Cykelolycka! När får en cyklist ersättning för personskador vid trafikskada?

Publicerad

När får en cyklist ersättning för personskador vid trafikskada?

Svaret är som alltid. Det beror på.

Om det är ett trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat, d.v.s. bil, lastbil, buss, moped etc. ersätts cyklisten från fordonets trafikförsäkring och i det fall cyklisten även har en olycksfallsförsäkring kan ersättning lämnas även från denna. I det fall det inte är ett trafikpliktigt fordon inblandat utgår vanligtvis ersättning bara från cyklistens olycksfallsförsäkring. I det fall cyklisten är på väg till eller från arbetet kan ersättning utgå från Afa i det fall olyckan fastställs som färdolycksfall.

Nyligen beskrevs en olycka i media där en bil kört på en cyklist på en obevakad cykelpassage där Malmö tingsrätt inte dömde bilisten som vållande. Vad gäller försäkringsersättning spelar det ingen roll vem som är vållande. Där emot kan jämkning av beloppen ibland ske ifall t.ex. alkohol, droger eller olika grad av uppståt funnits i händelsen. Vad gäller olyckan i Malmö påverkar sannolikt ej ersättning från försäkringsbolaget i ärendet vem som varit vållande utan full ersättning bör utgå till cyklisten enligt nedan. Däremot kan cyklisten hållas ansvarig för skador som uppstått på bilen.

Ersättningar vid olycka med trafikpliktigt fordon

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Medicinsk invaliditet och ärr (kan ersättas från flera försäkringar)

Ersättning vid olycka utan trafikpliktigt fordon

  • Beror på villkoren men vanligtvis:
  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Medicinsk invaliditet och ärr
  • Inkomstförlust kan delvis lämnas från försäkring som arbetsgivaren kan ha och Afa.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack