Ärrskador

Ersättning vid kejsarsnitt Barnskador

Publicerad

Vad gäller för ersättning vid kejsarsnitt vid förlossning. Får man ersättning för ärr e.t.c.

 

 

Troligen hör du av dig till oss för att du vill veta om du kan få ersättning för dina besvär.

För att så skall ske finns två möjligheter.

Det ena kräver att du vid födseln hade en hvandeskapsförsäkring. Du kan då få ersättning från den enligt dess villkor.

Den andra möjligheten är att kjesarsnittet eller behandlingen vid födseln bedöms som en vårdskada. D.v.s. att vården gjorde fel vid förlossningen. Du kan då vända dig till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, som utreder och ersätter.

 

Hoppas detta hjälper dig.

Vill du vet mer om rygg- och nackskador? Lyssna till och träffa internationell expertis!  Blogg

Publicerad

Nackskadeförbundet är en ledande och viktigt ideell förening för dig som drabbats av rygg- och nackskador. Grundaren och ordföranden Bert Magnusson har lagt ned ett långt och gediget arbete med att hjälpa skadade till rätt vård samt att påverka läkare, politiker, försäkringsbolag, Försäkringskassan, andra myndigheter och organisationer för en mer rättvis diagnostik och behandling.

Sjukvården i Sverige inom detta område, är enligt vår bedömning långt efter den internationella.

Om du är intresserad av att veta vad som sker utanför Sveriges gränser och ta del av ledande forskare och läkare är du välkommen att deltaga på ett unikt seminarium den 5:e november på Scandic Star i Sollentuna.

Jag, Henrik Grotte deltog själv i det tidigare seminariet för ett par år sedan och det var minst sagt en ögonöppnare.

OBS senaste anmälningsdag den 22:a oktober.

Anmäl görs genom insättning av 1200 kr eller 1000 Kr för medlemmar i Nackskadeförbundet eller klienter hos Folkets Ombud genom insättning på BG 744-4136 eller PG 424849-8. Ange ditt namn och Seminarium.
OBS! Seminariet är helt ideellt!

 

 

Gäller försäkringen om man varit påverkad? Blogg

Publicerad

Det har inkommit en fråga om man kan få ersättning från försäkringen (fordonsförsäkringen) om man varit påverkad och eller framfört fordonet olovligt, d.v.s. saknade körkort?

Svaret är ja.

Om man framfört fordonet utan körkort bör försäkringen gälla full ut. I det fall man varit påverkad av drog eller alkohol så finns risk att ersättningsbeloppen sätts vanligtvis ned med 1/3, 1/2 eller 2/3, beroende på graden av påverkan och andra faktorer som kan anses ha samband.

Därför bör man anmäla sin skada och begära ersättning även om man saknade körkort eller varit påverkad.

Avslag från försäkringsbolag Blogg

Publicerad

Tyvärr är det många som hör av sig till oss då skadorna redan är bedömda och dessutom varit i Trafikskadenämnden som följt försäkringsbolagets beslut.Det gäller att man inkommer med rätt underlag från början om man skall ha en bra chans. Bolagen har kompetenta medarbetare som kan reglerna och som privatperson har man sannolikt oftast ingen aning om vilka ersättningar man har rätt till och ännu mindre om hur de skall beräknas.Tyvärr är det så att man som skadad har bevisbördan och det gäller att bevisa att man har rätt till ersättning. Det gäller inte att man vet.Bolagen är inte heller särskilt bra på att informera om rätten till kostnadsfritt juridiskt ombud och vissa mindre bolag lämnar sällan ersättning vilket gör det svårt för den som skadats.Det gäller att man är noggrann då man väljer försäkring.

Bedömning med medicinsk rågivare Blogg

Publicerad

Nu är det höst och det är dags med nya tag. Under våren avhandlades de medicinska rådgivarnas roll och de stora konsekvenser som deras bedömningar får i skadeärenden.

Det finns två områden som kräver stor noggrannhet i samband med bedömning av medicinska rådgivare. 

  1. Det gäller att se till att rätt underlag är med vid bedömningen. Om underlaget inte är komplett kan bedömningen bli fel. Därför skall man kontrollera underlagen både innan och efter. Efter bedömningen skall ta in den medicinska rådgivarens anteckningar och där finns en förteckning över underlagen och även de frågor som försäkringsbolagets ställt och läkarens svar.
  2. Man måste granska de medicinska rådgivarens svar. Det händer, tyvärr för ofta, att ej relevanta kommentarer från läkaren smyger sig in som inte är effekt av olyckan och ibland direkta fel. Fel kan vara att läkaren skriver att ” det var ringa krockvåld, vilket inte kan förorsaka skadorna”. Läkaren har då missat att bilen totalförstördes och skrotades efter olyckan. 

Somatiskt eller psykiskt besvär Blogg

Publicerad

Om ett besvär inte är somatiskt, måste det då vara psykiskt?

I samband med Nackskadeförbundets seminarium i Gävle för ett par år sedan var psykiatrikern Tor Jakob Moe en av fördragshållarna.

Han menade att en av psykiatrikerns roll är att utesluta psykiska sjukdomar samt att nackskada inte är en psykiatrisk sjukdom.

Han hävdar dock att psykiatriska diagnoser ställs av bl.a. försäkringsbolagens medicinska rådgivare trots att de ej är psykologer eller psykiatriker. Anledning till att diagnosen ställa är att man via de undersökningar som ställs ej hittar något somatiskt fel (nervsystemet) så måste det vara psykiskt. Vi håller inte med!

Tidsfris för prövning i Tingsrätten Blogg

Publicerad

Hur lån tid har jag på mig att begära prövning i Tingsrätten efter det att försäkringsbolaget nekat mig ersättning?

Du har 6 månader på dig efter Försäkringsbolagets beslut att inkomma med stämning i Tingsrätten. Om ditt ärende bedömts av Trafikskadenämnden kan du ha så kort tid som 1 månad efter deras bedömning. Däremot har du 10 år på dig i det fall din skada förvärras att inkomma med begäran om ny prövning.

Skadat bröstimplantat vid trafikolycka Blogg

Publicerad

Hej

 

Vid en trafikolycka skadades jag och mitt ena bröstimplantat sprack då jag hade säkerhetsbälte på mig. Implantatet togs bort på akutmottagningen och ärret blev inte särskilt snyggt. Nu undrar jag vem som skall ersätta mig för ärr och ett nytt implantat, eller hur går det till?

Då du skadats i en trafikolycka är det i första hand trafikförsäkringen för det fordon du satt i som skall ersätta dig för alla dina besvär. Kostnader, inkomstförlust och sveda och värk utbetalas från det bolag där trafikförsäkringen var tecknad. Medicinsk invaliditet och ärr skador kan ersättas från flera bolag. Läse mer på vår hemsida: https://www.folketsombud.se/informationscenter/

Vad gäller dina implantat så skall trafikförsäkringen ersätta dig för dem och även för ärren. Frågan som kommer att uppstå är vem som skall genomföra operationen för rekonstruktionen av ditt bröst. Försäkringsbolaget kommer nog att hävda att det skall göras av den offentliga vården men min bedömning är att det är det är osäkert om de anser att det är inom deras ansvarsområde. Då skall trafikförsäkringen ersätta dig för rekonstruktionen. Vi har haft ärenden där garanti funnits på implantaten så att tillverkaren tillsammans med kliniken ersatt rekonstruktionen. Hör av dig om du stöter på problem så skall vi hjälpa dig. Trafikförsäkringen bör ersätta dig för ett juridiskt ombud. Du kan göra din anmälan till oss genom att klicka här!

Mopedolycka Blogg

Publicerad

Hej

Körde och vurpade med min moped som var oförsäkrad. Bröt benet och har fått ett fult ärr. Kan jag få någon ersättning?

 

Hej

Du skriver inte hur gammal du är men jag bedömer att du är mellan 15-18 år och du nämner bara ärret som besvär efter din olycka. Även om din moped var oförsäkrad så kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Alla skador som uppkommer med fordon som är försäkringspliktiga ersätts i första hand av fordonets trafikförsäkring och om sådan saknas så träder Trafikförsäkringsföreningen in. Du kan gå in på deras hemsida och göra en anmälan. Du kan även få ersättning från kommunenens barn och ungdomsförsäkring. Kommunen har vanligtvis en olycksfallsförsäkring som täcker alla barn upp till 18 till 20 år. Kontakta kommunen och hör hur du skall gå till väga.

Ärr bedöms vanligtvis ett år efter det att skadan anses som stabil/ färdigbehandlad.

Ärren bedöms efter Trafikskadenämndens ärrtabell.

Läs mer på: https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962

Ärrskada Blogg

Publicerad

Jag var med om en olycka på semestern utomlands och fick ett stort ärr i pannan. Hur gör jag för att få ersättning från min olycksfallsförsäkring?

 

Vad gäller ärrskador så handlägger vi främst dem i samband med annan skada då, ersättningarna tyvärr är så ringa att vi ej kan ta ut skälig ersättning för vårt arbete.

Du kan läsa med om ärrskador på Trafikskadenämndens hemsida:

https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962

eller på vår hemsida under Infocenter/ ärrskador

Anmäl skadan till ditt/dina försäkringsbolag (ersättning för ärr kan du få från flera bolag) med en bild på ärret, gärna med ett måttband så att det enkelt går att der storleken så kommer de att bedöma din skada.

Om försäkringsbolaget inte använder sig av Trafikskadenämndens tabeller för ersättning av ärr skall du be försäkringsbolaget om deras värderingsunderlag.

Hoppas det kan vara till hjälp

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack