När preskriberas ett ärende?

Publicerad

Hej

Var med om en trafikolycka 2014. Försäkringsbolaget ersatte mig för skadan då jag fortfarande gick på kryckor och avslutade ärendet. När jag nu vill ha mina bestående men bedömda hävdar de att ärendet är preskriberat. När de reglerade skadan sa de att jag hade 10 år på mig att återkomma. Vad menar de?

 

Ett ovanligt agerande från försäkringsbolaget, men det sker ibland.

Besående besvär skall bedömas ett till två år efter det att skadeläget är stabilt. Försäkringsbolaget fattar då ett beslut på med inkomna underlag som journaler, besvärsbeskrivningar etc. Då försäkringsbolaget fattat beslut har man 6 månader på sig att begära försäkringsbolaget om en omprövning eller prövning i Trafikskadenämnden.

I det fall efter att försäkringsbolaget fattat beslut har man 10 år på sig att begära ny prövning om skadan väsentligt försämrats. Det skall styrkas med journal från läkare.

Så, i ditt ärende har försäkringsbolaget fattat beslut under pågående vård. Du får granska de besvär som journalerna beskriver vid beslutstillfället och se om du bedömer att dina bestående skador är värre. Om så är fallet skall du anmäla det till försäkringsbolaget och be dem redogöra för hur du skall gå vidare gällande hur din skada skall styrkas.

Hör av dig om du vill ha hjälp.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack