avvaktar vad bedömningen blir.

 

Ett känt rättsfall gäller en kranbil. Kranbilen hade motorn igång och stöden var nedsatta i marken. Vid lyftarbete med kranbilen uppstår personskada. I detta rättsfall bedömdes att trafikförsäkringen inte skulle ersätta då fordonet inte bedömdes vara under färd d.v.s. uppstod till följd av trafik.

 

Vid arbete på flak på stillastående lastbilar med motorn avslagen är den sannolika bedömningen att det inte är till följd av trafik och ersättning utgår ej för personskada från trafikförsäkringen.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack