Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Patientskada privat vårdskada

Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring får du fråga vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, vårdgivare, privata tandläkarmottagning eller äldreboende är försäkrat i. Tag direkt kontakt med det försäkringsbolaget och framställ dina krav..

  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen.
  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen.
  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen.

Om du inte är nöjd med personalens förklaring

  • Vänd dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad.
  • Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård, vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
  • Gäller det privattandvård, vänd dig till Privattandvårdsupplysningen.
  • Patientnämnden kan ge dig hjälp och stöd i dina kontakter med vårdgivaren eller hjälpa dig att hitta rätt myndighet att kontakta.

Du kan även kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  www.iwo.se

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack