Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Inkomstförlust

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Om du på grund av en skada förlorat inkomst kan vissa försäkringar ersätta inkomstförlust. Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning vid inkomstförlust. För att ta reda på om din försäkring ersätter inkomstförlust behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.

Om annan person orsakat dig skada eller du varit med om en trafikskada, så tillämpas skadeståndslagen som säger att en inkomstförlust skall ersättas. Om du råkat ut för en arbetsskada är det vanligt att din arbetsgivare har tecknat en försäkring för dig som anställd hos Afa. Då ingår ofta AGS försäkring som lämnar en begränsad ersättning vid inkomstförlust.

Vid sjukskrivning på grund av skada ersätter vanligtvis Försäkringskassan sin del först och ditt försäkringsbolag det resterande beloppet upp till din beräknade lön. För att beräkna hur mycket ersättning du har rätt att få behöver försäkringsbolaget ofta få följande underlag: sjukskrivningsintyg, bekräftelse på Försäkringskassans utbetalningar och lönebesked för aktuellt år från din arbetsgivare.

Ersättningen är skattepliktig och du som skadelidande får den utbetald netto utan skatt. Ersättning för inkomstförlust utbetalas vanligtvis som längst under tre år och betalas löpande varje månad. Det är viktigt att du granskar försäkringsbolagets beslut om ersättning då det ofta förekommer fel.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack