Frågor och Svar

Besvär efter Covid vaccination Blogg

Publicerad

Besvär efter Covid vaccination
Jag har sedan min tredje dos covid vaccin haft kronisk värk och nedsatt styrka i min axel där jag fått sprutan.
På vårdcentralen sa de att det var vanligt och att det skulle bli bättre med tiden men att det kunde ta ett tag. (hur lång tid det nu är).
Nu nio månader senare är det inte alls bättre och i mellandagarna åker jag på golfresa, då vet jag med all säkerhet att jag kommer behöva smärtlindring (kortison eller liknande) för att kunna spela.
Är detta en skada som jag kan få ersättning för, är det permanent då ”sjukgymnastik” övningar inte verkar ha någon effekt heller..?
Vad gör jag? Tacksam för svar.
Hej Tack för ditt inlägg

Tyvärr är din fråga inte lätt att svara på.

För att få ersättning måste man kunna rikta ett krav mot någon. Vilken privat försäkring hade du tänkt? Det är knappast ett olycksfall. Möjligtvis kan man få det till sjukdom, men då det är effekten av en intagen medicin ställer jag mig tveksam till om en privat sjukförsäkring kan ge ersättning. Villkoren framgår av din försäkring. Kontrollera dem.

Då vi arbetar i huvudsak med personskador i följd av trafik har vi inte följt om ersättningar betalas via statens ersättningsystem alt Läkemedelsförsäkringen. Spontant förefaller det som om följdeffekterna av Covid vaccinationen är mindre än den föregående riksvaccinationen vilket gör att behovet av ersättning inte är utrett.

Vill göra dig uppmärksam på att i det fall du reser utomlands med din symptom och tillståndet kräver vård och kanske hemtransport så täcker nog inte rese eller sjukförsäkring.

Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden? Blogg

Publicerad

Fick denna fråga från en klient: Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden?

Mitt svar nedan:

Jag förstår din huvudbry.

Trafikskadenämnden skall  bestå av representanter som skall värna om att en korrekt bedömning görs.

Läs här gällande sammansättning av nämnden: https://www.trafikskadenamnden.se/om-oss/#Link12154

Där ingår representanter från försäkringsbolagen. De får dock inte deltaga i ärenden som rör det egna bolaget. En handläggare från ett försäkringsbolag få således inte bedöma sina egna ”kunder” eller andra ”kunder” från det försäkringsbolag där man tjänstgör.

Trafikskada ej anmäld till försäkringsbolaget Blogg

Publicerad

Om man som gående eller cyklande blir påkörd av en bil eller om man färdas i en bil som ägs någon annan skadad vid en trafikhändelse så skall skadan anmälas

Reglerna föreskriver att det är fordonsägare som skall göra anmälan till det försäkringsbolag där fordonet vid tillfället var trafikförsäkrat. Vad gör man då om ägaren inte anmäler eller man kanske inte ens vet vem som är bilägare? Det händer att bilägare inte vill anmäla skadan.

Om man har ett registreringsnummer kan man:

 • skicka ett SMS till 72503 med bilens registreringsnummer och inom kort kommer information om bilen ägare.
 • ringa Trafikförsäkringsföreningen på 08-522 782 00. De kan med hjälp av fordonets registreringsnummer ge information om var bilen vid skadetillfället var trafikförsäkrad.

Kontakta bilägaren och be denne om inte så redan gjort, anmäla skadan och återkomma till dig med ärende/skadenummer. För att kunna handlägga skadan krävs anmäld skada till försäkringsbolag samt ärende- eller skadenummer.

Om ägaren inte anmäler skadan skall man själv anmäla skadan till försäkringsbolaget och då behövs en polisrapport eller ett trovärdigt vitten. Försäkringsbolaget kommer då att starta ett ärende kontakta fordonsägaren, men det tar tid.

 

Om man inte har ett registreringsnummer:

Kontakta Trafikförsäkringsföreningen och anmäl skadan till dem. Även här krävs ett trovärdigt vittne eller en polisrapport. Trafikförsäkringsföreningen agerar då försäkringsbolag upprättar ett ärende och lämnar ersättning.

Med information om försäkringsbolag och ärende- eller skadenummer kan Folkets Ombud hjälpa dig att får rätt ersättning för:

 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Inkomstförlust
 • Bestående besvär

Vanligtvis ersätter försäkringsbolagen ett juridiskt ombud vid personskador i följd av trafik vilket innebär att våra tjänster blir gratis.

Gör personskadehandläggarna rätt vid bedömning av personskador vid trafikskador ? Blogg

Publicerad

Kan man lita på försäkringsbolagens skadereglera?

 

Den frågan ställer man sig nog som ombud ganska ofta. Idag granskade jag ett ärende med en dam på nästan 80 år som blev skadad i en trafikolycka. Vi skickade en begäran till försäkringsbolaget om att de skulle bevilja ombudskostnader samt att skicka underlagen.

Ett lokalt försäkringsbolag, nekar i detta fall ombudskostnader då de anser att det inte föreligger någon tvist och att ärendet inte är av den art att ombudskostnader är skäliga. Men skickar i alla fall underlagen.

 

Vid en genomgång av ärendet konstateras följande att försäkringsbolaget:

 

 • Inte bifogat skadelidandes egenbeskrivning till de medicinska rådgivarna. Där emot har handläggaren i förfrågan till de medicinska framfört utdrag ur journalerna som är till den skadades nackdel.

 

 • Medicinsk rådgivare X specialist i ortopedi, skickas begäran till den 2021-10-04. Han bedömer att medicinsk invaliditet föreligger för benskador.

 

 • Efter att ha mottagit bedömning av X 2021-10-05, skickas en ny begäran till 2021-10-06 till medicinsk rådgivare Y, specialist öron, näsa, hals och foniatri.

Han bedömer att det inte finns någon medicinsk invaliditet med anledning av olyckan.

 

Då uppkommer naturligtvis frågor:

 • Skickades en ny begäran till annan medicinsk rådgivare för att man hoppades på att denne skulle neka samband?
 • Medicinsk rådgivare Y är inte specialist i ortopedi och bör rimligen inte uttala sig om benskadan, eller var tog ersättningen för den bedömda medicinska invaliditet vägen av medicinske rådgivare X, för den utbetalades aldrig.

 

Detta är en del av vårt arbete att säkerställa att ärenden bedöms rätt och att ersättningarna betalas ut. Handläggarens ansvar är naturligtvis att göra rätt. Ovan beskrivning hur ett ärende handläggs är tyvärr lång ifrån ovanligt. Vi har varit med om att en handläggare skickade ärendet till inte mindre än 5 medicinska rådgivare för samma besvär. Vår bedömning är att det var ett försök att få ned bedömningen på den medicinska invaliditeten.

Det är som med allt, djävulen är i detaljerna. Återkommer då försäkringsbolaget svarat.

Ersättning vid kejsarsnitt Blogg

Publicerad

Vad gäller för ersättning vid kejsarsnitt vid förlossning. Får man ersättning för ärr e.t.c.

 

 

Troligen hör du av dig till oss för att du vill veta om du kan få ersättning för dina besvär.

För att så skall ske finns två möjligheter.

Det ena kräver att du vid födseln hade en hvandeskapsförsäkring. Du kan då få ersättning från den enligt dess villkor.

Den andra möjligheten är att kjesarsnittet eller behandlingen vid födseln bedöms som en vårdskada. D.v.s. att vården gjorde fel vid förlossningen. Du kan då vända dig till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, som utreder och ersätter.

 

Hoppas detta hjälper dig.

Kan man få ersättning för vård utomlands? Blogg

Publicerad

Tyvärr är vården i Sverige gällande diagnostik och behandling gällande nack- och ryggskador inte på samma nivå som många andra länder. Det innebär att många vill söka sig utomlands för att få hjälp.

 

Enligt EU får man söka vård inom EU om vården inte kan erbjudas i hemlandet. Tyvärr lever inte Sverige inte upp till detta. Försäkringskassan skall godkänna och ersätt vården med de nekar för närvarande till vad vi vet till i princip all vård utomlands. En del personer har själv bekostat vården och i vissa fall har Försäkringskassan i efterhand godkänt och ersatt vården.

Det är dock inget vi rekommenderar om man inte kan stå risken att bli utan ersättning.

 

Ett annat aber är att det finns ärenden där man genomfört en operation utomlands. Efter en tid hemma har en skruv eller liknande lossnat. Den svenska vården har då vägra att undsätta i ärendet. Enligt vår bedömning är det ur svensk vård ett tveksamt förhållningssätt.

 

Det finns dock indikationer på att Försäkringskassan kommer att bli tvingade att ändra sin inställning till ersättning för utlandsvård. Enligt våra källor skulle det kunna ske i slutet av detta år, 2022, med det är alldeles för tidigt att ta ut segern i förskott.

Vill du vet mer om rygg- och nackskador? Lyssna till och träffa internationell expertis!  Blogg

Publicerad

Nackskadeförbundet är en ledande och viktigt ideell förening för dig som drabbats av rygg- och nackskador. Grundaren och ordföranden Bert Magnusson har lagt ned ett långt och gediget arbete med att hjälpa skadade till rätt vård samt att påverka läkare, politiker, försäkringsbolag, Försäkringskassan, andra myndigheter och organisationer för en mer rättvis diagnostik och behandling.

Sjukvården i Sverige inom detta område, är enligt vår bedömning långt efter den internationella.

Om du är intresserad av att veta vad som sker utanför Sveriges gränser och ta del av ledande forskare och läkare är du välkommen att deltaga på ett unikt seminarium den 5:e november på Scandic Star i Sollentuna.

Jag, Henrik Grotte deltog själv i det tidigare seminariet för ett par år sedan och det var minst sagt en ögonöppnare.

OBS senaste anmälningsdag den 22:a oktober.

Anmäl görs genom insättning av 1200 kr eller 1000 Kr för medlemmar i Nackskadeförbundet eller klienter hos Folkets Ombud genom insättning på BG 744-4136 eller PG 424849-8. Ange ditt namn och Seminarium.
OBS! Seminariet är helt ideellt!

 

 

Besvikelsen Blogg

Publicerad

Besvikelsen

Vi får många samtal varje dag från personer som drabbats av personskador.

Jag talade med en kund till oss här om dagen. Han var djupt besviken på sitt försäkringsbolag.

Han blev skadad i en trafikolycka där han ej var vållande. Den som körde på honom misstänks för ovarsamhet och vållande till kroppsskada. Vår kund, som varit kund hos försäkringsbolaget länge (ett av de större i Sverige), kontaktade försäkringsbolaget med förväntningen att han skulle känna trygghet och få hjälp att få rätt ersättning då han var helt oskyldig till händelsen.

Tyvärr blev det inte som han tänkt. Han upplever tvärt om att han blev misstänkliggjord och inte fick något stöd i si svåra situation då han blev sjukskriven och hade stora både fysiska och psykiska besvär till följd av olyckan. Han beskrev att då han inte varit med om en olycka innan hade han ingen aning om vilka ersättningar som man har rätt till och ännu mindre hur de skall beräknas. Till saken hör att han hade ett extra arbete vid sidan om som timanställd. Försäkringsbolaget upplyste honom inte om att han kunde få inkomstförlust även för det utan vi uppmärksammade det vid vår preliminära genomgång av ärendet.

Vad som störde honom mest var dock besvikelsen över att som han upplevde det, bli motarbetad och att verkligheten var i bjärt kontrast med den fina reklamen som bolaget visar upp. Tyvärr är denna situation inte ovanlig.

När skall man gå tillbaka till arbetet efter en personskada i följd av trafik? Blogg

Publicerad

Om man blir sjukskriven efter en trafikolycka kan det vara svårt att bestämma sig för när man skall gå tillbaka till arbetet.  Frågan är när?

Det korta svaret är när man bedömer att ens skadeläge är så pass stabilt att man kan, utan att riskera att skadeläget försämras igen.

Både arbetsgivare, Försäkringskassan och försäkringsbolaget vill naturligtvis att man återgår till arbetet så fort som möjligt för att bidra till verksamheten och att man inte skall ligga samhället och försäkringsbolaget till last. Därför är det viktigt att man som skadad själv bedömer när och i vilken takt man känner att de fungerar och att risken för att försämring är underkontroll.

 

Att vara en stark person och eventuellt inte sjukskriva sig alls eller återgå till arbetet för tidigt kan vara en mycket dålig metod. Om man inte sjukskriver sig alls i början utan efter ett tag inte orkar arbeta, är risken stor att försäkringsbolaget kommer att bedöma att besvären mer sannolikt kommer från något annat än från olyckan. De nekar därmed samband och ersättning kan helt utebli. Samma sak gäller om man återgår till arbetet och skadeläget förvärras. Även här kan bedömningen bli att de förvärrade besvären bedöms mer sannolikt bero på något annat än olyckan och ersättning framgent uteblir.

 

Därför skall man själv känna hur man vill göra och inte låta sig påverkas av extern påtryckning. Vid skada i följd av trafik har man rätt till ersättning för inkomstförlust. D.v.s man skall ha samma ekonomiska situation efter olyckan som före. Om man måste byta arbete och därmed får en lägre lön skall skillnaden ersättas.

Man skall alltså inte bli lidande ekonomisk för effekterna av trafikolyckan.

 

Vår erfarenhet är tyvärr att det inte alltid blir på det sättet trots vårt idoga arbete med att argumentera för de skadades rätt. Det är så att man som skadad har bevisbördan och det räcker inte med att veta att man har rätt, det gäller att kunna bevisa det.

Utmaningar med samband vid personskador i följd av trafik Blogg

Publicerad

Vi har vid ett antal tillfällen berört de medicinska rådgivarna som anlitas av försäkringsbolagen för bedömning av personskador.

 

Vi har på senare tid börjat se en trend där handläggaren på försäkringsbolaget skickar underlag bl.a. läkarjournaler till medicinska rådgivare för att de skall bedöma huruvida sjukskrivning och besvären har samband med olyckan.

Vid antal tillfällen har läkarna trots att skadelidande

 • ej hade några besvär före olyckan
 • fortfarande är sjukskriven
 • för samma besvär som dokumenterades vid olyckstillfället

begränsat eller helt avvisat tiden för sjukskrivning och avvisat vidare samband. Försäkringsbolaget har då gått på de medicinska rådgivarnas linje och bedömt att samband ej föreligger.

Är detta rimligt?

Vår bedömning är att det inte är rimligt. Vi har haft framgång i Trafikskadenämnden där deras bedömning blev att samband förelåg och att ersättning därmed skall utgå. Försäkringsbolaget valde att följa Trafikskadenämndens bedömning.

Vi kommer att fortsätta att verka för skadades rätt till ersättning och kommer att försöka påverka de medicinska rådgivarnas bedömningar.

Det finns ett ordspråk. Om terrängen och kartan inte stämmer överens så är det terrängen som gäller. Terrängen måst vara skadelidandes situation och det är den som gäller.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack