Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Patientskador

Patientförsäkringen är en försäkring som lämnar ersättning till människor som skadats av vården. Om en läkare ordinerat fel medicin eller du drabbats av infektioner eller genom felaktiga ingrepp kan du erhålla ersättning. Det finns mång exempel på skador som leder till ersättning. Omfattas sjukhuset av patientförsäkringen kan du som skadelidande få rätt till ersättning (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Det är LÖF som tillhandahåller patientförsäkringen. Cirka 90% av alla vårdgivare i Sverige är försäkrade hos LÖF. LÖF står under Finansinspektionens tillsyn och det är endast landstingens vårdgivare som är försäkrade där. Har en privat vårdgivare orsakat dig skada, ska du istället vända dig till deras ansvarsförsäkring då de ej kan vara försäkrade hos LÖF.

Patientskada och vårdskada

Det är upp till skadereglerarna på LÖF och deras medicinska rådgivare att bedöma om vården orsakat dig skada. Deras medicinska rådgivare ska avgöra om skadan kunnat undvikas eller ej genom att använda en annan metod eller kontrollera om rutinen följts. Kommer LÖF fram till att vården orsakat dig en skada kan du vara berättigad till ersättning. Ersättningen grundas på skadeståndslagen och innefattar bland annat ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och lyte och men (medicinsk invaliditet, vanprydnad – ärr).

Om vården orsakat dig skada och du vill söka ersättning från LÖF kommer du i kontakt med patientskadelagen som du finner här:

https://www.folketsombud.se/informationscenter/patientskadelagen/

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med patientskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig. För att vi skall kunna hjälpa dig måste din skada vara en av LÖF godkänd patientskada. Du kan anmäla din patientskada här.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack