Ärrskador

Somatiskt eller psykiskt besvär Blogg

Publicerad

Om ett besvär inte är somatiskt, måste det då vara psykiskt?

I samband med Nackskadeförbundets seminarium i Gävle för ett par år sedan var psykiatrikern Tor Jakob Moe en av fördragshållarna.

Han menade att en av psykiatrikerns roll är att utesluta psykiska sjukdomar samt att nackskada inte är en psykiatrisk sjukdom.

Han hävdar dock att psykiatriska diagnoser ställs av bl.a. försäkringsbolagens medicinska rådgivare trots att de ej är psykologer eller psykiatriker. Anledning till att diagnosen ställa är att man via de undersökningar som ställs ej hittar något somatiskt fel (nervsystemet) så måste det vara psykiskt. Vi håller inte med!

Tidsfris för prövning i Tingsrätten Blogg

Publicerad

Hur lån tid har jag på mig att begära prövning i Tingsrätten efter det att försäkringsbolaget nekat mig ersättning?

Du har 6 månader på dig efter Försäkringsbolagets beslut att inkomma med stämning i Tingsrätten. Om ditt ärende bedömts av Trafikskadenämnden kan du ha så kort tid som 1 månad efter deras bedömning. Däremot har du 10 år på dig i det fall din skada förvärras att inkomma med begäran om ny prövning.

Skadat bröstimplantat vid trafikolycka Blogg

Publicerad

Hej

 

Vid en trafikolycka skadades jag och mitt ena bröstimplantat sprack då jag hade säkerhetsbälte på mig. Implantatet togs bort på akutmottagningen och ärret blev inte särskilt snyggt. Nu undrar jag vem som skall ersätta mig för ärr och ett nytt implantat, eller hur går det till?

Då du skadats i en trafikolycka är det i första hand trafikförsäkringen för det fordon du satt i som skall ersätta dig för alla dina besvär. Kostnader, inkomstförlust och sveda och värk utbetalas från det bolag där trafikförsäkringen var tecknad. Medicinsk invaliditet och ärr skador kan ersättas från flera bolag. Läse mer på vår hemsida: https://www.folketsombud.se/informationscenter/

Vad gäller dina implantat så skall trafikförsäkringen ersätta dig för dem och även för ärren. Frågan som kommer att uppstå är vem som skall genomföra operationen för rekonstruktionen av ditt bröst. Försäkringsbolaget kommer nog att hävda att det skall göras av den offentliga vården men min bedömning är att det är det är osäkert om de anser att det är inom deras ansvarsområde. Då skall trafikförsäkringen ersätta dig för rekonstruktionen. Vi har haft ärenden där garanti funnits på implantaten så att tillverkaren tillsammans med kliniken ersatt rekonstruktionen. Hör av dig om du stöter på problem så skall vi hjälpa dig. Trafikförsäkringen bör ersätta dig för ett juridiskt ombud. Du kan göra din anmälan till oss genom att klicka här!

Mopedolycka Blogg

Publicerad

Hej

Körde och vurpade med min moped som var oförsäkrad. Bröt benet och har fått ett fult ärr. Kan jag få någon ersättning?

 

Hej

Du skriver inte hur gammal du är men jag bedömer att du är mellan 15-18 år och du nämner bara ärret som besvär efter din olycka. Även om din moped var oförsäkrad så kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Alla skador som uppkommer med fordon som är försäkringspliktiga ersätts i första hand av fordonets trafikförsäkring och om sådan saknas så träder Trafikförsäkringsföreningen in. Du kan gå in på deras hemsida och göra en anmälan. Du kan även få ersättning från kommunenens barn och ungdomsförsäkring. Kommunen har vanligtvis en olycksfallsförsäkring som täcker alla barn upp till 18 till 20 år. Kontakta kommunen och hör hur du skall gå till väga.

Ärr bedöms vanligtvis ett år efter det att skadan anses som stabil/ färdigbehandlad.

Ärren bedöms efter Trafikskadenämndens ärrtabell.

Läs mer på: https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962

Ärrskada Blogg

Publicerad

Jag var med om en olycka på semestern utomlands och fick ett stort ärr i pannan. Hur gör jag för att få ersättning från min olycksfallsförsäkring?

 

Vad gäller ärrskador så handlägger vi främst dem i samband med annan skada då, ersättningarna tyvärr är så ringa att vi ej kan ta ut skälig ersättning för vårt arbete.

Du kan läsa med om ärrskador på Trafikskadenämndens hemsida:

https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962

eller på vår hemsida under Infocenter/ ärrskador

Anmäl skadan till ditt/dina försäkringsbolag (ersättning för ärr kan du få från flera bolag) med en bild på ärret, gärna med ett måttband så att det enkelt går att der storleken så kommer de att bedöma din skada.

Om försäkringsbolaget inte använder sig av Trafikskadenämndens tabeller för ersättning av ärr skall du be försäkringsbolaget om deras värderingsunderlag.

Hoppas det kan vara till hjälp

Ersättning för ärr Blogg

Publicerad

För ett par månader var jag med om en olycka och det blev ett ca 15 cm långt ärr på mitt ben. Försäkringsbolaget påstår att de inte ersätter ärret för än tidigast ett år efter olyckan. Varför betalar de inte nu, ärret lär ju inte försvinna?

 

Generellt gäller att ersättning för ärr skador och även s.k. medicinsk invaliditet är att försäkringsbolagen vanligtvis bedömer skadorna ett år, efter det att skadeläget anses stabilt. Att ärr är ett ärr, men det kan under ett är bli betydligt bättre och synas mindre och bli mindre vanprydande. Du skriver inte vad det är för typ av olycka du drabbats av. Om du drabbats av en trafikolycka är det Trafikskadenämndens tabell som ersättningen bedöms utifrån. Du finner den på:

https://www.folketsombud.se/informationscenter/vanprydande-arr/

Om det är olycksfall som inte är trafikskada så har försäkringsbolagen egna tabeller som de utgår ifrån.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack