Frågor och Svar

Ökad medicinsk invaliditet! Blogg

Publicerad

20240426 Nedan en redogörelse för ökad medicinsk invaliditet i ett av våra ärenden från ett av våra excellenta ombud.

Ni kanske minns den unge kille på försäkringsbolaget som lade vårt ärende åt sidan, för att jobba med andra mer intressanta ärenden och där jag skrev till personskadechefen för försäkringsbolaget och bad hen förklara varför gör ni på detta viset… Man fick då eld i baken och satte ihop ett PM till nämnden där invaliditeten angavs till 2% gastroenterologiskt och 8% ortopediskt, alltså 10% och prövning i TSN. Detta föreföll enligt undertecknad underligt lågt och begäran om second opinion ingavs.

Idag meddelar försäkringsbolaget att medicinsk rådgivare inom gastroenterologi säger 8% efter second (och third) bedömning. Second ortopedbedömning gav 12%. Kumulerat alltså 19% invaliditet, d v s nästan en fördubbling. Alla bedömande läkare har haft samma underlag….

Missnöjd med beslut Volvia Blogg

Publicerad

20240412 Spontan kommentar från en person som hört av sig till oss i ett ärende vi tyvärr inte kan hantera pga av preskription.

Ursäkta att jag stör dej.

Jag kan inte släppa tanken Volvia ljuger så in hel. Jag blir så förb. Att så stort företag som Volvia
De flyttade på dagar, de skriver att det är ryggen som orsakar nackskadan.Dom tror inte på att min läkares bedömning  dom tror att jag sladdat av vägen, de tror till och med att jag kunde ha halka när jag steg ur bilen.
Sen deras egna läkare bedömer vilken skada jag kunde få. De har inte sett mig..
Vad ska vi med försäkringsbolag till ? om de inte kan hålla sej till  sanningen
De kostade bara pengar men gör inget för pengarna.”Dom ska bara ha mer och det ska vi betalar!
Och att trafikskadenämnden går på detta.  Och hade jag mer pengar så hade jag överklagat till Tingsrätten.

Ersättning bipolär sjukdom Blogg

Publicerad

Hej! 

Jag är 28 år gammal och ska utreda mig för bipolär sjukdom. Jag har det mycket i släkten och misstankar att något var fel uppstod redan i tonåren, jag gjorde en psykisk utredning som ej resulterade i diagnos då jag var ungefär 18-19. Efter flertal allvarliga skov med stora konsekvenser senaste året har min situation förvärrats avsevärt och väljer därmed göra en ny grundlig utredning. 

Jag har läst lite i min olycksfallsförsäkring via Hedvig och Folksam och undrar helt enkelt huruvida bipolär sjukdom är underlag för medicinsk/ekonomisk invaliditet.

Hej

Beklagar att du drabbats av dessa besvär.

Tyvärr kan jag inte svara på din fråga.

De försäkringar du hänvisar till ersätter enligt villkoren i försäkringen. Det finns ca 70 försäkringsbolag i Sverige och alla har olika villkor.

Du får läsa igenom villkoren och se vad som står. Många försäkringsbolag friskriver sig numer för diagnos sjukdomar då antalet drabbade ökat markant.

Gör en skriftlig anmälan till båda bolagen och bilägg journaler som styrker dina besvär. Att ringa ett försäkringsbolag är tveksamt för muntlig kommunikation kan lätt misstolkas.

 

Lycka till

 

Uppräkning livränta Blogg

Publicerad

Har ni fått svar från Trygg Hansa gällande mitt ärende. Det gäller uppräkning av livränta.

Tack för ditt meddelande.

Vi tillskrev Trygg Hansa för en månad sedan och de tar ca 4 veckor på sig att svara så vi borde få det inom kort. Det är kanske mycket underlag i ärendet vilket tar tid för dem att kopiera.

Jag föreslår att vi inväntar deras svar och vi återkommer så fort vi erhållit det.

Då ditt ärende gäller uppräkning av livränta så driver vi för närvarande många ärenden  gällande detta och det är långt ifrån enkelt att se om beräkningarna som försäkringsbolagen är rätt.

Jag vill stämma den som körde på mig! Blogg

Publicerad

Hej 

Jag blev påkörd bakifrån av en idiot i full fart. Jag vill stämma honom, hur gör jag?

 

I Sverige är det Trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor. Alla fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsmässiga processen finns även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff. Det är dock inget vi sysslar med.

För att få ersättning för kränkning, som jag tror är det du far efter, så krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via hemförsäkringen eller vi arbetet. Kontrollera om det finns försäkringar.Men bedömning är att det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

 

 

Kan jag stämma den som körde på mig? Blogg

Publicerad

Jag blev påkörd bakifrån och vill ha upprättelse, då jag tycker att den personen skall ersätta mig. Hur går det till?

Hej

Det är det trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor där trafikpliktigt fordon är inblandat. Alla trafikpliktiga fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsprocessen kan det även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff.

För att få ersättning för kränkning krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Under alla de år och 1000-tals skadeärenden är det bara vid ett tillfälle vi som den bakifrån påkörande bilisten stämts. Då hade bilen som påkördes värdefulla hundar i burar bak i bilen. Dessa överlevde inte olyckan och  bilförsäkringen ersatte ej. Då fick den som körde på ersätta hundarna.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring vis hemförsäkringen eller vi arbetet.

Det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

Ersättning för fallolycka på buss Arbetsskador

Publicerad

Personskador som orsakas av fall på en buss kan variera i allvarlighetsgrad beroende på flera faktorer, såsom typen av fall, personens ålder och hälsa, samt omständigheterna vid fallet.

För att få ersättning för personskador vid skada uppkommen på buss krävs:

  • Att påkalla chaufförens uppmärksamhet och be denne upprätta en skaderapport. Notera chaufförens namn, tidpunkt och vilken busslinje.
  • Om man inte påkallar chauffören måste man ha ett vittne till händelsen.

Om man inte kan styrka skadan uppkomst med något av det två ovan angivna alternativen är det i princip omöjligt att få ersättning från bussen trafikförsäkring.

Man skall även söka omedelbar medicinsk hjälp för att dokumentera besvären till följd av olyckan.

Ersättning kan ändå utgå från egen olycksfallsförsäkring, beroende på villkoren eller från arbetsförsäkring om resan skedde under arbete, på väg till eller från arbetet.

Vanliga skador som kan uppstå vid fall på buss inkluderar skador på huvudet, nacken, ryggen, höfterna, knäna och handlederna. Om personen har en underliggande hälsotillstånd eller omständighet som kan förvärras av fallet, såsom osteoporos eller högt blodtryck, kan skadorna bli ännu allvarligare.

För att minska risken för fall och personskador på bussar bör bussföretag och förare vidta följande åtgärder: se till att bussen är ordentligt underhållen, inklusive däck och bromsar, hålla golvet rent och torrt, tillhandahålla handtag och stöd för passagerare, och köra försiktigt och utan hastigheter som kan orsaka ojämnheter på vägen.

Det är också viktigt att dokumentera händelsen och kontakta ett juridiskt ombud som specialiserar sig på personskador för att diskutera rättsliga åtgärder och möjligheter till ersättning.

Kan man få nackskada vid kollision i låg hastighet? Blogg

Publicerad

Ja, det är möjligt att drabbas av nackskada vid en kollision i låg hastighet. Nackskada kan uppstå vid en kollision även om hastigheten var låg, särskilt om kollisionen sker från en oväntad riktning eller om huvudet utsätts för en plötslig rörelse vid kollisionen.

En vanlig typ av nackskada som kan uppstå vid en kollision är whiplash, som orsakas av en snabb och plötslig rörelse i nacken. Whiplash kan orsaka smärta, stelhet och andra obehagliga symtom i nacken, axlarna och ryggen, samt huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.

Det är därför viktigt att ta allvarligt på eventuella symtom efter en kollision, även vid låga hastigheter. Om man upplever några symptom efter en kollision är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt för att få en korrekt diagnos och behandling.

Vid en kollision i låg hastighet är det vanligt att man undersöker om det har uppstått några skador på personerna som var inblandade i kollisionen. Här är några vanliga undersökningar som kan utföras:

  1. Klinisk undersökning: En läkare kan undersöka personens nacke, rygg och andra delar av kroppen för att bedöma om det har uppstått några skador.
  2. Röntgenundersökning: En röntgenundersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några frakturer eller andra skador på skelettet.
  3. Datortomografi (CT): En CT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på hjärnan eller ryggmärgen.
  4. Magnetisk resonanstomografi (MRT): En MRT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på mjukdelar såsom muskler, senor och ligament.
  5. Elektromyografi (EMG): En EMG-undersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några nervskador.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man upplever några symtom efter en kollision i låg hastighet, även om det inte verkar vara allvarligt. En läkare kan hjälpa till att bedöma om det har uppstått några skador och rekommendera lämplig behandling.

Det finns flera forskningsstudier som har undersökt personskador vid kollision i låg hastighet. Här är några exempel:

  1. En studie från 2017 publicerad i tidskriften Traffic Injury Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 15 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador, inklusive whiplash, jämfört med personer som inte var inblandade i kollisioner.
  2. En annan studie från 2013 publicerad i tidskriften Accident Analysis and Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 10 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador och andra muskuloskeletala skador.
  3. En studie från 2001 publicerad i tidskriften Spine undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 8 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för whiplash-skador.

Dessa studier visar på att personskador vid kollisioner i låg hastighet kan vara vanligt förekommande och att det är viktigt att ta eventuella symtom på allvar och söka medicinsk hjälp.

Besvär efter Covid vaccination Blogg

Publicerad

Besvär efter Covid vaccination
Jag har sedan min tredje dos covid vaccin haft kronisk värk och nedsatt styrka i min axel där jag fått sprutan.
På vårdcentralen sa de att det var vanligt och att det skulle bli bättre med tiden men att det kunde ta ett tag. (hur lång tid det nu är).
Nu nio månader senare är det inte alls bättre och i mellandagarna åker jag på golfresa, då vet jag med all säkerhet att jag kommer behöva smärtlindring (kortison eller liknande) för att kunna spela.
Är detta en skada som jag kan få ersättning för, är det permanent då ”sjukgymnastik” övningar inte verkar ha någon effekt heller..?
Vad gör jag? Tacksam för svar.
Hej Tack för ditt inlägg

Tyvärr är din fråga inte lätt att svara på.

För att få ersättning måste man kunna rikta ett krav mot någon. Vilken privat försäkring hade du tänkt? Det är knappast ett olycksfall. Möjligtvis kan man få det till sjukdom, men då det är effekten av en intagen medicin ställer jag mig tveksam till om en privat sjukförsäkring kan ge ersättning. Villkoren framgår av din försäkring. Kontrollera dem.

Då vi arbetar i huvudsak med personskador i följd av trafik har vi inte följt om ersättningar betalas via statens ersättningsystem alt Läkemedelsförsäkringen. Spontant förefaller det som om följdeffekterna av Covid vaccinationen är mindre än den föregående riksvaccinationen vilket gör att behovet av ersättning inte är utrett.

Vill göra dig uppmärksam på att i det fall du reser utomlands med din symptom och tillståndet kräver vård och kanske hemtransport så täcker nog inte rese eller sjukförsäkring.

Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden? Blogg

Publicerad

Fick denna fråga från en klient: Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden?

Mitt svar nedan:

Jag förstår din huvudbry.

Trafikskadenämnden skall  bestå av representanter som skall värna om att en korrekt bedömning görs.

Läs här gällande sammansättning av nämnden: https://www.trafikskadenamnden.se/om-oss/#Link12154

Där ingår representanter från försäkringsbolagen. De får dock inte deltaga i ärenden som rör det egna bolaget. En handläggare från ett försäkringsbolag få således inte bedöma sina egna ”kunder” eller andra ”kunder” från det försäkringsbolag där man tjänstgör.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack