Trafikskada Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Trafikskada – Ett ärende

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Anders fick 156 000 Kr för sin skada.

Anders (som heter något annat) drabbades av en benskada i samband med en trafikolycka. Han fördes i ambulans till akutmottagning för att därefter genomgå operation av det skadade benet. En tid efter första operationen visade det sig att det var nödvändigt med  ytterligare en operation. Tyvärr blev Anders inte helt återställd vilket medförde att försäkringsbolaget genomförde en invaliditetsbedömning och ansåg att Anders kvarstående besvär motsvarade en invaliditetsgrad på 6 %. Anders erhöll 78 000 kr i invaliditetser-sättning samt 1 300 kr i dröjsmålsersättning.

Anders vände sig till Folkets Ombud eftersom han inte var nöjd med den ersättning han erhållit av försäkringsbolaget. Anders juridiska ombud hos Folkets Ombud gick igenom ärendet och bedömde att invaliditetsgraden var för låg. Efter att ärendet kompletterats med nya och förtydligande underlag begärdes omprövning hos försäkringsbolaget av ärendet. Omprövningen medförde att invaliditetsgraden ändrades från 6 till 8 % och att Anders erhöll ytterligare 42 000 kr i invaliditetsersättning. Ytterligare 4 200 Kr betalades ut i dröjsmålsränta. Då Anders även fått ärr av händelsen utgick nu en även ärrersättning på 36 000 Kr.

Det totala skattefria belopp som utbetalas till Anders blev 156 000 kr samt 5 500 kr i ränta efter skatteavdrag om 30%.

Trafikförsäkringen ersatte ombudskostnader vilket medförde att Folkets Ombuds hjälp i ärendet blev kostnadsfri för Anders. Ombudskostnader ersätts vanligtvis av trafikförsäkringen. Det ska även nämnas att även ersättning för inkomstförlust utgick i ärendet.

Ovan är en förenklad beskrivning av en klients ärende. Ersättningsnivåerna kan variera beroende på följderna av olyckan. Folkets Ombuds bedömningar av ett ärende görs utifrån de lagar, praxis och tabellverk som gäller inom området.         

Hur kan vi hjälpa dig? Läs mer: https://www.folketsombud.se/vara-tjanster/trafikskada/

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack