Juridiskt ombud

Publicerad

Jag har läst i mina försäkringsvillkor att man kan ha rätt till ett juridiskt ombud. Detta verkar gälla om det är en personskada vid en trafikolycka. Vad gäller?

När man drabbas av en personskada kan det vara svårt att veta vilka ersättningar man har rätt till och hur de skall beräknas. Försäkringsbranschen har därför ingått ett avtal med finansdepartementet att försäkringsbolagen skall lämna ersättning för att juridiskt ombud vid personskador som uppstår vid vid trafikolyckor. Dock skall fordonet vara trafikförsäkringspliktigt vilket gäller bilar, lastbilar, 4-hjulingar, truckar mfl.  Om man däremot som person blir påkörd av en cykel så lämnas ingen ersättning för juridiskt ombud. Tyvärr följer inte all försäkringsbolag denna överenskommelse.

Ombudet representerar dig gentemot försäkringsbolaget och all kommunikation skall gå via ombudet. Du slipper då all direkt kontakt med försäkringsbolaget. Ombudet ser till att du får rätt ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust, medicinsk invaliditet, ärr och eventuell ekonomisk invaliditet. Ditt juridiska ombud en kompetent partner som kan svara på frågor och se till att rätt underlag tas fram och tillställs ärendet så att ärendet blir korrekt bedömt.

I det fall ditt ärende skall prövas i Trafikskadenämnden kan det juridiska ombudet även företräda dig i den processen.

Vi rekommenderar alla som är osäkra gällande sitt trafikskadeärende att anlita ett ombud. Ersättningsreglerna är snåriga och fallgroparna många. Försäkra dig om att ditt juridiska ombud behärskar personskadeärenden. Juridiska ombud och advokater har olika kompetensområden och det är långt ifrån alla som behärskar trafikförsäkringsärenden.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack