Kan jag stämma den som körde på mig?

Publicerad

Jag blev påkörd bakifrån och vill ha upprättelse, då jag tycker att den personen skall ersätta mig. Hur går det till?

Hej

Det är det trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor där trafikpliktigt fordon är inblandat. Alla trafikpliktiga fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsprocessen kan det även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff.

För att få ersättning för kränkning krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Under alla de år och 1000-tals skadeärenden är det bara vid ett tillfälle vi som den bakifrån påkörande bilisten stämts. Då hade bilen som påkördes värdefulla hundar i burar bak i bilen. Dessa överlevde inte olyckan och  bilförsäkringen ersatte ej. Då fick den som körde på ersätta hundarna.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring vis hemförsäkringen eller vi arbetet.

Det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack