Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Patientskada privat vårdskada

Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring får du fråga vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, vårdgivare, privata tandläkarmottagning eller äldreboende är försäkrat i. Tag direkt kontakt med det försäkringsbolaget och framställ dina krav..

  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen.
  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen.
  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen.

Om du inte är nöjd med personalens förklaring

  • Vänd dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad.
  • Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård, vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
  • Gäller det privattandvård, vänd dig till Privattandvårdsupplysningen.

Du kan även kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  www.iwo.se

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack