Ökad medicinsk invaliditet!

Publicerad

20240426 Nedan en redogörelse för ökad medicinsk invaliditet i ett av våra ärenden från ett av våra excellenta ombud.

Ni kanske minns den unge kille på försäkringsbolaget som lade vårt ärende åt sidan, för att jobba med andra mer intressanta ärenden och där jag skrev till personskadechefen för försäkringsbolaget och bad hen förklara varför gör ni på detta viset… Man fick då eld i baken och satte ihop ett PM till nämnden där invaliditeten angavs till 2% gastroenterologiskt och 8% ortopediskt, alltså 10% och prövning i TSN. Detta föreföll enligt undertecknad underligt lågt och begäran om second opinion ingavs.

Idag meddelar försäkringsbolaget att medicinsk rådgivare inom gastroenterologi säger 8% efter second (och third) bedömning. Second ortopedbedömning gav 12%. Kumulerat alltså 19% invaliditet, d v s nästan en fördubbling. Alla bedömande läkare har haft samma underlag….

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack