Krockat på väg till jobbet.

Publicerad

På väg till jobbet krockade jag och skadade mig så att jag blev sjukskriven. Vad jag förstår så är det en arbetsskada. Det råder delade meningar om ersättning för inkomstförlust ersätts. Vad gäller? Vad gäller om man kör en el-skoter, sådan som nyligen blivit så populära?

Hej

Din skada definieras som färdolycksfall, dvs skadan inträffade på väg till eller från arbetet med ett trafikpliktigt fordon. Det är viktigt att man inte gjort några avvikelser på resan då det kan bedömas att man inte var på färd till eller från arbetet.  Det finns rättsfall där avbrott i resan gjort, för att handa på ett shoppingcenter på hemvägen, där ersättning för inkomstförlust ej ersatts.

Betonas skall att ersättning för inkomstförlust endast utgår vid händelse med trafikpliktigt fordon. Om man tex cyklar eller går och trillar, utan inblandning av trafikpliktigt fordon utgår ingen ersättning för inkomstförlust, utan ersätts som en arbetsskada enligt gällande regler.

Vad gäller de ny el-skotrarna som du nämner, så är de inte trafikpliktiga, vilket innebär att vid en olycka på fritiden eller på väg till eller från arbetet, utgår ingen ersättning för inkomstförlust. Om man inte har en olycksfallsförsäkring, privat eller via sin arbetsgivare så utgår ingen ersättning överhuvudtaget. Samma ska gäller om man blir påkörd av en el-scooter. Här täcker endast privata försäkringar. Kan fastställas att föraren som kört på dig varit ovarsam kan skadestånd utgå. Det kan vara en lång och komplicerad process där ovissheten är stor gällande utfallet.

Folkets Ombudsbedömning bedömning är att el-cyklar och skoters bör klassas som trafikpliktiga så att ersättning för skadade kan utgå på samma sätt som för en moped. Vi känner till en olycka med dödlig utgång, det kan finnas fler.

Att som oskyddad trafikant färdas i trafiksystemet i drygt 20 km per timme är en olycksrisk.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack