Svårt att prata med ett försäkringsbolag?

Publicerad

Av att döma av personer som ringer till försäkringsbolag, så kan man få olika svar om vad som gäller. Idag ringde en person till oss, som talat med sitt försäkringsbolag i en ersättningsfråga. Handläggaren på försäkringbolaget hade uppgett att olycksfallsförsäkringen inte täcker ersättning för bestående besvär på just tår och fingrar. Kan det vara möjligt?

När man ringer ett försäkringbolag och vill ha svar i ett skadeärende kan missförstånd lätt uppstå. Det kan bero på olika anledningar.

De vanligaste bedömer vi är:

Uppringaren känner väl till sitt ärende och presenterar ärenden utifrån sitt perspektiv, vilket innebär att vissa detaljer kanske utelämnas eller beskrivs som man tror att det skall beskrivas.

Handläggaren å sin sida:

  • kanske svarar i ett övergripande perspektiv.
  • känner inte till villkoren. De har kanske ändrats eller hen kanske bara minns fel.
  • är på dåligt humör, är stressad och vill avsluta samtalet så fort som möjligt.

Detta innebär att det i slutet av samtalet kan finns två olika uppfattningar om vad som gäller.

Sens moralen av detta är att om man vill ha ett svar som man kan lita på bör man skriva, antingen via e-post eller brev. Försäkringsbolagen fattar dessutom sällan beslut på information som lämnats över telefon utan det görs på inkomna underlag.

Vi skall inte glömma att som skadad kan man sitt ärende och man har som man upplever det allt klart för sig, vilket kanske inte handläggaren har, då denne har många ärenden.

Vad gäller villkoren, så finns dessa i princip alltid på bolagets hemsida. Leta upp det stycke eller paragraf som frågan gäller och ställ med stöd av detta en direkt fråga till bolaget.

Tyvärr ändrar försäkringsbolagen med jämna mellanrum sina villkor och enligt vår bedömning så når inte dessa förändringar fram till försäkringstagaren. Det åligger försäkringsbolagen att kommunicera detta till försäkringstagaren och enligt vår bedömning skall de kunna visa att så skett. I ett ärende med en reseförsäkring så hade bolaget ändrat villkoren. De kunde dock inte visa att de kommunicerat detta enligt sina egna! villkor, vilket ledde till att ersättning trots allt utbetalades. De stora viktiga förändringarna man absolut måste hålla reda på är att många försäkringbolag idag kraftigt begränsar ersättningen för s.k. diagnosskador i barn och ungdomsförsäkringar. En del bolag ersätter bara vissa diagnoser utifrån en lista och andra bolag utesluter från sin lista. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen.

En av de stora skillnaderna mellan ersättning från en trafikskada och andra skador är att vid en trafikskada gäller Trafikskadelagen och i andra fall oftast villkoren i den privat tecknade försäkringen. Vad gäller arbetsskada gäller även LAF, lagen om arbetsskadeförsäkring.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack