Trafikskada Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Trafikolycka

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Skadad i trafikolycka?

Många som drabbas i en trafikolycka får svåra skador. Vanligtvis har man ej varit med om en trafikolycka tidigare och man vet inte vad man skall göra, eller vilka ersättningar man har rätt till. Vi på Folkets Ombud kan hjälpa dig att kostnadsfritt företräda dig gällande dina personskador efter en trafikolycka. I Sverige ersätter vanligtvis trafikförsäkringen ett juridiskt ombud.

Våra juridiska ombuden på Folkets Ombud har 20-30 års erfarenhet av arbete på försäkringsbolag.

Om man blivit skadad i en trafikolycka, vad skall man göra?

Beroende på arten av trafikolyckan måste man vidtaga olika åtgärder.
Vid en lättare olycka med lindriga personskador bör man fylla i skaderapporten och anmäla olyckan till försäkringsbolaget. Det är viktigt att vid varje olycka även om man bara har lite känningar, att uppsöka vård och få besvären dokumenterade. Även vid en liten olycka kan man drabbas av trauma vilket leder till att man bara vill komma hem så fort som möjligt.
Chocken kan göra att man inte riktigt känner sina besvär och de tilltar när chocken lägger sig. Det finns en princip som försäkringsbolagen håller sig till och det är att man bör uppsöka vård och få sina skador dokumenterade inom 72 timmar från skadetillfället för att ersättning skall utgå. Det finns exempel på där man från gått principen.

Är du skadad? Läs mer om vilka ersättningar du kan ha rätt till här.

Vem drabbas av en trafikolycka?

När det gäller vem som drabbas av en trafikolycka så under april 2018 omkom 17 personer och 1105 personer skadades (129 svårt skadade och 976 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e maj 2018. Det är samma antal omkomna jämfört med april månad 2017.
Nästan hälften av de omkomna är oskyddade trafikanter (två på motorcykel, två på cykel, två var gående och en övrigt). 10 av de omkomna personerna hade färdats i personbil. Fyra bilister omkom i singelolyckor, tre bilister omkom i mötesolyckor och av de oskyddade trafikanterna hade fem blivit påkörda av motorfordon.

Tyvärr inträffar varje år många trafikolyckor. 2017 avled 253 personer, 2 275 personer skadas alvarligt och 19 915 skadade lindrigt som resultat av en trafikolycka. De positiva är att antalet som avlidit genom en trafikolycka minskat från 471 till 253, 46% och antalet skadade från 3 824 till 2 275, 41%, under den senaste 10 års perioden. Antalet lindrig skadade 2007 var 22 677 och år 2017 17 378, alltså ej samma minskning gällande avlidna och alvarligt skadade.

Vad gäller antal trafikolyckor med dödlig utgång har de minskat från 426 till 233, 45%, med svåra personskador från 2 979 till 1 866, 37%, lindriga personskador från 15 143 till 12 750, 15% och totala antalet skador från 18 548 till 14 849, 20%.
För fullständig rapport gå till: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-polisrapporterad/nationell-statistik/

Om du drabbats av en trafikolycka och behöver hjälp i din handläggning eller har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack