Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Personskada

Om du råkat ut för en personskada finns det ett flertal olika försäkringar som kan vara aktuella för ersättning. Om du råkat ut för en trafikolycka eller om någon annan orsakat dig skada så kan det vara aktuellt med skadestånd. Det är mycket att tänka på om du ska få rätt ersättning för en personskada. Gemensamt för alla typer av personskador är att du alltid ska uppsöka sjukvård direkt efter att du skadat dig! Du riskerar att gå miste om ersättning du har rätt till om du ej söker sjukvård. Det är också viktigt att du fortsätter uppsöka sjukvård om du har besvär efter att skadan inträffat.

Personskador är många gånger svåra att bedöma och det finns många andra faktorer som bidrar till att människor ofta får för lite i ersättning från försäkringsbolagen. Det rekommenderas därför alltid att du läser igenom dina försäkringsvillkor för att ta reda på vad du har rätt att få.

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig. Vi har också mycket information om skador och ersättningar. Klicka på någon av skadorna eller ersättningarna nedan för att läsa mer.

Skador

Olycksfall

Trafikskada

Arbetsskada

Sjukdom

Överfall

Ersättningar

Sveda och värk

Medicinsk invaliditet

Ekonomisk invaliditet

Kostnader

Vanprydande ärr

Inkomstförlust

Lyte och men

Kränkning

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack