Trafikskada Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Trafikskadenämnden

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Om du inte är nöjd med den bedömningen från ditt försäkringsbolag för din trafikskada, kan du begära prövning i Trafikskadenämnden. Nämnden har till uppgift att se till att den som drabbats av trafikskador kan få en rimlig och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.

Hur går det till

Enligt nytt arbetssätt som från och med maj 2016, så skall parterna, dvs försäkringbolaget och den skadelidande (eller dess ombud) registrerar ärendet i Trafikskadenämndens portal. Det ställer ökade krav på den skadelidande om denne inte har ombud, då man sannolikt saknar erfarenenhet inom detta område. Det gäller att rätt underlag registreras för att man på rätt sätt skall styrka sina krav gentemot försäkringsbolaget. Man skall även ange den ersättning man begär utifrån vilken invaliditetsgrad man har. Vi råder därför å det bestämdaste att skadelidande anlitar ett ombud för att få rätt ersättning för trafikskada. Vanligtvis täckts ombudskostnaden av trafikförsäkringen vilket gör tjänsten kostnadsfri.

Trafikskadenämnden är den sista instansen före Tingsrätten, där kostnaden kan drabba den skadelidande, då man även får bära motpartens, dvs försäkringbolagets ombudskostnader i det fall man förlorar.

Hur lång tid tar det?

Ett ärende i Trafikskadenämnden tar normalt 3 till 5 månader. Partnerna inkommer med handlingar och får möjlighet att granska motpartens inlagor för att kunna argumentera för sin sak. Från det att parterna anser sig nöjda med inlagorna skall Trafikskadenämnden fatta beslut inom 3 månader. Under speciella omständigheter kan beslutat ta längre tid.

Vem är ledamot Trafikskadenämnden?

När nämnden fattar beslut vid ett sammanträde är det vanligtvis sex av nämndens ledamöter som deltar:

  • En ordförande och en vice ordförande som är lagkunniga.
  • Två representanter för konsumenterna, vilka ska ha ingående kunskaper och stor erfarenhet inom områden som berör pensioner, arbetsmarknad, och socialförsäkringar. De förordnas av Finansinspektionen på förslag av Landsorganisationen, Tjänstemännens Centralorganisation, Centralorganisationen SACO och Företagarna.
  • Två representanter för försäkringsföretagen, som ska ha ingående kunskaper och stor erfarenhet av reglering av personskador. De förordnas av Finansinspektionen på förslag av Trafikförsäkringsföreningen. De inte får delta när beslut fattas i det egna bolagets ärenden

Hur får jag hjälp?

Vi kan handlägga ditt ärende i Trafikskadenämnden så att du får rätt ersättning. Varje år hanterar vi et stora antal ärenden och vi vet hur man navigerar. Vanligtvis betalas våra ombudskostnader av trafikförsäkring så att våra tjänster är kostnadsfria för dig.  Kontakta oss idag!

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack