Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Överfall

Med överfall innefattas bland annat rån, sexualbrott och misshandel. I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta dig som drabbats av ett överfall. Men om gärningsmannen är okänd eller ej kan betala kan en del försäkringar gå in och ersätta istället. Innan du kan få ersättning från en försäkring för ett överfall krävs det oftast att polisens förundersökning är nedlagd eller att en dom har fallit.

Vanligtvis ingår det ett överfallsskydd i din hemförsäkring som kan lämna ersättning vid överfall. De flesta människor i Sverige täcks av en hemförsäkring som vanligtvis omfattar alla som är folkbokförda på den adress som hemförsäkringen är registrerad på. Ersättningar som kan bli aktuella vid överfall är bland annat ersättning för kränkning och sveda och värk. Om det uppstår kostnader, vanprydande ärr eller andra kvarstående besvär (medicinsk invaliditet) ersätter många försäkringar även det.

Aktsamhet

För att få fullständig ersättning från en försäkring måste du uppfylla en del krav. En av dessa är att du vidtagit den aktsamhet som kan krävas av dig. Om du till exempel är en del av orsaken till att överfallet inträffat har försäkringsbolaget enligt svensk lag rätt att ge dig en lägre ersättning. Det är dock viktigt att du ser till att ersättningen inte sätts ned för mycket.

Brottsoffermyndigheten och brottsskadeersättning

Blir du nekad ersättning från din försäkring eller från gärningsmannen eller om ersättningen inte är fullständig så kan det vara aktuellt med brottsskadeersättning, dvs. ersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning kan bland annat lämnas för kostnader avseende sjukvård, kränkning, sveda och värk samt kvarstående besvär som till exempel ett ärr.

Om du råkar ut för ett överfall är det viktigt att du alltid polisanmäler det och uppsöker sjukvård. Om du inte uppsöker sjukvård finns en risk att du inte får rätt ersättning för det du har drabbats av.

Brottsskadelagen: Klicka här!

Tyvärr handlägger vi sedan en tid ej ärenden gällande överfall då ansvarsfrågan ofta är oklar och i det fall skadestånd fastställs så saknas allt för ofta medel hos förövaren vilket gör att ersättning skall krävas från Brottsoffermyndigheten.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack