Trafikskada – Ett ärende

Publicerad

Vi får många frågor om hur en trafikskada regleras och vilka ersättningar som man har rätt till. Alla ärenden är unika och det går inte att göra generella bedömningar. Vi redovisar nedan för ett ärende.

Anders (som heter något annat) drabbades av en benskada i samband med en trafikhändelse. Han fördes till akuten och opererades. En tid efter operationen visade det sig att Han behövde opereras en gång till.  Tyvärr visade det sig att vissa besvär fanns kvar även efter denna operation. Läkarnas bedömning var att Anders problem kommer att kvarstå och efter ett år bedömde försäkringbolaget Anders en ersättning på 6% vilket innebar en utbetalning på 78 000 Kr. Anders fick även 1 300 Kr i ränta.

Folkets Ombuds bedömning av ärendet var att ersättningen var för låg och begärde omprövning av ärendet. Ärendet kompletterades med nya och förtydligande av tidigare underlag. Det ledde till att försäkringsbolaget ändrade sin bedömning till 8% invaliditet. Anders fick då ytterligare 42 000 Kr i ersättning, d.v.s. totalt 120 000 Kr som ersättning för medicinsk invaliditet. Ytterligare 6000 Kr betalades ut i dröjsmålsränta. Då Anders även fått ärr av händelsen utgick nu en även ärr ersättning på 36 000 Kr samt ersättning för sveda och värk med 9000 Kr.

Det totala skattefria belopp som utbetalas till Anders blev 165 000 kr samt 4 380 kr i ränta efter skatteavdrag om 30%. Trafikförsäkringen betalade ombudskostnaderna så den juridiska hjälpen för Anders var kostnadsfri. Vanligtvis betalar trafikförsäkringen dessa kostnader.

Ovan beskriver gången ett skadeärende. Ersättningarna kan både vara större och mindre. Det är svårt att utan att granska medicinska underlag bedöma vilken ersättning som är rimlig. VI väljer att inte redogöra för större fall då de kanske kan skapa överdrivna förväntningar på vilken ersättning som kan utbetalas i ett skadeärende. Folkets Ombuds bedömningar görs med de regler, tabeller och beräkningar som fastställts av  gällande lagar och praxis, t.ex. Trafikskadelagen och Tafikskadenämndens tabeller. Till det belopp som utbetalades kan läggas bl.a. ersättning för inkomstförlust.

Hur kan vi hjälpa dig? Läs mer: https://www.folketsombud.se/vara-tjanster/trafikskada/

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack