Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Second opinion-bedömningar

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Är du missnöjd med försäkringsbolagets beslut, så kan vi hjälpa dig att granska och begära omprövning av det beslut du fått.
Detta gäller alla typer av ärenden t ex ärrskador samt barnskador eller ersättningar efter trafikskador.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi hjälper dig att bedöma om du fått rätt ersättning eller om vi anser att du bör begära en ny prövning.
Vi bestämmer i varje ärende ett fast arvode för att granska och bedöma om din ersättning är rätt eller om en ny prövning skall göras. Du får således en trygghet i att kostnaden för vårt arbete ej förändras oavsett hur mycket tid vi lägger ned på ditt ärende. Vi hjälper även till med en ny prövning om vi bedömer att det finns grund för detta. Kostnaden för en eventuell omprövning ingår ej i det fasta arvodet för en granskning utan fastställs från fall till fall. Dock vill vi påpeka att vi inte gör något arbete för än vi är överens om villkoren och dessa godkänns av dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack