Jag vill stämma den som körde på mig!

Publicerad

Hej 

Jag blev påkörd bakifrån av en idiot i full fart. Jag vill stämma honom, hur gör jag?

 

I Sverige är det Trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor. Alla fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsmässiga processen finns även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff. Det är dock inget vi sysslar med.

För att få ersättning för kränkning, som jag tror är det du far efter, så krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via hemförsäkringen eller vi arbetet. Kontrollera om det finns försäkringar.Men bedömning är att det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

 

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack