Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Skadeanmälan

Om du vill få ersättning från en försäkring för en skada måste du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Det räcker inte alltid med att anmäla en skada utan många gånger behöver du framställa ersättningsanspråk och skicka in relevanta underlag för att du ska få rätt ersättning. Det är viktigt att komma ihåg att en anmälan per automatik inte innebär ersättning. Du bör därför alltid vara vaksam under hela skaderegleringsprocessen så att du blir rätt behandlad och får rätt ersättning.

Du ska anmäla skadan till de försäkringsbolag som tillhandahåller ansvarig försäkring. Oftast är det till ditt eget försäkringsbolag. Vid så kallade ansvarsskador, dvs. om någon annan (skadevållande) orsakat dig skada, så anmäler man skadan till skadevållandes försäkringsbolag. Blir du påkörd av en bil så ska du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag medan skadevållande gör en anmälan där skadevållandes trafikförsäkring finns. Viktigt att komma ihåg är att du vid många personskador kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar för samma skada.

Preskription

Preskriptionstiden som gäller för att anmäla en skada kan vara svår att tyda. Försäkringsbolagen tolkar ofta preskriptionen olika och det kan till och med skilja sig mellan olika handläggare på samma försäkringsbolag. Generellt sett kan man säga att du alltid bör göra en skadeanmälan inom tre år från det att skadan uppstod. Du kan läsa mer om preskription i försäkringsavtalslagen som reglerar rätten till försäkringsersättning vid preskription.

Preskription av rätt till försäkringsersättning
4 § Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack