Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Skada

När man i försäkringssammanhang pratar om en ”skada”, innefattar det alla typer av skador som personskador och sakskador. Inom personskador finns bland annat överfall, arbetsskada, sjukdom, olycksfall och trafikskador. Inom sakskador finns exempelvis fordonskador och andra egendomskador som möbler eller skador på byggnader.

För att få ersättning från en försäkring för en skada måste du uppfylla många krav. Kraven är reglerade i lagar och försäkringsvillkor. Vid personskador är ett krav för att få ersättning att du kan bevisa att skadan faktiskt har inträffat genom att du uppsökte sjukvård direkt efter skadan mm.

Om du råkat ut för en personskada kan vi på Folkets Ombud hjälpa dig att få rätt ersättning från dina försäkringar. Vi representerar dig och gör allt från en skadeanmälan med ersättningsanspråk, sköter den löpande kontakten och granskar beslut.

Här kan du läsa mer om skador, försäkringar, lagar och ersättningar:

https://www.folketsombud.se/om-oss/informationscenter/

Vi på Folkets Ombud arbetar mycket med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack