Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Barnskador sjuk och olycksfall

För barn och unga personer kan man teckna en försäkring upp till 25 år.
Barn och ungdomsförsäkringen är ofta mer generös vad gäller ersättning vid tex sjukdom än om man jämför motsvarande vuxenförsäkring.
Barn som skadat sig under skoltid omfattas av en olycksfallsförsäkring via sin kommun/skola.

Tänk på att barn som skadat sig eller råkar ut för sjukdom även kan ha rätt att få ersättning när man upptäcker t ex allergier. Läs igenom de villkor som finns för just din försäkring för att få mer information.
Barnsjukdomar kan även omfatta psykisk sjukdom samt ett stort antal diagnoser. De eventuella undantag som finns gällande sjukdomar brukar finnas angivna i försäkringsvillkoren.

Alla kommuner har en olycksfallsförsäkring som täcker personskada för olyckor som sker under skoltid, på väg till eller från skolan men ofta även övrig tid. För att få reda på vad som gäller kan man kontakta den aktuella kommunen. Vanligt är att kommunen har en säkerhets chef eller avdelning.

De vanligaste ersättningarna vid barnolycksfall-/sjukdomar är sveda och värk, akutersättning samt kostnader. Om ditt barn har kvarstående besvär har man även möjlighet att få ersättning för medicinsk invaliditet samt i förekommande fall ärr.

Idrottsrelaterade skador

De flesta barn och ungdomar som idrottar organiserat i en organisation eller klubb omfattas ofta av en licensförsäkring. Dessa försäkringar ersätter olyckor som man råkat ut för under idrottsutövning. Idrottsförsäkringar brukar generellt sett ha låga ersättningsnivåer.
Om man skadar sig under idrottsutövning på fritiden är det istället barn eller en vanlig olycksfallsförsäkring som bättre ersätter din skada.
Vid utövande av extremsporter måste man ibland teckna specialförsäkringar.

Kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa dig om ditt barn råkat skada sig eller råkat ut för sjukdom.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack