Trafikskada Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Trafikolycka

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Skadad i trafikolycka?

Många som drabbas i en trafikolycka får svåra skador. Vanligtvis har man ej varit med om en trafikolycka tidigare och man vet inte vad man skall göra, eller vilka ersättningar man har rätt till. Vi på Folkets Ombud kan hjälpa dig att kostnadsfritt företräda dig gällande dina personskador efter en trafikolycka. I Sverige ersätter vanligtvis trafikförsäkringen ett juridiskt ombud.

Våra juridiska ombuden på Folkets Ombud har 20-30 års erfarenhet av arbete på försäkringsbolag.

Om man blivit skadad i en trafikolycka, vad skall man göra?

Beroende på arten av trafikolyckan måste man vidtaga olika åtgärder.
Vid en lättare olycka med lindriga personskador bör man fylla i skaderapporten och anmäla olyckan till försäkringsbolaget. Det är viktigt att vid varje olycka även om man bara har lite känningar, att uppsöka vård och få besvären dokumenterade. Även vid en liten olycka kan man drabbas av trauma vilket leder till att man bara vill komma hem så fort som möjligt.
Chocken kan göra att man inte riktigt känner sina besvär och de tilltar när chocken lägger sig. Det finns en princip som försäkringsbolagen håller sig till och det är att man bör uppsöka vård och få sina skador dokumenterade inom 72 timmar från skadetillfället för att ersättning skall utgå. Det finns exempel på där man från gått principen.

Är du skadad? Läs mer om vilka ersättningar du kan ha rätt till här.

Vem drabbas av en trafikolyckor?

Varje år omkommer omkring 300 personer i trafiken, och tusentals skadas. De flesta omkomna och skadade vid en trafikolycka är bilister, men cyklister, motorcyklister och fotgängare drabbas också. De som oftast dör i trafiken är män i 40-50-årsåldern. Detta beror dels på att män generellt kör mer än kvinnor, men också på att de ofta tar större risker när de kör.

När det gäller vem som drabbas av en trafikolycka så under april 2018 omkom 17 personer och 1105 personer skadades (129 svårt skadade och 976 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e maj 2018. Det är samma antal omkomna jämfört med april månad 2017.
Nästan hälften av de omkomna är oskyddade trafikanter (två på motorcykel, två på cykel, två var gående och en övrigt). 10 av de omkomna personerna hade färdats i personbil. Fyra bilister omkom i singelolyckor, tre bilister omkom i mötesolyckor och av de oskyddade trafikanterna hade fem blivit påkörda av motorfordon.

Tyvärr inträffar varje år många trafikolyckor. 2017 avled 253 personer, 2 275 personer skadas alvarligt och 19 915 skadade lindrigt som resultat av en trafikolyckor. De positiva är att antalet som avlidit genom en trafikolycka minskat från 471 till 253, 46% och antalet skadade från 3 824 till 2 275, 41%, under den senaste 10 års perioden. Antalet lindrig skadade 2007 var 22 677 och år 2017 17 378, alltså ej samma minskning gällande avlidna och alvarligt skadade.

Vad gäller antal trafikolyckor med dödlig utgång har de minskat från 426 till 233, 45%, med svåra personskador från 2 979 till 1 866, 37%, lindriga personskador från 15 143 till 12 750, 15% och totala antalet skador från 18 548 till 14 849, 20%.

Om du drabbats av en trafikolycka och behöver hjälp i din handläggning eller har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vilken är den vanligaste typen av trafikolyckor?

Kollision mellan två fordon

Den vanligaste trafikolyckan i Sverige är kollision mellan två fordon. Denna typ av trafikolycka inträffar oftast på vägar med låg hastighet, såsom parkeringsplatser eller i körbanor. Andra vanliga typer av olyckor inkluderar krockar med döda vinkel objekt, som stolpar eller andra bilar, samt backning upp olyckor.

Viltolycka

I Sverige inträffar omkring 500 viltolyckor dagligen, enligt Viltfonden. Detta innebär att det är mer än 180 000 viltolyckor per år. De allra flesta av denna typen av trafikolyckor sker på landsbygden och involverar traktorer eller personbil. I de flesta fall skadas bara fordonet, men ibland kan trafikolyckan leda till personskada eller dödsfall. Vilt i trafiken är ett stort problem, inte minst för djuren själva som ofta blir allvarligt skadade eller dör i olyckorna. Det är dock också ett problem för föraren av fordonet som ofta blir skadad, ibland allvarligt. En trafikolycka med vilt kan ha stora konsekvenser både för den enskilde individen och samhället i form av högre trafikskador. Det finns många anledningar till varför vi har så många trafikolyckor med vilt i Sverige. Djuren blir ofta skrämda av tung trafik på nära håll och flyr in i vägen utan att titta sig för. Dessutom har vi en stor population av rådjur i landet, vilket gör att risken för en kollision med ett rådjur är betydligt högre jämfört med andra länder. En del orsaker till det höga antalet viltolyckor går dock inte att påverka, som exempelvis djurens beteende eller deras populationstryck. Andra orsaker är dock mer påverkbara, bland annat genom olika former av skyddsplanering längs med trafikspännviddiga områden (TSO). Genom TSO-planering kan man minska riskerna för kollisioner mellan djur och fordon genom att bygga broar eller tunnlar under motorvägar och järnvägar.

Singelolyckor

I Sverige, är en trafikolycka med endast ett fordon, s.k. singelolycka, i trafiken ett allvarligt problem. Varje år omkommer ca 100 personer i singelolyckor på våra vägar. Detta innebär att en av tre dödsfall i trafiken orsakas av en singelolycka. Singelolyckor inträffar ofta när förarna är distraherade eller inte uppmärksamma på sin körning. De kan också bero på hastighet, alkohol eller narkotika, och brist på siktförhållanden. Ibland kan det finnas andra orsaker som bidrar till en singelolycka, till exempel olagliga eller farliga lastbilstransporter.

Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för att bli inblandad i en singelolycka:

 •  Se till att du är uppmärksam när du kör och undvika distraktioner som mobiltelefoner och annan elektronik.
 • Följ alltid de hastighetsbegränsningar som gäller för vägen du kör på. Undvik onödigt hög hastighet, speciellt om det är dålig sikt eller omständigheter på vägen (exempelvis is).
 • Kör inte berusad – det minskar din reaktionsförmåga samt ökar risken för att tappa kontrollen över bilen. Samma gäller droger, inklusive receptbelagda mediciner som kan inverka negativt på din koncentration och reaktionsförmåga bakom ratten.

Hur kan man undvika en trafikolycka?

Det är viktigt att följa trafikskyltar och att ha kunskap om hur man ska bete sig i olika situationer. Genom att vara uppmärksam och följa de regler som finns kan man undvika en trafikolycka. En av de viktigaste sakerna är att alltid ha bilens strålkastare på, så att andra förarna ser en i tid. När det är mörkt ute eller vid dimma är det lättare för andra bilar att se en annan bil med strålkastarna på. Det minskar risken för olyckor. En annan viktig sak är att använda blinkers när man ska svänga eller byta fil. Detta gör det tydligare för andra bilar vilken riktning man tänker ta, och minskar risken för kollisioner. I Sverige har vi mycket bra infrastruktur när det gäller vägar och broar, men trots detta händer det ibland att trafikolyckor inträffar. Det kan bero på:

 • Dåligt väder, stormvindar och regn som innebär att körförhållande blir besvärliga, både vad gäller sikt och väggrepp.
 • Vägomläggningar som skapar trafikköer och där förarna inte är uppmärksamma.
 • Exempelvis att föraren är stressad eller distraherad av andra saker i bilen, som mobiltelefonen.
 • Att köra fort innebär alltid en större risk för olyckor, eftersom det tar längre tid för bilen att stanna när man behöver bromsa snabbt. Dessutom blir skador oftast mycket större om man krockar i hög hastighet.

Det finns flera tips för hur du kan undvika en trafikolycka:

 • Se dig omkring noga innan du svänger eller byter fil, och använd blinkers.
 • Följ trafikskyltarna
 • Var uppmärksam i trafiken
 • Kör inte fortare än vad som är säkert
 • Ha strålkastarna på när det är mörkt utanför eller vid dimma.

Kan man undvika halka eller vattenplaning?

Vattenplaning innebär att vatten bygger upp sig på vägbanan och bildar en film mellan däcken och asfalten. Detta minskar friktionen och gör det svårare för bilen att styra. Vattenplaning är vanligare på högre hastigheter, men kan även ske i låga hastigheter under regniga omständigheter. Det finns olika saker man kan göra för att minska risken för vattenplaning:

 • Se till att ha goda däck med bra mönsterdjup.
 • Undvik höga hastigheter när det regnar.
 • Om du kör på en vattenspolarväg – kör inte i den djupaste delen av rutan, utan i den del som har mindre vatten på sig.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack