Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Ansvarsskada

Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den som orsakat skadan bli skadeståndsskyldig. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador.

Blir du skadeståndsskyldig är det ditt försäkringsbolag som kommer att utreda och eventuellt ersätta skadeståndet.

Ersättning vid ansvarsskada regleras enligt skadeståndslagen. Ersättningar det vanligtvis blir tal om är kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt lyte och men. Det är viktigt att man gör en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag i god tid så att rätten till ersättning ej blir preskriberad och går förlorad.

Det är ofta tal om ansvarsskador vid t ex halkolyckor. Eller om du halkar på is. Det är då ofta kommunen eller fastighetsägaren som bär ansvaret och därmed blir skadeståndsskyldiga. Både kommunen och din fastighetsägare har ansvarsförsäkringar som kan ersätta skadeståndet.

En ansvarsförsäkring ingår vanligtvis i hemförsäkringen. Trafikförsäkringen är en form av ansvarsförsäkring då även den ersätter skadestånd som riktas mot dig i samband med trafikskador som du kan ha orsakat. Det unika med trafikförsäkringen är att den även ersätter skador som du själv drabbas av trots att det var du som orsakade skadorna.

Det är den som täcks av ansvarsförsäkringen som ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Om en person som orsakat dig skada ej vill anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, kan du istället ställa skadeståndskraven direkt till personen som skadat dig. Vill personen ej betala kan du vända dig till domstol.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning vid ansvarsskada. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack