Läs mer och lär dig mer om medicinsk invaliditet på Folkets Ombud Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Whiplashskada –
Kostnadsfri, gratis juridisk hjälp

Ring 010-1500535 eller anmäl din skada här för omedelbar hjälp!

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Innehållsförteckning

Vad är whiplash – whiplash associated disorder?

Whiplash är en typ av nackskada som vanligtvis uppstår när huvudet utsätts för en kraftig, snabb fram-och-tillbaka-rörelse, liknande en piskrörelse. Det är vanligtvis förknippat med bilolyckor, särskilt när man blir påkörd bakifrån, men det kan också inträffa vid andra typer av olyckor eller skador där huvudet plötsligt rör sig framåt och sedan bakåt med stor kraft. Man brukar likna skadan vid en stukning av nacken som gör ont och kan ge långvariga besvär.

Symtom på whiplash

När en whiplashskada inträffar, sträcks och belastas nackens mjuka vävnader, inklusive muskler, ligament och senor, utöver deras normala rörelseomfång. Detta kan leda till olika symtom och besvär, inklusive: 

 1. Nacksmärta och ömhet: Smärta i nacken är ett vanligt symptom på whiplash. Smärtan kan vara akut och skarp eller mer ihållande och värkande. 
 2. Huvudvärk: Många personer som lider av whiplash upplever huvudvärk, ofta i bakhuvudet eller i tinningarna. 
 3. Stelhet i nacken: Nacken kan kännas stel och svår att röra, och det kan vara smärtsamt att försöka vrida huvudet åt olika håll. 
 4. Yrsel och illamående: Vissa personer kan uppleva yrsel eller illamående som ett resultat av whiplashskadan. 
 5. Domningar och stickningar: Det kan även förekomma domningar eller stickningar i nacken eller i armarna och händerna. 
 6. Svårigheter att koncentrera sig och minnesproblem: Vissa personer kan ha svårigheter att koncentrera sig och uppleva minnesproblem efter en whiplashskada. 

Whiplashskador varierar i svårighetsgrad, och symtomen kan vara milda till svåra. De flesta människor återhämtar sig med tiden och genom lämplig behandling, som kan inkludera smärtlindring, fysioterapi och övningar för att förbättra nackens rörlighet och styrka. I allvarligare fall kan det vara nödvändigt med medicinsk intervention och rehabilitering. 

Det är viktigt att söka medicinsk vård om du misstänker att du har drabbats av en whiplashskada efter en olycka eller en traumatisk händelse. En tidig diagnos och lämplig behandling kan bidra till en snabbare återhämtning och förebygga långsiktiga problem. 

Hur uppkommer en whiplashskada? 

 1. Plötslig inbromsning eller kollision: Den vanligaste situationen där en whiplashskada uppstår är vid en bilolycka, särskilt när man blir påkörd bakifrån. När detta händer upplever bilens passagerare, särskilt föraren, en snabb inbromsning som kan få fordonet att stanna abrupt eller att röra sig kraftigt framåt. 
 2. Huvudets rörelse: I respons på den kraftiga inbromsningen eller kollisionen börjar huvudet kastas framåt. Detta beror på att kroppen, inklusive huvudet, har en tendens att behålla sin rörelse och fart, enligt Newtons första lag om rörelse. 
 3. Plötslig omvänd rörelse: Efter att huvudet har rört sig framåt snabbt, uppstår en plötslig omvänd rörelse när kroppen bromsas upp. Huvudet slungas då snabbt bakåt. 
 4. Översträckning och belastning: Den snabba rörelsen framåt och bakåt orsakar en översträckning och belastning på nackens mjuka vävnader, inklusive muskler, ligament och senor. Denna snabba och överdrivna sträckning kan leda till skador och smärta. 
 5. Whiplashskadans effekter: Resultatet av denna snabba rörelse och översträckning är en whiplashskada. De mjuka vävnaderna i nacken kan bli inflammerade, skadade och orsaka smärta och andra symtom som tidigare nämnts. 

Det är viktigt att notera att även om bilolyckor är den vanligaste orsaken till whiplashskador, kan de också inträffa vid andra typer av trauma där huvudet kastas och nacken utsätts för snabba och kraftiga rörelser, som sportolyckor, arbetsrelaterade olyckor eller fall. Symtomen på en whiplashskada kan variera i allvarlighetsgrad och kräver ofta medicinsk bedömning och behandling för att hantera smärta och främja återhämtning. 

Vilka är de vanligaste situationerna där whiplash uppkommer? 

De vanligaste situationerna där whiplash uppkommer är: 

 1. Bilolyckor: Detta är den mest typiska situationen där whiplash-nackskador uppstår. Särskilt när en bil blir påkörd bakifrån, kan kraften från kollisionen orsaka en snabb rörelse av huvudet och nacken, vilket leder till whiplashskada. 
 2. Kollisioner vid idrottsevenemang: Vissa idrotter, som amerikansk fotboll, ishockey och boxning, innebär risk för att spelare utsätts för kraftiga kollisioner som kan resultera i whiplash-skador. 
 3. Arbetsrelaterade olyckor: I vissa yrken kan arbetstagare utsättas för risker som inkluderar kollisioner med tungt maskineri eller fall, vilket kan leda till whiplash-skador. 
 4. Cykelolyckor: Vid cykelolyckor, särskilt när cyklisten kastas över styret och slår huvudet, kan whiplash-skador uppstå. 
 5. Fallolyckor: En person som faller på ett sätt som får huvudet att röra sig snabbt framåt och sedan bakåt kan också drabbas av en whiplashskada. 
 6. Nöjesparkolyckor: Vissa attraktioner i nöjesparker, särskilt de med kraftig påverkan eller snabba rörelser, kan orsaka whiplash-skador om passagerarna inte är ordentligt fastspända. 

Det är viktigt att notera att även om whiplash-nackskador är vanliga vid dessa situationer, kan de variera i allvarlighetsgrad. Vissa personer kan uppleva milda besvär medan andra kan ha mer allvarliga symtom. Det är viktigt att söka medicinsk vård om du misstänker att du har drabbats av en whiplashskada, oavsett orsaken, eftersom tidig diagnos och lämplig behandling kan hjälpa till att hantera smärta och främja en snabbare återhämtning. 

Hur graderas en whiplashskada?

Whiplash-nackskador kan graderas efter svårighetsgraden av symtomen och skadans påverkan på patientens funktion. Graderingen har gjorts för att kunna anpassa behandlingen för varje drabbad på bästa sätt. De vanligaste systemen för att gradera whiplashskador är: 

 1. Gradering enligt Quebec Task Force (QTF): Detta är ett av de mest använda systemen för att gradera whiplash-skador och består av fyra grader: 
 • Gradering 0: Inga kliniska tecken på nackskada. 
 • Gradering 1: Nacksmärta, ömhet eller styvhet, men ingen fysisk skada. 
 • Gradering 2: Nacksmärta och objektiva tecken på skada, som minskad rörlighet eller ömhet i nacken. 
 • Gradering 3: Nacksmärta med nerverelaterade symtom som domningar eller stickningar i armar eller händer. 
 • Gradering 4: Nacksmärta med allvarliga nerverelaterade symtom och tecken på nervskada. 
 1. Gradering enligt New York State Insurance Department (NYSD): Detta system använder fem grader: 
 • Gradering 0: Inga symtom eller kliniska tecken. 
 • Gradering 1: Nacksmärta, ömhet eller styvhet utan objektiva tecken på skada. 
 • Gradering 2: Nacksmärta och objektiva tecken på skada, som minskad rörlighet eller ömhet. 
 • Gradering 3: Nacksmärta med nerverelaterade symtom. 
 • Gradering 4: Nacksmärta med allvarliga nerverelaterade symtom och tecken på nervskada. 
 1. Den internationella graderingen kallas WAD som står för Whiplash Associated Disorders: Detta system inkluderar sex grader: 
 • Gradering 0: Inga besvär eller kliniska tecken. 
 • Gradering 1: Nacksmärta, ömhet eller styvhet utan objektiva tecken på skada. 
 • Gradering 2: Nacksmärta och objektiva tecken på skada, som minskad rörlighet eller ömhet. 
 • Gradering 3: Nacksmärta med nerverelaterade symtom. 
 • Gradering 4: Nacksmärta med allvarliga nerverelaterade symtom och tecken på nervskada. 
 • Gradering 5: Nacksmärta med fraktur eller dislokation av nackkotor. 

Det är viktigt att förstå att dessa graderingssystem är till för att hjälpa vårdpersonal bedöma skadans allvarlighetsgrad och vägleda behandlingen. Whiplashskador kan variera mycket från person till person, och symtomen kan också förändras över tid. En noggrann klinisk bedömning av en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare är viktig för att fastställa rätt gradering och behandlingsplan för en individuell patient. 

Hur kan man diagnostisera whiplash?

Diagnosen av en whiplashskada baseras vanligtvis på en kombination av patientens medicinska historia, en fysisk undersökning och eventuell användning av bildbehandlingstester. Här är hur diagnosen oftast ställs: 

 1. Medicinsk historia: Läkaren kommer att börja med att fråga om din medicinska historia, inklusive detaljer om olyckan eller händelsen som kan ha orsakat nackskadan. De kommer att fråga om tidpunkten för olyckan, omständigheterna kring den, och om du har haft några symtom sedan dess. Det är viktigt att vara så detaljerad som möjligt i din beskrivning av händelsen och dina symtom. 
 2. Fysisk undersökning: Läkaren kommer att utföra en noggrann fysisk undersökning av nacken och området runt den. De kommer att leta efter ömhet, svullnad, minskad rörlighet och andra tecken på skada. De kan också testa din muskelstyrka och reflexer i armar och händer så kallad kliniska neurologiska fynd. 
 3. Symtombedömning: Läkaren kommer att fråga om de specifika symtom du upplever, inklusive smärta, stelhet, domningar, stickningar och eventuella andra problem. Detta hjälper till att bedöma allvarlighetsgraden av dina besvär. 
 4. Bildbehandlingstester: Om din läkare anser att det är nödvändigt, kan de beställa bildbehandlingstester för att få en bättre bild av skadans omfattning. Vanliga bildbehandlingstester som kan användas inkluderar röntgen, datortomografi (CT), Dynamisk röntgen (DMX) och magnetresonanstomografi (MR). Dessa tester kan hjälpa till att utesluta andra potentiella skador, som benfrakturer eller skador på nervstrukturer. 
 5. Neurologisk undersökning: I vissa fall kan en neurologisk undersökning utföras för att bedöma om det finns några nerverelaterade problem. Detta kan inkludera tester för att kontrollera reflexer, muskelstyrka och sensorisk funktion. 

Diagnosen av en whiplashskada är ofta klinisk, vilket innebär att den baseras på den kvalificerade bedömningen av en läkare eller annan vårdgivare. Det är viktigt att söka medicinsk vård om du misstänker att du har drabbats av en whiplashskada, eftersom tidig diagnos och lämplig behandling kan bidra till att hantera smärta och främja en snabbare återhämtning och undvika långvariga besvär. Läkaren kan också rekommendera behandlingsalternativ baserat på diagnosen, såsom smärtlindring, fysioterapi och övningar för att förbättra nackens rörlighet och styrka. Vid diagnos kollar de på nackbesvär och kliniska neurologiska fynd enligt den gradering av skadan som finns.

Vilka behandlingar finns för whiplash? 

Behandlingen av en whiplashskada varierar beroende på svårighetsgraden av skadan och patientens individuella symtom. Här är några vanliga behandlingsalternativ som kan användas för att hantera en whiplashskada och lindra smärta: 

 1. Vila och aktivitetsbegränsning: I de tidiga stadierna av skadan kan läkaren rekommendera vila och begränsning av aktiviteter som kan förvärra symtomen. Detta kan innebära att du undviker tunga lyft och undviker att utföra aktiviteter som kräver att du vrider eller böjer nacken. 
 2. Smärtlindring: Smärtstillande läkemedel, som receptbelagda eller över-the-counter smärtstillande medel, kan användas för att minska smärta och obehag. Ibland kan du också få muskelavslappnande medel för att lindra muskelspasmer. 
 3. Fysioterapi: Fysioterapi kan vara en viktig del av behandlingen för att återställa nackens rörlighet och styrka. En fysioterapeut kan utforma övningar och terapiprogram som är anpassade till dina behov och symtom. 
 4. Halskrage: I vissa fall kan en halskrage användas för att ge nacken extra stöd och minska rörligheten under de tidiga stadierna av läkning. Det är dock viktigt att använda en halskrage enligt läkarens rekommendationer, eftersom överanvändning kan leda till förlust av nackens muskelstyrka. 
 5. Injektioner: Om smärtan är svår att hantera med andra metoder kan läkaren överväga att utföra injektioner med lokala bedövningsmedel eller kortikosteroider i området runt nacken för att minska inflammationen och lindra smärtan. 
 6. Ergonomisk rådgivning: Om olyckan inträffade på arbetsplatsen eller om arbetsuppgifterna bidrar till nacksmärtan, kan ergonomisk rådgivning och eventuell arbetsplatsanpassning vara nödvändig. 
 7. Hemövningar: Din vårdgivare kan rekommendera specifika övningar och sjukgymnastikövningar som du kan utföra hemma för att förbättra nackens styrka och rörlighet. 
 8. Akupunktur och massage: Vissa personer med whiplash-skador upplever lindring från symtomen genom behandlingar som akupunktur eller massage. Dessa metoder kan vara ett komplement till andra behandlingar. 
 9. Operation: Vid svåra bestående nackskador är operation en möjlighet. Vanligtvis är det någon form av stelhetsoperation. I Sverige är möjligheten till operation mindre än i Europa och USA där även andra typer av operationer genomförs. 

Vilka intresseorganisation finns för whiplash? 

Det finns flera intresseorganisationer och föreningar som arbetar för personer som har drabbats av whiplash-nackskador. Dessa organisationer erbjuder stöd, information och resurser för både drabbade och deras familjer. Här är några exempel på sådana organisationer: 

 1. Nackskadeförbundet: En ideell förening som sedan många år drivs av Bert Magnusson. Föreningen erbjuder hjälp och stöd till drabbade samt information om möjliga behandlingar. Föreningen organiserar seminarier med internationella specialister för att sprida kunskap om internationell diagnostik och behandlingar. 
 2. Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt: Föreningen är en svensk ideell organisation som arbetar för att stödja personer med whiplash-skador och deras anhöriga. De erbjuder information om whiplash-skador, juridisk rådgivning och möjligheter att dela erfarenheter med andra drabbade. 
 3. Whiplash Information Network (WIN): WIN är en internationell organisation som syftar till att öka medvetenheten om whiplash-skador och förbättra behandlingsalternativ för drabbade. De erbjuder information, resurser och ett nätverk av stöd för personer med whiplash-skador. 
 4. The Neck Pain and Whiplash Research Unit: Denna forskningsenhet vid University of Queensland i Australien fokuserar på att förstå och behandla nacksmärta och whiplash-relaterade skador. De bedriver forskning och delar information om whiplash-skador och behandlingsalternativ. 
 5. Brain Injury Association of America (BIAA): Även om BIAA är inriktad på hjärnskador, inkluderar deras arbete också whiplash-skador eftersom dessa skador ofta kan påverka hjärnan. De erbjuder resurser och stöd för personer med hjärn- och nackskador. 
 6. National Spinal Cord Injury Association (NSCIA): NSCIA fokuserar på ryggmärgsskador, men de kan också vara en användbar resurs för personer med allvarligare whiplash-skador som kan påverka ryggraden. De erbjuder information och stöd. 

Det är viktigt att notera att organisationer som arbetar med nackskador och whiplash kan vara aktiva på olika nivåer, inklusive lokal, nationell och internationell nivå. Om du eller någon du känner har drabbats av en whiplash-skada och behöver stöd eller mer information, kan du överväga att kontakta en av dessa organisationer eller söka efter liknande organisationer som är verksamma i ditt geografiska område. De kan erbjuda rådgivning, stödgrupper och andra resurser som kan vara till hjälp under rehabiliteringen och hanteringen av en whiplashskada. 

Vilka ersättningar har man rätt till viden whiplash pisksnärtskada? 

I följd av trafikolycka 

Ersättningen för en whiplashskada vid en trafikolycka kan variera beroende på flera faktorer, inklusive din plats, din försäkring och skadans allvarlighetsgrad. Det är viktigt att komma ihåg att ersättningsregler och försäkringslagar skiljer sig åt mellan olika länder och ibland även mellan olika regioner inom ett land. Här är några möjliga ersättningsalternativ att överväga: 

 1. Trafikförsäkring: Om du har varit inblandad i en trafikolycka med en påkörning bakifrån som orsakat en whiplashskada, bör du normalt ha rätt till ersättning från din egen bilförsäkring eller försäkringstagarens försäkring om de var ansvariga för olyckan. Detta inkluderar täckning för medicinsk behandling och rehabilitering samt eventuell förlorad arbetsinkomst. 
 2. Sjukvårdskostnader: Din försäkring bör täcka de medicinska kostnaderna för diagnos, behandling och rehabilitering av din whiplashskada. Detta inkluderar besök hos läkare, sjukgymnastik, läkemedel och eventuell användning av bildbehandlingstester som röntgen eller MR. 
 3. Förlorad arbetsinkomst: Om din whiplashskada hindrar dig från att arbeta under en tid, kan du ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning kan komma från din försäkring eller i vissa fall från arbetslöshetsförsäkring om du är berättigad. 
 4. Smärt- och lidandelättelse: I vissa jurisdiktioner kan du ha rätt till ersättning för smärta och lidande som följer med din skada. Detta kan variera beroende på omständigheterna och lagarna i ditt område. 
 5. Juridisk hjälp: Om olyckan orsakades av någon annan och du behöver driva en skadeståndsprocess, kan det vara fördelaktigt att anlita en advokat specialiserad på personskador. De kan hjälpa dig att förhandla med försäkringsbolaget och säkerställa att du får den ersättning du är berättigad till. 

Det är viktigt att förstå att ersättningssystem och försäkringslagar varierar kraftigt, så det är klokt att konsultera med en erfaren jurist som är väl insatt i de lokala lagarna och förordningarna som gäller för ditt fall. De kan hjälpa dig att navigera i processen och säkerställa att du får de förmåner och ersättningar som du är berättigad till efter en whiplashskada vid en trafikolycka. 

Arbetsolycka 

Ersättningen för en whiplashskada som inträffat som en följd av en arbetsolycka kan variera beroende på flera faktorer, inklusive lagar och föreskrifter i ditt område, din arbetsgivares försäkring och skadans allvarlighetsgrad. Här är några möjliga ersättningsalternativ att överväga: 

 1. Arbetsskadeförsäkring: Många länder har lagar som kräver att arbetsgivare har arbetsgivarens ansvarsförsäkring eller arbetsskadeförsäkring. Om din whiplashskada orsakades av en arbetsrelaterad händelse, kan du ha rätt till ersättning genom denna försäkring. Det kan inkludera täckning för medicinsk vård, rehabilitering, förlorad arbetsinkomst och andra relaterade kostnader. 
 2. Sjukvårdskostnader: Din arbetsgivares försäkring bör normalt täcka de medicinska kostnaderna för diagnos, behandling och rehabilitering av din whiplashskada. Detta inkluderar besök hos läkare, sjukgymnastik, läkemedel och eventuell användning av bildbehandlingstester. 
 3. Förlorad arbetsinkomst: Om din whiplashskada hindrar dig från att arbeta under en tid, kan du ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst genom arbetsgivarens ansvarsförsäkring eller arbetsskadeförsäkring. 
 4. Smärt- och lidandelättelse: Vissa områden kan tillåta ersättning för smärta och lidande som följer med din skada. Denna ersättning kan vara en del av arbetsolycksförsäkringen. 
 5. Rehabilitering: Om din skada kräver långvarig rehabilitering eller rehabiliteringsprogram, kan dessa kostnader täckas genom din arbetsolycksförsäkring. 
 6. Juridisk hjälp: Om du stöter på komplikationer eller har svårt att få ersättning från arbetsolycksförsäkringen, kan det vara en god idé att anlita en advokat som är specialiserad på arbetsolycksfall. De kan hjälpa dig att navigera i processen och se till att du får den ersättning du är berättigad till. 

Det är viktigt att notera att arbetsolycksförsäkringar och regler varierar beroende på din plats och arbetsgivaren. Om du har drabbats av en whiplashskada som en följd av en arbetsolycka, bör du omedelbart rapportera skadan till din arbetsgivare och kontakta deras försäkringsbolag för att inleda ersättningsprocessen. En juridisk rådgivare med erfarenhet av arbetsolycksfall kan vara till hjälp för att säkerställa att du får rätt ersättning för din skada. 

Fritidsolycka 

Ersättningen för en whiplashskada som inträffade som en följd av en fritidsolycka kan variera beroende på flera faktorer, inklusive var olyckan ägde rum och vilken typ av försäkring du har. Här är några möjliga ersättningsalternativ att överväga: 

 1. Hälso- och sjukvårdsförsäkring: Om du har en privat hälso- och sjukvårdsförsäkring kan den täcka kostnaderna för medicinsk vård, diagnostik, behandling och rehabilitering av din whiplashskada. Du bör kontakta din försäkringsbolag för att få information om vilken typ av täckning du har och hur du ansöker om ersättning. 
 2. Olycksfallsförsäkring: Vissa personer har en separat olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning vid skador som uppstår i fritidsaktiviteter, inklusive whiplash-skador. Om du har en sådan försäkring, bör du kontakta försäkringsbolaget för att få information om hur du ansöker om ersättning. 
 3. Tredjepartsansvar: Om någon annan var ansvarig för olyckan som ledde till din whiplashskada, kan du överväga att driva en skadeståndsprocess mot den personen eller deras försäkringsbolag. Detta kan innebära att du kräver ekonomisk ersättning för medicinsk vård, smärta och lidande, och eventuell förlorad arbetsinkomst. 
 4. Sjukvård i allmänhet: Beroende på din plats och situation kan du ha rätt till viss offentligt finansierad sjukvård eller nödvändig medicinsk vård utan kostnad. 
 5. Smärtlindring och rehabilitering: Kostnader för smärtlindring, sjukgymnastik, och andra rehabiliteringsinsatser kan ibland täckas av din hälso- och sjukvårdsförsäkring eller andra försäkringsprogram. 

Det är viktigt att komma ihåg att ersättningssystem och försäkringslagar varierar från land till land och region till region, och det är därför viktigt att du undersöker vilka rättigheter och alternativ som är tillgängliga för dig i din specifika situation. Om du har drabbats av en whiplashskada i en fritidsolycka och är osäker på vilka förmåner och ersättningar som är tillgängliga för dig, kan det vara klokt att rådfråga en juridisk rådgivare eller kontakta din försäkringsbolag för råd och vägledning. 

Vad bör man göra om man drabbas av whiplash?

Om du drabbas av en whiplashskada är det viktigt att ta omedelbara åtgärder för att få hjälp att hantera skadan och minimera eventuella komplikationer. Här är steg du bör överväga att ta: 

 1. Säkra olycksplatsen: Om olyckan inträffade i en trafikolycka eller en annan olycksplats, se till att du och andra som är inblandade i olyckan är säkra från fortsatt fara. Om det är möjligt, flytta fordonen till en säker plats och sätt på varningsblinkers för att undvika ytterligare kollisioner. 
 2. Sök medicinsk vård: Även om dina symtom vid första ögonkastet verkar vara milda, är det viktigt att söka medicinsk vård så snart som möjligt. Whiplash-skador kan vara luriga, och symtomen kan förvärras över tid. En läkare kan göra en korrekt diagnos och bedöma skadans omfattning. 
 3. Följ läkarens råd: När du har fått medicinsk vård, följer du din läkares råd noggrant. Det kan inkludera att följa en behandlingsplan, ta receptbelagda eller över-the-counter smärtstillande medel och genomföra övningar för att förbättra nackens styrka och rörlighet. 
 4. Undvik överansträngning: Det är viktigt att undvika att överanstränga nacken eller delta i aktiviteter som kan förvärra skadan. Lyssna på din kropp och följ de riktlinjer som din läkare ger dig. 
 5. Använd eventuell rekommenderad utrustning: Om din läkare rekommenderar att du använder en halskrage eller annan utrustning för att stödja nacken, se till att använda den enligt deras anvisningar. 
 6. Rapportera olyckan: Om olyckan inträffade i en trafikolycka eller på arbetsplatsen, rapportera olyckan till de relevanta myndigheterna eller din arbetsgivare enligt gällande förfaranden. Detta kan vara viktigt för att dokumentera händelsen och eventuellt anspråk på ersättning. 
 7. Kontakta din försäkringsbolag: Om du har en försäkring som täcker olycksfall eller whiplash-skador, kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om hur du ansöker om ersättning. 
 8. Håll dig informerad: Lär dig mer om whiplash-skador och behandlingsalternativ. Förstå dina rättigheter och anspråk på ersättning enligt din försäkring eller lokala lagar. 
 9. Få stöd och rådgivning: Whiplash-skador kan vara fysiskt och känslomässigt påfrestande. Om du behöver stöd eller rådgivning, tveka inte att kontakta en läkare, psykolog eller stödgrupp som kan hjälpa dig hantera skadan och dess påverkan på ditt liv. 

Det är viktigt att ta en whiplashskada på allvar och följa de nödvändiga åtgärderna för att du ska kunna få rätt vård och hantera skadan på ett effektivt sätt. Tidig diagnos och korrekt behandling kan bidra till en snabbare och mer framgångsrik återhämtning. 

Vanliga frågor och svar

Vad är en whiplashskada?

En whiplashskada, ofta benämnd som pisksnärtsskada, inträffar när huvudet hastigt kastas framåt och därefter bakåt, vanligen på grund av bilolyckor. Denna rörelse kan skada nackens muskler, ligament och ibland även nervstrukturen.

Hur vet man om man har whiplashskada?

Symptom på whiplash kan innefatta nacksmärta, huvudvärk, svårighet att röra huvudet, yrsel, och känslor av trötthet. Om du tror att du kan ha en whiplashskada, är det viktigt att snabbt söka medicinsk rådgivning.

Kan man få ersättning för whiplash?

Ja, i många länder, inklusive Sverige, kan de som lider av en whiplashskada få ersättning, särskilt om skadan orsakades av någon annans försummelse. Om du överväger att ansöka om ersättning, kan vi på Folkets Ombud assistera och vägleda dig genom processen.

Hur länge har man ont efter whiplash?

Varaktigheten av smärtan efter whiplash varierar mellan individer. Medan vissa känner lindring inom några dagar, kan andra uppleva smärta i månader eller till och med år. Det är avgörande att noggrant följa medicinska rekommendationer och eventuellt genomgå behandling för att optimera återhämtningen.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack