Ersättning för fallolycka på buss

Publicerad

Personskador som orsakas av fall på en buss kan variera i allvarlighetsgrad beroende på flera faktorer, såsom typen av fall, personens ålder och hälsa, samt omständigheterna vid fallet.

För att få ersättning för personskador vid skada uppkommen på buss krävs:

  • Att påkalla chaufförens uppmärksamhet och be denne upprätta en skaderapport. Notera chaufförens namn, tidpunkt och vilken busslinje.
  • Om man inte påkallar chauffören måste man ha ett vittne till händelsen.

Om man inte kan styrka skadan uppkomst med något av det två ovan angivna alternativen är det i princip omöjligt att få ersättning från bussen trafikförsäkring.

Man skall även söka omedelbar medicinsk hjälp för att dokumentera besvären till följd av olyckan.

Ersättning kan ändå utgå från egen olycksfallsförsäkring, beroende på villkoren eller från arbetsförsäkring om resan skedde under arbete, på väg till eller från arbetet.

Vanliga skador som kan uppstå vid fall på buss inkluderar skador på huvudet, nacken, ryggen, höfterna, knäna och handlederna. Om personen har en underliggande hälsotillstånd eller omständighet som kan förvärras av fallet, såsom osteoporos eller högt blodtryck, kan skadorna bli ännu allvarligare.

För att minska risken för fall och personskador på bussar bör bussföretag och förare vidta följande åtgärder: se till att bussen är ordentligt underhållen, inklusive däck och bromsar, hålla golvet rent och torrt, tillhandahålla handtag och stöd för passagerare, och köra försiktigt och utan hastigheter som kan orsaka ojämnheter på vägen.

Det är också viktigt att dokumentera händelsen och kontakta ett juridiskt ombud som specialiserar sig på personskador för att diskutera rättsliga åtgärder och möjligheter till ersättning.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack