Trafikskador

Uppräkning livränta Blogg

Publicerad

Har ni fått svar från Trygg Hansa gällande mitt ärende. Det gäller uppräkning av livränta.

Tack för ditt meddelande.

Vi tillskrev Trygg Hansa för en månad sedan och de tar ca 4 veckor på sig att svara så vi borde få det inom kort. Det är kanske mycket underlag i ärendet vilket tar tid för dem att kopiera.

Jag föreslår att vi inväntar deras svar och vi återkommer så fort vi erhållit det.

Då ditt ärende gäller uppräkning av livränta så driver vi för närvarande många ärenden  gällande detta och det är långt ifrån enkelt att se om beräkningarna som försäkringsbolagen är rätt.

Jag vill stämma den som körde på mig! Blogg

Publicerad

Hej 

Jag blev påkörd bakifrån av en idiot i full fart. Jag vill stämma honom, hur gör jag?

 

I Sverige är det Trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor. Alla fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsmässiga processen finns även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff. Det är dock inget vi sysslar med.

För att få ersättning för kränkning, som jag tror är det du far efter, så krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via hemförsäkringen eller vi arbetet. Kontrollera om det finns försäkringar.Men bedömning är att det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

 

 

Kan jag stämma den som körde på mig? Blogg

Publicerad

Jag blev påkörd bakifrån och vill ha upprättelse, då jag tycker att den personen skall ersätta mig. Hur går det till?

Hej

Det är det trafikskadelagen som gäller vid trafikolyckor där trafikpliktigt fordon är inblandat. Alla trafikpliktiga fordon har en trafikförsäkring och ersättning utgår i enlighet med Trafikskadelagen. I det fall fordonet inte har trafikförsäkring så ersätter Trafikförsäkringsföreningen. För att man ska få ersättning krävs att det finns en skada. Trafikförsäkringen ersätter kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående besvär. Jag vet inte vilka ersättningar du har tänkt dig förutom dessa.

Man kan säga att trafikförsäkringen inträder och ersätter dig för den person som körde på dig.

Bortsett den försäkringsprocessen kan det även en legal. Det vill säga om det är så att personen som körde på dig bedöms varit vårdslös eller liknande kan denne drabbas av böter, indraget körkort och kanske till och med fängelsestraff.

För att få ersättning för kränkning krävs att en dom för grovt vållande till kroppsskada. Min bedömning är att det är mycket mödosamt att lyckas med det.

Under alla de år och 1000-tals skadeärenden är det bara vid ett tillfälle vi som den bakifrån påkörande bilisten stämts. Då hade bilen som påkördes värdefulla hundar i burar bak i bilen. Dessa överlevde inte olyckan och  bilförsäkringen ersatte ej. Då fick den som körde på ersätta hundarna.

Vad gäller medicinsk invaliditet så kan ersättning utgå från flera bolag förutsatt att det finns fler försäkringar. Ofta har man en olycksfallsförsäkring vis hemförsäkringen eller vi arbetet.

Det är trafikförsäkringsbolaget du skall rikta din energi mot.

Ersättning för fallolycka på buss Arbetsskador

Publicerad

Personskador som orsakas av fall på en buss kan variera i allvarlighetsgrad beroende på flera faktorer, såsom typen av fall, personens ålder och hälsa, samt omständigheterna vid fallet.

För att få ersättning för personskador vid skada uppkommen på buss krävs:

 • Att påkalla chaufförens uppmärksamhet och be denne upprätta en skaderapport. Notera chaufförens namn, tidpunkt och vilken busslinje.
 • Om man inte påkallar chauffören måste man ha ett vittne till händelsen.

Om man inte kan styrka skadan uppkomst med något av det två ovan angivna alternativen är det i princip omöjligt att få ersättning från bussen trafikförsäkring.

Man skall även söka omedelbar medicinsk hjälp för att dokumentera besvären till följd av olyckan.

Ersättning kan ändå utgå från egen olycksfallsförsäkring, beroende på villkoren eller från arbetsförsäkring om resan skedde under arbete, på väg till eller från arbetet.

Vanliga skador som kan uppstå vid fall på buss inkluderar skador på huvudet, nacken, ryggen, höfterna, knäna och handlederna. Om personen har en underliggande hälsotillstånd eller omständighet som kan förvärras av fallet, såsom osteoporos eller högt blodtryck, kan skadorna bli ännu allvarligare.

För att minska risken för fall och personskador på bussar bör bussföretag och förare vidta följande åtgärder: se till att bussen är ordentligt underhållen, inklusive däck och bromsar, hålla golvet rent och torrt, tillhandahålla handtag och stöd för passagerare, och köra försiktigt och utan hastigheter som kan orsaka ojämnheter på vägen.

Det är också viktigt att dokumentera händelsen och kontakta ett juridiskt ombud som specialiserar sig på personskador för att diskutera rättsliga åtgärder och möjligheter till ersättning.

Kan man få nackskada vid kollision i låg hastighet? Blogg

Publicerad

Ja, det är möjligt att drabbas av nackskada vid en kollision i låg hastighet. Nackskada kan uppstå vid en kollision även om hastigheten var låg, särskilt om kollisionen sker från en oväntad riktning eller om huvudet utsätts för en plötslig rörelse vid kollisionen.

En vanlig typ av nackskada som kan uppstå vid en kollision är whiplash, som orsakas av en snabb och plötslig rörelse i nacken. Whiplash kan orsaka smärta, stelhet och andra obehagliga symtom i nacken, axlarna och ryggen, samt huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.

Det är därför viktigt att ta allvarligt på eventuella symtom efter en kollision, även vid låga hastigheter. Om man upplever några symptom efter en kollision är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt för att få en korrekt diagnos och behandling.

Vid en kollision i låg hastighet är det vanligt att man undersöker om det har uppstått några skador på personerna som var inblandade i kollisionen. Här är några vanliga undersökningar som kan utföras:

 1. Klinisk undersökning: En läkare kan undersöka personens nacke, rygg och andra delar av kroppen för att bedöma om det har uppstått några skador.
 2. Röntgenundersökning: En röntgenundersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några frakturer eller andra skador på skelettet.
 3. Datortomografi (CT): En CT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på hjärnan eller ryggmärgen.
 4. Magnetisk resonanstomografi (MRT): En MRT-undersökning kan användas för att undersöka om det har uppstått några skador på mjukdelar såsom muskler, senor och ligament.
 5. Elektromyografi (EMG): En EMG-undersökning kan utföras för att undersöka om det har uppstått några nervskador.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man upplever några symtom efter en kollision i låg hastighet, även om det inte verkar vara allvarligt. En läkare kan hjälpa till att bedöma om det har uppstått några skador och rekommendera lämplig behandling.

Det finns flera forskningsstudier som har undersökt personskador vid kollision i låg hastighet. Här är några exempel:

 1. En studie från 2017 publicerad i tidskriften Traffic Injury Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 15 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador, inklusive whiplash, jämfört med personer som inte var inblandade i kollisioner.
 2. En annan studie från 2013 publicerad i tidskriften Accident Analysis and Prevention undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 10 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för nackskador och andra muskuloskeletala skador.
 3. En studie från 2001 publicerad i tidskriften Spine undersökte personskador vid kollisioner i hastigheter under 8 km/h. Forskarna fann att personer som var inblandade i kollisioner i denna hastighetsintervall hade en ökad risk för whiplash-skador.

Dessa studier visar på att personskador vid kollisioner i låg hastighet kan vara vanligt förekommande och att det är viktigt att ta eventuella symtom på allvar och söka medicinsk hjälp.

Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden? Blogg

Publicerad

Fick denna fråga från en klient: Får försäkringsbolagen ha representanter i Trafikskadenämnden?

Mitt svar nedan:

Jag förstår din huvudbry.

Trafikskadenämnden skall  bestå av representanter som skall värna om att en korrekt bedömning görs.

Läs här gällande sammansättning av nämnden: https://www.trafikskadenamnden.se/om-oss/#Link12154

Där ingår representanter från försäkringsbolagen. De får dock inte deltaga i ärenden som rör det egna bolaget. En handläggare från ett försäkringsbolag få således inte bedöma sina egna ”kunder” eller andra ”kunder” från det försäkringsbolag där man tjänstgör.

Trafikskada ej anmäld till försäkringsbolaget Blogg

Publicerad

Om man som gående eller cyklande blir påkörd av en bil eller om man färdas i en bil som ägs någon annan skadad vid en trafikhändelse så skall skadan anmälas

Reglerna föreskriver att det är fordonsägare som skall göra anmälan till det försäkringsbolag där fordonet vid tillfället var trafikförsäkrat. Vad gör man då om ägaren inte anmäler eller man kanske inte ens vet vem som är bilägare? Det händer att bilägare inte vill anmäla skadan.

Om man har ett registreringsnummer kan man:

 • skicka ett SMS till 72503 med bilens registreringsnummer och inom kort kommer information om bilen ägare.
 • ringa Trafikförsäkringsföreningen på 08-522 782 00. De kan med hjälp av fordonets registreringsnummer ge information om var bilen vid skadetillfället var trafikförsäkrad.

Kontakta bilägaren och be denne om inte så redan gjort, anmäla skadan och återkomma till dig med ärende/skadenummer. För att kunna handlägga skadan krävs anmäld skada till försäkringsbolag samt ärende- eller skadenummer.

Om ägaren inte anmäler skadan skall man själv anmäla skadan till försäkringsbolaget och då behövs en polisrapport eller ett trovärdigt vitten. Försäkringsbolaget kommer då att starta ett ärende kontakta fordonsägaren, men det tar tid.

 

Om man inte har ett registreringsnummer:

Kontakta Trafikförsäkringsföreningen och anmäl skadan till dem. Även här krävs ett trovärdigt vittne eller en polisrapport. Trafikförsäkringsföreningen agerar då försäkringsbolag upprättar ett ärende och lämnar ersättning.

Med information om försäkringsbolag och ärende- eller skadenummer kan Folkets Ombud hjälpa dig att får rätt ersättning för:

 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Inkomstförlust
 • Bestående besvär

Vanligtvis ersätter försäkringsbolagen ett juridiskt ombud vid personskador i följd av trafik vilket innebär att våra tjänster blir gratis.

Gör personskadehandläggarna rätt vid bedömning av personskador vid trafikskador ? Blogg

Publicerad

Kan man lita på försäkringsbolagens skadereglera?

 

Den frågan ställer man sig nog som ombud ganska ofta. Idag granskade jag ett ärende med en dam på nästan 80 år som blev skadad i en trafikolycka. Vi skickade en begäran till försäkringsbolaget om att de skulle bevilja ombudskostnader samt att skicka underlagen.

Ett lokalt försäkringsbolag, nekar i detta fall ombudskostnader då de anser att det inte föreligger någon tvist och att ärendet inte är av den art att ombudskostnader är skäliga. Men skickar i alla fall underlagen.

 

Vid en genomgång av ärendet konstateras följande att försäkringsbolaget:

 

 • Inte bifogat skadelidandes egenbeskrivning till de medicinska rådgivarna. Där emot har handläggaren i förfrågan till de medicinska framfört utdrag ur journalerna som är till den skadades nackdel.

 

 • Medicinsk rådgivare X specialist i ortopedi, skickas begäran till den 2021-10-04. Han bedömer att medicinsk invaliditet föreligger för benskador.

 

 • Efter att ha mottagit bedömning av X 2021-10-05, skickas en ny begäran till 2021-10-06 till medicinsk rådgivare Y, specialist öron, näsa, hals och foniatri.

Han bedömer att det inte finns någon medicinsk invaliditet med anledning av olyckan.

 

Då uppkommer naturligtvis frågor:

 • Skickades en ny begäran till annan medicinsk rådgivare för att man hoppades på att denne skulle neka samband?
 • Medicinsk rådgivare Y är inte specialist i ortopedi och bör rimligen inte uttala sig om benskadan, eller var tog ersättningen för den bedömda medicinska invaliditet vägen av medicinske rådgivare X, för den utbetalades aldrig.

 

Detta är en del av vårt arbete att säkerställa att ärenden bedöms rätt och att ersättningarna betalas ut. Handläggarens ansvar är naturligtvis att göra rätt. Ovan beskrivning hur ett ärende handläggs är tyvärr lång ifrån ovanligt. Vi har varit med om att en handläggare skickade ärendet till inte mindre än 5 medicinska rådgivare för samma besvär. Vår bedömning är att det var ett försök att få ned bedömningen på den medicinska invaliditeten.

Det är som med allt, djävulen är i detaljerna. Återkommer då försäkringsbolaget svarat.

Kan man få ersättning för vård utomlands? Blogg

Publicerad

Tyvärr är vården i Sverige gällande diagnostik och behandling gällande nack- och ryggskador inte på samma nivå som många andra länder. Det innebär att många vill söka sig utomlands för att få hjälp.

 

Enligt EU får man söka vård inom EU om vården inte kan erbjudas i hemlandet. Tyvärr lever inte Sverige inte upp till detta. Försäkringskassan skall godkänna och ersätt vården med de nekar för närvarande till vad vi vet till i princip all vård utomlands. En del personer har själv bekostat vården och i vissa fall har Försäkringskassan i efterhand godkänt och ersatt vården.

Det är dock inget vi rekommenderar om man inte kan stå risken att bli utan ersättning.

 

Ett annat aber är att det finns ärenden där man genomfört en operation utomlands. Efter en tid hemma har en skruv eller liknande lossnat. Den svenska vården har då vägra att undsätta i ärendet. Enligt vår bedömning är det ur svensk vård ett tveksamt förhållningssätt.

 

Det finns dock indikationer på att Försäkringskassan kommer att bli tvingade att ändra sin inställning till ersättning för utlandsvård. Enligt våra källor skulle det kunna ske i slutet av detta år, 2022, med det är alldeles för tidigt att ta ut segern i förskott.

Vill du vet mer om rygg- och nackskador? Lyssna till och träffa internationell expertis!  Blogg

Publicerad

Nackskadeförbundet är en ledande och viktigt ideell förening för dig som drabbats av rygg- och nackskador. Grundaren och ordföranden Bert Magnusson har lagt ned ett långt och gediget arbete med att hjälpa skadade till rätt vård samt att påverka läkare, politiker, försäkringsbolag, Försäkringskassan, andra myndigheter och organisationer för en mer rättvis diagnostik och behandling.

Sjukvården i Sverige inom detta område, är enligt vår bedömning långt efter den internationella.

Om du är intresserad av att veta vad som sker utanför Sveriges gränser och ta del av ledande forskare och läkare är du välkommen att deltaga på ett unikt seminarium den 5:e november på Scandic Star i Sollentuna.

Jag, Henrik Grotte deltog själv i det tidigare seminariet för ett par år sedan och det var minst sagt en ögonöppnare.

OBS senaste anmälningsdag den 22:a oktober.

Anmäl görs genom insättning av 1200 kr eller 1000 Kr för medlemmar i Nackskadeförbundet eller klienter hos Folkets Ombud genom insättning på BG 744-4136 eller PG 424849-8. Ange ditt namn och Seminarium.
OBS! Seminariet är helt ideellt!

 

 

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack