Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet kallas även för förvärvsmässig invaliditet och definieras som ”Bestående nedsättning av arbetsförmågan vilket orsakar en inkomstförlust”. Det kan till exempel vara att du råkat ut för ett olycksfall och arbetar deltid istället för heltid.

Oftast krävs det att du får ersättning från Försäkringskassan på obestämd tid för att ersättning för ekonomisk invaliditet ska bli aktuellt från din försäkring.

Ekonomisk invaliditetsersättning är alltså en form av ersättning för inkomstförlust. Oftast utbetalas ersättningen i form av ett skattefritt engångsbelopp snarare än en löpande ersättning. Beloppet bestäms på hur stor din arbetsoförmåga bedöms vara. Ju högre arbetsoförmåga du har, desto större blir ersättningen.

Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning vid ekonomisk invaliditet. För att ta reda på om din försäkring omfattas av det, behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor. Många försäkringar har ett krav på att din arbetsoförmåga ska uppgå till minst 50% för att ersättning ska kunna lämnas.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack