När och hur bedömer man medicinsk invaliditet efter en trafikskada?

Publicerad

Jag skadades i en trafikolycka och jag undrar hur man bedömer den medicinska invaliditeten?

Medicinsk invaliditet innebär att du har nedsatt rörlighet, att du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Alla former av kvarstående besvär, både fysiska och psykiska klassas som medicinsk invaliditet.

Medicinsk invaliditet bedöms vanligtvis 1 år efter det att man bedöms som färdigbehandlad och skadeläget är stabilt. Vissa försäkringbolag vill bedöma efter 18 månader och andra efter två år. Om den skadade är ung kan försäkringbolaget begära att vänta med bedömning till dess att skadelidande fyller 20 eller i vissa fall 25. Anledning är att försäkringsbolaget vill ha möjlighet att följa skadeutvecklingen då man bedömer att skadeläget kan förbättras. Det är naturligtvis påfrestande för skadelidande att varken få ut ersättning eller veta hur ärendet kommer att bedömas. Det finns då en möjlighet att begära en delbedömning, d.v.s. en bedömning av vad den framtida skadan minst bedöms bli.

Den medicinsk invaliditeten är en definition av hur stora bestående besvären är. Besvär under själva läke- eller behandlingsprocessen bedöms inte. Det är långt ifrån alla skador som har några bestående besvär.

Den medicinska invaliditeten fastställs utifrån läkarjournaler och andra underlag. Vi mer omfattande skador kan försäkringsbolaget begära att ett invaliditetsintyg upprättas. Det är förenat med kostnader som försäkringsbolaget vanligtvis ersätter.

Försäkringsbolaget tillställer, vad de bedömer som relevanta handlingar till sin medicinske rådgivare. Invaliditeten bedöms utifrån Trafikskadenämndens tabell. Klicka här för att komma till tabellen. Om man har flera skador vägs de tillsammans efter en formell då man inte kan få mer än 100%. Det händer att handläggaren gör vad man kallar, tjänstemannabedömmning och själv bedömer den medicinska invaliditeten utan att tillfråga en medicinsk rådgivare. Om man inte är nöjd med bedömningen kan man begära omprövning av i första hand försäkringsbolaget och i andra hand av Trafikskadenämnden.

Är man inte nöjd kan man även begära prövning i domstol.

Om skadan förvärras har man rätt att begära omprövning inom 10 år från det att den medicinske invaliditeten bedömdes i beslut från försäkringsbolaget.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack