Gör personskadehandläggarna rätt vid bedömning av personskador vid trafikskador ?

Publicerad

Kan man lita på försäkringsbolagens skadereglera?

 

Den frågan ställer man sig nog som ombud ganska ofta. Idag granskade jag ett ärende med en dam på nästan 80 år som blev skadad i en trafikolycka. Vi skickade en begäran till försäkringsbolaget om att de skulle bevilja ombudskostnader samt att skicka underlagen.

Ett lokalt försäkringsbolag, nekar i detta fall ombudskostnader då de anser att det inte föreligger någon tvist och att ärendet inte är av den art att ombudskostnader är skäliga. Men skickar i alla fall underlagen.

 

Vid en genomgång av ärendet konstateras följande att försäkringsbolaget:

 

  • Inte bifogat skadelidandes egenbeskrivning till de medicinska rådgivarna. Där emot har handläggaren i förfrågan till de medicinska framfört utdrag ur journalerna som är till den skadades nackdel.

 

  • Medicinsk rådgivare X specialist i ortopedi, skickas begäran till den 2021-10-04. Han bedömer att medicinsk invaliditet föreligger för benskador.

 

  • Efter att ha mottagit bedömning av X 2021-10-05, skickas en ny begäran till 2021-10-06 till medicinsk rådgivare Y, specialist öron, näsa, hals och foniatri.

Han bedömer att det inte finns någon medicinsk invaliditet med anledning av olyckan.

 

Då uppkommer naturligtvis frågor:

  • Skickades en ny begäran till annan medicinsk rådgivare för att man hoppades på att denne skulle neka samband?
  • Medicinsk rådgivare Y är inte specialist i ortopedi och bör rimligen inte uttala sig om benskadan, eller var tog ersättningen för den bedömda medicinska invaliditet vägen av medicinske rådgivare X, för den utbetalades aldrig.

 

Detta är en del av vårt arbete att säkerställa att ärenden bedöms rätt och att ersättningarna betalas ut. Handläggarens ansvar är naturligtvis att göra rätt. Ovan beskrivning hur ett ärende handläggs är tyvärr lång ifrån ovanligt. Vi har varit med om att en handläggare skickade ärendet till inte mindre än 5 medicinska rådgivare för samma besvär. Vår bedömning är att det var ett försök att få ned bedömningen på den medicinska invaliditeten.

Det är som med allt, djävulen är i detaljerna. Återkommer då försäkringsbolaget svarat.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack