Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Bedömning sveda och värk

Försäkringsbolaget kan lämna ersättning  för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning utan du behöver kontrollera detta i dina gällande försäkringsvillkor. Sveda och värk ingår däremot alltid vid skador då skadeståndslagen tillämpas. Detta gäller exempelvis vid trafikskador och andra typer av ansvarsskador.

Bedömning sveda och värk

Ju större lidande desto högre kan ersättningen bli. Ersättningen är högre vid sjukhusvård, än om du vårdas i hemmet. Du får ersättning under den perioden som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågått.

Benämningen sveda och värk är lätt att uppfatta som missvisande. Den bedöms till vilken plats och tiden du vårdas. Den utgår inte till högre grad ju mer ont man har. Det är din ersättningen för psykiskt, fysiskt lidande och obehag under skadans läkningstid. Läkningstiden benämns även som den akuta sjuktiden, vilket även fastställer under hur lång tid ersättningen utbetalas.

Vad gäller de psykiska besvären skall de vara medicinskt påvisbara för att ersättning skall utgå. Försäkringsbolaget  kan även lämna ersättning för oro och ängslan inför framtiden. För sorger och besvikelser utgår ingen ersättning. Ersättning är mer som plåster på såren än för ersättning för kostnader, inkomstförlust eller medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

Akut sjuktid

Om försäkringsbolaget  bedömer att den akuta sjuktiden till två månader, så kommer försäkringsbolaget att ersätta dig med sveda och värk ersättning för två månader.

Nivån på ersättningen bestäms enligt tabellverk som försäkringsbolagen följer. Beloppen finner du på: https://www.trafikskadenamnden.se/siteassets/2.-skadereglering/tabeller/ovriga-tabeller/bilaga-1-sveda-och-vark.pdf

Försäkringsbolaget skall bedöma om ersättning skall utgå vid vård på sjukhus till 4 500 kr per månad och för övrig vård 2 500 kr per månad.

Sveda och värkersättning kan kräva att du skall vara sjukskriven. Ersättningen är skattefri och den medicinskerådgivaren skall se till typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.

En läkare kan bestämma den akuta sjuktidens längd. Försäkringsbolagen konsulterar ofta sina medicinska rådgivare som utifrån medicinska journaler och andra underlag genomför bedömningen.  Som i alla bedömningar är sambandandet mellan skadehändelsen och de uppkomna besvären avgörande och är en del av medicinske rådgivarens bedömning.

Om jag inte är nöjd med ersättningen?

Försäkringsbolaget kan genomföra en omprövning i det fall man ej är nöjd med bedömningen. Trafikskadenämnden kan som nästa instans pröva ärendet, men vilket enligt vår uppfattning är ovanligt.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack