Bedömning av bestående besvär

Publicerad

Om man har flera skador efter en trafikskada, hur bedöms då den invaliditeten. Läggs procenten ihop?

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada – Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Klicka här!

Om man har flera skador efter en olycka läggs procenten från bedömningarna av de olika skadorna ihop. Det kan dock ske en reducering enligt en formel vilket gör att den sammanlagda bedömningen minskar något.

Om man däremot skadas vid två olika tillfällen läggs inte procenten ihop från de olika skadorna utan bedöms separat.

Om man vid den andra skadan förvärrar skadan från den första olyckan används begreppet ”merinvaliditet”. Då bedöms hur mycket värre skadan blivit. Merinvaliditets bedömningar kan bli svårbedömda då skadeläget inför den senare skadan inte med säkerhet kan fastställas.

Därför kan det vara bra att man efter en olycka gör journalförda besök hos vårdinrättning, helst av läkare så att man har skriftligt underlag gällande sitt skadeläge.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack