Second opinion-bedömningar

Är du missnöjd med försäkringsbolagets beslut gällande din skada eller sjukdom så kan vi hjälpa dig att granska det beslut du fått.
Detta gäller alla typer av ärenden t ex ärrskador samt barnskador eller ersättningar efter trafikskador.
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi hjälper dig att bedöma om du fått rätt ersättning eller om vi anser att du bör begära en omprövning.
Vi har ett fast arvode för att granska och bedöma om din ersättning är rätt eller skall omprövas. Du får således en trygghet i att kostnaden för vårt arbete ej förändras oavsett hur mycket tid vi lägger på ditt ärende. Vi hjälper även till med omprövningar om vi bedömer att det finns grund för detta i dina underlag. Kostnaden för en eventuell omprövning ingår alltid i det fasta arvodet för en granskning.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack