Trafikskada ej anmäld till försäkringsbolaget

Publicerad

Om man som gående eller cyklande blir påkörd av en bil eller om man färdas i en bil som ägs någon annan skadad vid en trafikhändelse så skall skadan anmälas

Reglerna föreskriver att det är fordonsägare som skall göra anmälan till det försäkringsbolag där fordonet vid tillfället var trafikförsäkrat. Vad gör man då om ägaren inte anmäler eller man kanske inte ens vet vem som är bilägare? Det händer att bilägare inte vill anmäla skadan.

Om man har ett registreringsnummer kan man:

  • skicka ett SMS till 72503 med bilens registreringsnummer och inom kort kommer information om bilen ägare.
  • ringa Trafikförsäkringsföreningen på 08-522 782 00. De kan med hjälp av fordonets registreringsnummer ge information om var bilen vid skadetillfället var trafikförsäkrad.

Kontakta bilägaren och be denne om inte så redan gjort, anmäla skadan och återkomma till dig med ärende/skadenummer. För att kunna handlägga skadan krävs anmäld skada till försäkringsbolag samt ärende- eller skadenummer.

Om ägaren inte anmäler skadan skall man själv anmäla skadan till försäkringsbolaget och då behövs en polisrapport eller ett trovärdigt vitten. Försäkringsbolaget kommer då att starta ett ärende kontakta fordonsägaren, men det tar tid.

 

Om man inte har ett registreringsnummer:

Kontakta Trafikförsäkringsföreningen och anmäl skadan till dem. Även här krävs ett trovärdigt vittne eller en polisrapport. Trafikförsäkringsföreningen agerar då försäkringsbolag upprättar ett ärende och lämnar ersättning.

Med information om försäkringsbolag och ärende- eller skadenummer kan Folkets Ombud hjälpa dig att får rätt ersättning för:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Bestående besvär

Vanligtvis ersätter försäkringsbolagen ett juridiskt ombud vid personskador i följd av trafik vilket innebär att våra tjänster blir gratis.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack