Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Ombudskostnader

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Ombudskostnader är kostnader för att anlita ett juridiskt ombud i samband med ett skadeärende. Som skadad upplever kan man uppleva en helt ny situation som man inte känner sig bekväm med. Det innebär kontakter med myndigheter och försäkringsbolag. Det är inte ovanligt att man drabbas av trauma som gör att man blir mer eller mindre handlingsförlamad. I vissa fall kan man som skadad få ersättning för ombudskostnader gällande juridisk hjälp och handläggning i samband med person skada. Ersättning kan lämnas av trafikförsäkring, hemförsäkring, olycks- eller sjukförsäkring. Läs mer nedan.

Trafikskada

Det vanliga vid reglering av ersättning för trafikskada är att försäkringsbolaget betalar ombudskostnader, vilket gör att vår tjänst blir kostnadsfri för dig. Dock måste försäkringsbolaget godkänna oss som ombud i varje enskilt trafikärende. För att vi skall kunna hjälpa dig ber vi dig klicka här. Du har rätt att fritt välja ombud.

Att handlägga trafikskadeärenden kräver erfarenhet. Försäkra dig om att det ombud du väljer har lång erfarenhet av trafikskador. De juridiska ombuden på Folkets Ombud som arbetar med trafikskador har arbetat försäkringsbolag i 20-30 år. Läs mer om våra juridiska ombud https://www.folketsombud.se/om-oss/

Ansvarsskada

Generellt beviljas inte ersättning för ombudskostnad vid ansvarsskada men hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring kan lämna ersättning. Det bör framgå av försäkringsvillkoren. Vid skada i tunnelbana eller tåg så är det SL respektive den driftsansvarige som tecknat försäkring. Man får då vända sig till det försäkringsbolag som den driftsansvarige anlitat.

Vårdskada – Patientskada

Inom ramen för patientförsäkringen lämnas normalt inte ersättning för ombudskostnader om det inte finns synnerliga skäl. Däremot kan den skadelidande i regel få ersättning från hemförsäkringens rättskydd i samband med att ärendet prövas i Patientskadenämnden eller Läkemedelsnämnden.

Överfall

Brottsoffermyndigheten kan i väldigt speciella fall bevilja ombudskostnader.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack