Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Patientförsäkringen

Patientförsäkringen är en försäkring som lämnar ersättning till människor som skadats av vården. Om en läkare ordinerat fel medicin, vid infektioner eller genom ett felaktigt ingrepp kan du ha rätt till ersättning. Omfattas sjukhuset av patientförsäkringen LÖF kan du som skadelidande få rätt till ersättning.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Det är LÖF som tillhandahåller patientförsäkringen. Cirka 90% av alla vårdgivare i Sverige är försäkrade hos LÖF. LÖF står under Finansinspektionens tillsyn och det är endast landstingens vårdgivare som är försäkrade där. Du kan anmäla din patientskada här. Har en privat vårdgivare orsakat dig skada, ska du istället vända dig till deras ansvarsförsäkring då de ej kan vara försäkrade hos LÖF.

Patientskada och vårdskada

Det är upp till skadereglerarna på LÖF och deras medicinska rådgivare att bedöma om vården orsakat dig en skada. Deras medicinska rådgivare ska avgöra om skadan kunnat undvikas eller ej genom att använda en annan metod. Kommer LÖF fram till att vården orsakat dig en skada kan du vara berättigad till ersättning. Ersättningen grundas enligt skadeståndslagen och innefattar bland annat ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och lyte samt men (medicinsk invaliditet, vanprydnad – ärr).

Om vården orsakat dig skada och du vill söka ersättning från LÖF så är det patientskadelagen som gäller:

https://folketsombud.se/informationscenter/patientskadelagen/

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack