Arbetsskador

Uppräkning livränta Blogg

Publicerad

Har ni fått svar från Trygg Hansa gällande mitt ärende. Det gäller uppräkning av livränta.

Tack för ditt meddelande.

Vi tillskrev Trygg Hansa för en månad sedan och de tar ca 4 veckor på sig att svara så vi borde få det inom kort. Det är kanske mycket underlag i ärendet vilket tar tid för dem att kopiera.

Jag föreslår att vi inväntar deras svar och vi återkommer så fort vi erhållit det.

Då ditt ärende gäller uppräkning av livränta så driver vi för närvarande många ärenden  gällande detta och det är långt ifrån enkelt att se om beräkningarna som försäkringsbolagen är rätt.

Jag vill stämma den som körde på mig! Blogg

Publicerad

Hej 

Jag blev påkörd bakifrån av en idiot i full fart. Jag vill stämma honom, hur gör jag?

 

I Sverige är det Trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor. Alla fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsmässiga processen finns även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff. Det är dock inget vi sysslar med.

För att få ersättning för kränkning, som jag tror är det du far efter, så krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via hemförsäkringen eller vi arbetet. Kontrollera om det finns försäkringar.Men bedömning är att det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

 

 

Ersättning för fallolycka på buss Arbetsskador

Publicerad

Personskador som orsakas av fall på en buss kan variera i allvarlighetsgrad beroende på flera faktorer, såsom typen av fall, personens ålder och hälsa, samt omständigheterna vid fallet.

För att få ersättning för personskador vid skada uppkommen på buss krävs:

 • Att påkalla chaufförens uppmärksamhet och be denne upprätta en skaderapport. Notera chaufförens namn, tidpunkt och vilken busslinje.
 • Om man inte påkallar chauffören måste man ha ett vittne till händelsen.

Om man inte kan styrka skadan uppkomst med något av det två ovan angivna alternativen är det i princip omöjligt att få ersättning från bussen trafikförsäkring.

Man skall även söka omedelbar medicinsk hjälp för att dokumentera besvären till följd av olyckan.

Ersättning kan ändå utgå från egen olycksfallsförsäkring, beroende på villkoren eller från arbetsförsäkring om resan skedde under arbete, på väg till eller från arbetet.

Vanliga skador som kan uppstå vid fall på buss inkluderar skador på huvudet, nacken, ryggen, höfterna, knäna och handlederna. Om personen har en underliggande hälsotillstånd eller omständighet som kan förvärras av fallet, såsom osteoporos eller högt blodtryck, kan skadorna bli ännu allvarligare.

För att minska risken för fall och personskador på bussar bör bussföretag och förare vidta följande åtgärder: se till att bussen är ordentligt underhållen, inklusive däck och bromsar, hålla golvet rent och torrt, tillhandahålla handtag och stöd för passagerare, och köra försiktigt och utan hastigheter som kan orsaka ojämnheter på vägen.

Det är också viktigt att dokumentera händelsen och kontakta ett juridiskt ombud som specialiserar sig på personskador för att diskutera rättsliga åtgärder och möjligheter till ersättning.

Kan man få nackskada vid kollision i låg hastighet? Blogg

Publicerad

Ja, det är möjligt att drabbas av nackskada vid en kollision i låg hastighet. Nackskada kan uppstå vid en kollision även om hastigheten var låg, särskilt om kollisionen sker från en oväntad riktning eller om huvudet utsätts för en plötslig rörelse vid kollisionen.

En vanlig typ av nackskada som kan uppstå vid en kollision är whiplash, som orsakas av en snabb och plötslig rörelse i nacken. Whiplash kan orsaka smärta, stelhet och andra obehagliga symtom i nacken, axlarna och ryggen, samt huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.

Det är därför viktigt att ta allvarligt på eventuella symtom efter en kollision, även vid låga hastigheter. Om man upplever några symptom efter en kollision är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt för att få en korrekt diagnos och behandling.

Vid en kollision i låg hastighet är det vanligt att man undersöker om det har uppstått några skador på personerna som var inblandade i kollisionen. Här är några vanliga undersökningar som kan utföras:

 1. Klinisk undersökning: En läkare kan undersöka personens nacke, rygg och andra delar av kroppen för att bedöma om det har uppstått några skador.
 2. Röntgenundersökning: En röntgenundersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några frakturer eller andra skador på skelettet.
 3. Datortomografi (CT): En CT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på hjärnan eller ryggmärgen.
 4. Magnetisk resonanstomografi (MRT): En MRT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på mjukdelar såsom muskler, senor och ligament.
 5. Elektromyografi (EMG): En EMG-undersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några nervskador.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man upplever några symtom efter en kollision i låg hastighet, även om det inte verkar vara allvarligt. En läkare kan hjälpa till att bedöma om det har uppstått några skador och rekommendera lämplig behandling.

Det finns flera forskningsstudier som har undersökt personskador vid kollision i låg hastighet. Här är några exempel:

 1. En studie från 2017 publicerad i tidskriften Traffic Injury Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 15 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador, inklusive whiplash, jämfört med personer som inte var inblandade i kollisioner.
 2. En annan studie från 2013 publicerad i tidskriften Accident Analysis and Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 10 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador och andra muskuloskeletala skador.
 3. En studie från 2001 publicerad i tidskriften Spine undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 8 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för whiplash-skador.

Dessa studier visar på att personskador vid kollisioner i låg hastighet kan vara vanligt förekommande och att det är viktigt att ta eventuella symtom på allvar och söka medicinsk hjälp.

Kan man få ersättning för vård utomlands? Blogg

Publicerad

Tyvärr är vården i Sverige gällande diagnostik och behandling gällande nack- och ryggskador inte på samma nivå som många andra länder. Det innebär att många vill söka sig utomlands för att få hjälp.

 

Enligt EU får man söka vård inom EU om vården inte kan erbjudas i hemlandet. Tyvärr lever inte Sverige inte upp till detta. Försäkringskassan skall godkänna och ersätt vården med de nekar för närvarande till vad vi vet till i princip all vård utomlands. En del personer har själv bekostat vården och i vissa fall har Försäkringskassan i efterhand godkänt och ersatt vården.

Det är dock inget vi rekommenderar om man inte kan stå risken att bli utan ersättning.

 

Ett annat aber är att det finns ärenden där man genomfört en operation utomlands. Efter en tid hemma har en skruv eller liknande lossnat. Den svenska vården har då vägra att undsätta i ärendet. Enligt vår bedömning är det ur svensk vård ett tveksamt förhållningssätt.

 

Det finns dock indikationer på att Försäkringskassan kommer att bli tvingade att ändra sin inställning till ersättning för utlandsvård. Enligt våra källor skulle det kunna ske i slutet av detta år, 2022, med det är alldeles för tidigt att ta ut segern i förskott.

Vill du vet mer om rygg- och nackskador? Lyssna till och träffa internationell expertis!  Blogg

Publicerad

Nackskadeförbundet är en ledande och viktigt ideell förening för dig som drabbats av rygg- och nackskador. Grundaren och ordföranden Bert Magnusson har lagt ned ett långt och gediget arbete med att hjälpa skadade till rätt vård samt att påverka läkare, politiker, försäkringsbolag, Försäkringskassan, andra myndigheter och organisationer för en mer rättvis diagnostik och behandling.

Sjukvården i Sverige inom detta område, är enligt vår bedömning långt efter den internationella.

Om du är intresserad av att veta vad som sker utanför Sveriges gränser och ta del av ledande forskare och läkare är du välkommen att deltaga på ett unikt seminarium den 5:e november på Scandic Star i Sollentuna.

Jag, Henrik Grotte deltog själv i det tidigare seminariet för ett par år sedan och det var minst sagt en ögonöppnare.

OBS senaste anmälningsdag den 22:a oktober.

Anmäl görs genom insättning av 1200 kr eller 1000 Kr för medlemmar i Nackskadeförbundet eller klienter hos Folkets Ombud genom insättning på BG 744-4136 eller PG 424849-8. Ange ditt namn och Seminarium.
OBS! Seminariet är helt ideellt!

 

 

Skadad på jobbet som ej blir godkänd arbetsskada? Blogg

Publicerad

Enligt mångas uppfattning finns ett stort problem med personskador som uppkommer på arbetsplatser som inte blir accepterade som arbetsskador och där ersättning för arbetsskada ej utgår.

 

Ett tydligt exempel på detta uppmärksammades vi på här om dagen där en person, vi kallar henne Anna, hon heter något annat i verkligheten, går till arbetet en vanlig dag och får lämnat arbetet i ambulans!

 

Anna 51 år arbetar på ett äldreboende och skall flytta en person. När hon lyfter denna person uppstår en mycket smärtsam skada i hennes rygg som gör henne mer eller mindre paralyserad och blir hämtad av ambulans och förd till akuten där ett större diskbrock diagnostiseras. Hon kommer aldrig att på långa vägar bli kvitt sina besvär och är med sitt handikapp ytterst begränsad i vad gäller gå, stå eller sitta under längre tid än ca 15- 20 minuter.

AFA bedömer att det inte är en arbetsplatsolycka då det inte är en plötslig, yttre oförutsedd händelse och det gör även hennes privata olycksfallsförsäkring, som dessutom gör gällande att skadan uppkom på arbetstid vilket den privata olycksfallsförsäkringen inte täcker.

Anna blir dessutom utförsäkrad från Försäkringskassan efter 180 dagar och hänvisas till Arbetsförmedlingen som meddelar att med hennes handikapp kan man sannolikt inte vara anställningsbar.

Detta innebär att Anna inte erhåller någon ersättning för sveda och värk, begränsade ersättningar för kostnader, ingen ersättning för inkomstförlust eller för bestående besvär.

Hon har dock rätt till sjukvård och övriga ersättningar enligt vårt sociala system men det är långt ifrån den ersättning som arbetshästen Anna hade före incidenten och är nu förpassad till ett helt annat liv.

Tyvärr är detta något som inträffar på arbetsplatser där någon utför en uppgift som ett lyft eller en sträckning, vilket ens fysik inte klarar i t.ex. butiker, på lager, i verkstäder och inom vården. Ett vanligt lyft av en brukare utan någon oväntad händelse är alltså inget olycksfall i försäkringens mening, även om du skadar ryggen.

För att det skall klassas som en arbetsplatsolycka krävs att det är en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Vår erfarenhet är tyvärr att det även är svårt att påvisa att långa förslitningar ger rätt till ersättning.

 

Gäller försäkringen om man varit påverkad? Blogg

Publicerad

Det har inkommit en fråga om man kan få ersättning från försäkringen (fordonsförsäkringen) om man varit påverkad och eller framfört fordonet olovligt, d.v.s. saknade körkort?

Svaret är ja.

Om man framfört fordonet utan körkort bör försäkringen gälla full ut. I det fall man varit påverkad av drog eller alkohol så finns risk att ersättningsbeloppen sätts vanligtvis ned med 1/3, 1/2 eller 2/3, beroende på graden av påverkan och andra faktorer som kan anses ha samband.

Därför bör man anmäla sin skada och begära ersättning även om man saknade körkort eller varit påverkad.

Avslag från försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Tyvärr är det många som hör av sig till oss då skadorna redan är bedömda och dessutom varit i Trafikskadenämnden som följt försäkringsbolagets beslut.Det gäller att man inkommer med rätt underlag från början om man skall ha en bra chans. Bolagen har kompetenta medarbetare som kan reglerna och som privatperson har man sannolikt oftast ingen aning om vilka ersättningar man har rätt till och ännu mindre om hur de skall beräknas.Tyvärr är det så att man som skadad har bevisbördan och det gäller att bevisa att man har rätt till ersättning. Det gäller inte att man vet.Bolagen är inte heller särskilt bra på att informera om rätten till kostnadsfritt juridiskt ombud och vissa mindre bolag lämnar sällan ersättning vilket gör det svårt för den som skadats.Det gäller att man är noggrann då man väljer försäkring.

Bedömning med medicinsk rågivare Blogg

Publicerad

Nu är det höst och det är dags med nya tag. Under våren avhandlades de medicinska rådgivarnas roll och de stora konsekvenser som deras bedömningar får i skadeärenden.

Det finns två områden som kräver stor noggrannhet i samband med bedömning av medicinska rådgivare. 

 1. Det gäller att se till att rätt underlag är med vid bedömningen. Om underlaget inte är komplett kan bedömningen bli fel. Därför skall man kontrollera underlagen både innan och efter. Efter bedömningen skall ta in den medicinska rådgivarens anteckningar och där finns en förteckning över underlagen och även de frågor som försäkringsbolagets ställt och läkarens svar.
 2. Man måste granska de medicinska rådgivarens svar. Det händer, tyvärr för ofta, att ej relevanta kommentarer från läkaren smyger sig in som inte är effekt av olyckan och ibland direkta fel. Fel kan vara att läkaren skriver att ” det var ringa krockvåld, vilket inte kan förorsaka skadorna”. Läkaren har då missat att bilen totalförstördes och skrotades efter olyckan. 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack