Sveda och värk Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Vanprydande ärr

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Många personförsäkringar lämnar ersättning vid vanprydnader även kallat missprydnader. En vanprydnad betyder en utseendemässig skada på din kropp. Det kan till exempel vara ett ärr eller en hudmissbildning alternativt en amputation.

För att du ska få ersättning för en vanprydnad måste den vara bestående vilket betyder att vanprydnaden inte ska förändras utan vara densamma framöver. Därför vill försäkringsbolagen att det passerar minst ett år från det att vanprydnaden uppstod. När denna tid passerat kan försäkringsbolagen bedöma vanprydnaden och eventuellt lämna ersättning om du uppfyller alla krav. Det är inte alla vanprydnader som ersätts utan vissa försäkringsbolag ersätter inte vanprydnader som anses för små.

Läs igenom dina försäkringsvillkor för att ta reda på om din försäkring lämnar ersättning för vanprydnader samt när vanprydnaden tidigast kan bedömas.

Ärrtabell

Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell som tar hänsyn till ett antal olika faktorer. Vanprydnadens storlek, färg, placering och ålder på dig som skadelidande bdöms. De flesta försäkringsbolag använder sina egna ärrtabeller.

läs mer på Trafikskadenämndens tabell som kan vara vara vägledande vid en bedömning.

Utöver faktorerna ovan grundas ärr ersättningen på försäkringens försäkringsbelopp. Ju högre försäkringsbelopp du har desto högre ersättning får du. Tyvärr är det vanligt förekommande att försäkringsbolagen lämnar för lite ersättning när det kommer till vanprydnade ärr. Detta kan bero på dåliga underlag och bristande kommunikation.

Vi på Folkets Ombud arbetar med personskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi hjälper dig. Vi olycksfall handlägger vi bara ersättning för ärr, om de är del av annan skada eller om ärrskadan är väsentlig, dvs en omfattande ärrskada. Om du har en mindre ärrskada så kan du ta en bild på ärret, skicka den till försäkringsbolaget och be dem bedöma skadan.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack