Omprövning av medicinsk invaliditet

Publicerad

Hej

Jag vill ompröva min ersättning för medicinsk invaliditet. Då det inte är ett trafikärende får jag ingen ersättning för juridiskt ombud. Har ni några tips?

 

 

Du kan själv begära omprövning av ditt ärende. Vi kan göra det med hjälp av våra medicinska rådgivare men debiterar då 1 700 Kr per timme. Vi återkommer med en offert innan vi genomför bedömningen och begär ersättning för arbetet i förskott.

 

Om du vill ompröva ärendet själv kan du göra så här:

Skriv ned alla dina besvär som är knutna till olyckan. Vi benämner det en besvärsbeskrivning.

Det är en utförlig beskrivning av dina kvarvarande besvär, hur skadan påverkar dig både i ditt arbete och ditt dagliga liv. Beskriv vad du inte kan göra, vad du kan göra men med smärta, om du inte kan röra dig fullt ut etc. Här är lite ledord:

  • var på kroppen/vilka kroppsdelar
  • vilken/vilka kroppsfunktioner har blivit begränsade eller helt nedsatta
  • när får du känningar
  • vad utlöser dessa
  • i vilket form ger känningarna sig till känna
  • hur länge varar det
  • när och vilka känningar är kämpigast för dig

 

Uppge gärna smärta på en skala från 1-10 (10 = outhärdlig smärta)

Känningar kan vara t ex:

smärta, huggande smärta, värk, krypningar, domningar, stickningar, utstrålningar, vilovärk, svullnad, ömhet, felställning etc.

svårighet har med sömn, koncentrationer, minne, yrsel, nedsatt balans etc.

psykisk påverkan, tex oro, ångest, nervositet, nedstämdhet etc.

 

Kontakta försäkringsbolaget och be om den medicinske rådgivarens anteckningar från den tidigare bedömningen.

När du fått anteckningarna skall du gå igenom och se att alla dina besvär finns med.

Begär omprövning med annan medicinsk rådgivare och bilägg din besvärsbeskrivning.

 

Lycka till

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack