Ersättning från Försäkringskassan vid trafikskador

Publicerad

Försäkringskassans beslut gör många arga och ledsna och detta beror till största delen på hur ersättningsystemet idag är konstruerat.

Grunden i ersättningssystemet är att efter 180 dagars sjukskrivning bedömer Försäkrings-kassan arbetsförmåga i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbets-marknaden – och inte längre till ditt ordinarie jobb. Ett normalt förekommande arbete är ett som kan klaras av utan särskilda anpassningar. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till vilket arbete som den sjukskrivne hade vid sjukskrivningstillfället, vilken utbildning som finns eller hur arbetsmarknaden ser ut där den sjukskrivne bor. Om det finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete skall den sjukskrivne ställa sig till arbetsmarknadens förfogande – d.v.s. anmäla sig hos Arbetsförmedlingen och söka de arbete som kan klaras av. Ersättning kommer då istället att erhållas i form av A-kasseersättning.

Om det inte finns förutsättningar för att klara av ett annat arbete fortsätter ersättningen enligt tidigare – fram till och med den 366-dagen. Försäkringskassan är dock hårda i dina bedömningar gällande detta.

I praktiken innebär det att den som har ett arbete måste begära tjänstledighet eller kanske säga upp sig från sitt arbete för att få ersättning.

Sjukvården, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för den rehabilitering som behövs för att sjukskriven ska kunna återgå i arbete eller kunna söka nytt arbete. Sam-ordning av dessa insatser ansvarar Försäkringskassan för.

Idag gick jag in på Försäkringskassan hemsida under fliken, ”Sjukpenning för anställd”. Där nämner man inte längre sjukskrivningar mer än att i det fall man är sjuk en lång tid, så får man en personlig handläggare. Vad som är längre tid redogörs ej för.

Till höger finns en flik Rehabiliteringskedjan. Under den (om man som skadad nu vet eller förstår att det är där man skall hitta information) redogörs vad som gäller vid sjukskrivningar upp till 366 dagar. Texten redogör för att man efter 180 dagar har rätt till fortsatt ersättning upp till 366 dagar, i det fall man med stor sannolikhet kan återgå till sitt arbete inom denna tid.

Min bedömning är att systemet inte fungerar för många som skadats i trafiken och dessutom ej varit vållande, d.v.s. helt oskyldiga personer som får sitt liv kraftigt försämrat.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack