Den medicinske rådgivarens bedömning

Publicerad

Under en tid har vi diskuterat de medicinska rådgivarnas roll. Som bekant är bedömer de endast på de underlag som de får sig tillsända och svarar på de frågor som försäkringsbolaget ställer.

Bolaget fattar därefter beslut baserat på den medicinska rådgivarens bedömning.

Ibland använder man sig av flera medicinska rådgivare, vanligtvis då för att bedöma besvären från olika områden som ortopedi, urologi, psykiatri etc.

När ärendet skall bedömas är det viktigt att tillse att rätt underlag skickas med och vi kontrollerar alltid i den medicinske rådgivarens rapport vilka underlag som använts vid bedömningen.

Ibland har vi erfarit att man skickat en begäran om bedömning till medicinsk rådgivare A som genomfört en bedömning. Då försäkringbolaget ej varit nöjd med denna bedömning har man skickat den till medicinsk rådgivare B som bedömt till en lägre grad. Försäkringsbolaget därefter endast använt bedömning från läkare B, den lägre bedömning vid sitt beslut. Det har hänt att man använt sig av sex medicinska rådgivare!

Uppfattning hos ombuden på Folkets Ombud är att den högsta bedömning är den som försäkringsbolagen bör följa.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack