4 tips vid omprövning trafikskada

Publicerad

Vad skall man tänka på vid om- eller nyprövning av försäkringsbolagets beslut gällande en trafikskada?
Igår blev jag kontaktad av en yngre person vars ärende bedömts för medicinsk invaliditet och han var inte nöjd med bedömningen.
I brevet från försäkringsbolaget med beslutet angavs ”om man inte var nöjd med beslutet så skulle man i första hand kontakta försäkringsbolget för omprövning”
Han valde tyvärr det alternativet.
Läs mitt svar till honom nedan.
Hej
Försökte ringa dig men jag tolkar det som att du ej vill svara, vilket jag inte har något problem med.
Men bedömning är att det inte är en bra idé att begära omprövning utan att ha juridisk hjälp.
Gången gällande personskadeärenden hos försäkringsbolag är följande.
– Försäkringsbolaget bedömer om skadan är i följd av trafik och om det finns samband mellan personskadan och olyckan.
– Initialt lämnas ersättning för sveda och värk, kostnader samt inkomstförlust lämnas.
– Ca ett år efter det att skadeläget bedöms som stabilt bedöms ersättning för Medicinsk invaliditet och ärr, vilket nu gjort i ditt ärende där du enligt uppgift fick X%.
– Man kan begära ny eller omprövning av beslutet gällande medicinsk invaliditet en gång. Därefter skall ärendet om man vill gå vidare bedömas i Trafikskadenämnden som i princip alltid dömer till försäkringbolagens fördel. Dessutom ersätts vanligtvis endast 5 timmar för juridisk hjälp vilket vanligtvis inte är tillräckligt för ett ärende där ombudet ej tidigare är insatt.
Det är därför viktigt att om- eller nyprövning blir korrekt. Om du begär ny prövning utan att gå igenom vilka underlag försäkringbolaget, samt vilka frågor denne ställt till den medicinske rådgivare, samt bedömt om den medicinske gjort en korrekt bedömning och ej tillfört ovidkommande information, så kommer bedömnings sannolikt att bli densamma. Du har därmed försuttit din chans då nästa steg är Trafikskadenämnden.
Jag är 67 år och när jag var ung så hette det att god man reder sig själv. Det var fel.
Återkom om du vill ha kunnig hjälp i ditt ärende och i annat fall önskar jag dig lycka till.

Det är skillnad på omprövning som även populärt kallas ”Second opinion” och ny prövning. Vid ny prövning har ärendet kompletterats med nya underlag och vid omprövning används endast de tidigare underlagen.

Om man vill ha omprövning kan man begära det och då görs det med samma underlag, man kan med fördel be att omprövning skall ske med en annan medicinsk rådgivare som ej får se den tidigare läkararens bedömning.

Om du vill pröva ärendet på nytt själv kan du göra så här:

  1. Skriv ned alla dina besvär som är knutna till olyckan. Vi benämner det en besvärsbeskrivning.

Det är en utförlig beskrivning av dina kvarvarande besvär, hur skadan påverkar dig både i ditt arbete och ditt dagliga liv. Beskriv vad du inte kan göra, vad du kan göra men med smärta, om du inte kan röra dig fullt ut etc. Här är lite ledord:

  • var på kroppen/vilka kroppsdelar
  • vilken/vilka kroppsfunktioner har blivit begränsade eller helt nedsatta
  • när får du känningar
  • vad utlöser dessa
  • i vilket form ger känningarna sig till känna
  • hur länge varar det
  • när och vilka känningar är kämpigast för dig

 

Uppge gärna smärta på en skala från 1-10 (10 = outhärdlig smärta)

Känningar kan vara t ex: smärta, huggande smärta, värk, krypningar, domningar, stickningar, utstrålningar, vilovärk, svullnad, ömhet, felställning etc.

svårighet har med sömn, koncentrationer, minne, yrsel, nedsatt balans etc.

Psykisk påverkan, tex oro, ångest, nervositet, nedstämdhet etc.

2. Kontakta försäkringsbolaget och meddela att du vill att ärendet skall omprövas, men innan så sker vill du ha kopior på de underlag som skickades med i bedömningen, samt den medicinske rådgivarens anteckningar.

3. När du fått dem så gå igenom och se att alla dina besvär finns med.

4. Begär omprövning med annan medicinsk rådgivare och bilägg din besvärsbeskrivning

Avvakta bedömningen.

Läs med om bedömning av medicinsk invaliditet här

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack