Få hjälp direkt!
Beskriv din skada

Skadereglering

Vi hjälper 4-500 person varje år till rätt ersättning. Försäkringsbolagens skadereglering är en avancerad och ofta utdragen process som kräver gedigen kunskap och erfarenhet för att erhålla rätt ersättning samt undvika onödigt långa processer.

Ofta handlar personskadereglering om långa processer.

Väntan för att få ersättning kan vara lång och besvärlig och ta fokus från det som är viktigare , din egen rehabilitering.

Ersättning för t.ex. sveda och värk brukar man kunna få efter relativt kort tid medan t.ex. ersättning för invaliditet kan dröja flera år. Med ett ombud som hjälper till i ärendet riskerar du inte att bli utan ersättning du har rätt till eller att få för lite ersättning.

Vi som ombud vill gärna vara med så tidigt som möjligt i processen för att få en överblick över ärendet samt status på just din reglering.

Nedan följer ett stegen som förklarar hur skadereglering fungerar.  Vid komplicerade ärenden samt skador som kräver löpande nya ingrepp kan väntetiden bli betydligt längre än nedan angivna riktlinjer.

Hör av dig till oss för att få information om hur vi kan hjälpa till i ditt ärende!

Processen ser ut så här

  • Skadan inträffar
  • Anmälan till försäkringsbolag Den som skadats eller ägaren till fordonet anmäler skadan till försäkringsbolaget där fordonet är trafikförsäkrat eller i annat fall till Trafikförsäkringsföreningen.
  • Genomgång av ärende ersättning för inkomstförlust, kostnader och sveda och värk utreds.
  • Rehabilitering
    Samma ersättningar som ovan
  • Bedömning bestående besvär ärr och medicinsk invaliditet (1 år efter skadeläget bedöms som stabilt)
  • Ny prövning av beslut hos försäkringsbolaget I det fall man ej är nöjd med försäkringsbolagets.
  • Prövning av beslut hos Trafikskadenämnden I det fall man ej är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Din rätt till ersättning

Många skadade människor upplever ofta besvär med att behöva driva sitt eget skadeärende. För oss är målet att du som kund skall kunna fokusera på din skada och tänka på din rehabilitering i första hand.
Många människor som drabbats av sjukdom eller skada söker vår hjälp och med vår erfarenhet kan vi snabbt ge dig objektiva råd och bedömningar om hur ditt ärende bör hanteras.
Många känner inte till alla de ersättningar de har rätt att få och många får mindre eller ingen ersättning alls då de inte vet om hur de skall agera gentemot försäkringsbolaget.
Många av våra kunder är även missnöjda med beslut de fått av försäkringsbolaget och vill få hjälp till omprövning.
Oavsett vilket skede du befinner dig i kan vi hjälpa dig och snabbt ge dig den hjälp du behöver.

Våra handläggare arbetar systematiskt och kommer hjälpa dig att få alla de ersättningar du har rätt till. Vi kommer handlägga ditt ärende och vi kommer bedöma om vi tycker att det beslut du får från försäkringsbolaget är rimligt eller inte. Vi hjälper även till med omprövningar i de ärenden där vi anser det motiverat efter vår granskning.

Med vår hjälp kan du alltid vara säker på att du kommer erhålla alla de ersättningar du har rätt till. Du behöver ej vara orolig att du går miste om ersättning.
Vi kommer även ge vår rekommendation till fortsatt hantering efter det att vi erhållit beslut från försäkringsbolaget.

Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst rådgivningsamtal. Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt.

 

Vi hjälper dig gärna!


Klicka här för att komma i kontakt med oss.

 
 

Kontakta oss Nej tack